Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

 

A reinkarnáció ma már bizonyított tény! Nem hit kérdése. Megcáfolhatatlan bizonyítékai vannak, nem csak ez a film. Aki bizonyítékot szeretne találni annak a legegyszerűbb módja egy név. Ian Stevenson.

 

 

 

http://kutatokozpont.hu/hu/a-lelekvandorlas-tudomanyos-bizonyitekai/

 

 

 

 

Reinkarnáció

 

 

     Az újjászületés avagy reinkarnáció törvénye
a reinkarnáció törvényének megértése,  kulcskérdés a keresztényi nevelésben felnőtt emberek számára, ugyanis a keresztény vallások dogmatikája tagadja, erős korlátként megakadályozza és tiltja e tudás megszerzését és a benne való hitet.   Hiába van Makk István bizonyítása alapján benne az Újszövetségben legalább ötven helyen, az Ószövetségben pedig tíz helyen a reinkarnáció ténye a kereszténység vezetői és dogmatikusai hallgatnak róla és tagadják létét.

 

 

     Jézus többször mondta, hogy "ha valaki újjá nem születik, nem látja meg Isten országát", és azt is mondta, hogy az Isten országa nem feltétlenül a túlvilágon, hanem bennünk (is) van és ugyancsak Jézus szavai:  "Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked:  Újjá kell születnetek."

 

                            

 

     Az ok-okozat és az evolució törvényeknek is csak akkor látjuk az igazi értelmét, ha az újjászületés törvényét elfogadjuk és magunkévá tesszük.   “Ahogy álmok ezrein át élünk jelenlegi életünkben, úgy jelenlegi életünk is csupán egy, a sokezer ilyenfajta élet közül, amelybe egy másik sokkal reálisabb életből lépünk be...és amelybe visszatérünk halálunk után.   Életünk csupán egy álom annak a sokkal reálisabb életnek az álmai közül, s ez végtelenül sokáig tart, egészen a legutolsó álomig, az igazán valódi életig, Isten életéig." – Tolsztoj.   A Biblia szerint:  “A bünbeesett ember, a bünbeesett emberiség – kiűzetett a paradicsomból.”  I Mózes 3:24 alapján.   Tehát a Föld bukott szellemseregek helye, akik a szeretet elvétől eltérve paradicsomi világokból buktunk alá a Földre.   Ebből az ős szellembukásból való felébredésünk az ősember állapottal kezdődött.    Ez az ébredés és fejlődés – az emberi kultúrákon át – a mai napig folyamatosan tart a reinkarnáció és örök fejlődés boldogító távlatában.

 

                                           

 

     A reinkarnáció nem más, mint az a folyamat, amikor a lélek új testet készít magának, hogy a fizikai síkon tudjon tevékenykedni.  Ez a test valójában csak egy tudathordozó eszköze szellemi lényemnek.

 

      A szellem nem azonos egyikkel sem, bár ezeknek a testeknek a finomanyagi összessége alkotja a lelket, ami egy-egy inkarnációban a szellem anyagi megtestesülése.   Nézzük a reinkarnáció folyamatát, a halállal kezdve.   A fizikai test halála nem elmúlás, hanem az ember lényegi részeinek átmenete egy anyagi síkról a magasabbakra.   Amit elhagyunk, az a fizikai sík.   A fizikai test funkcióképességének megszűnésével az abba beburkolózott lélek megszabadul az anyag kötésétől és elhagyja a fizikai síkot.


                           

 

      Lassan visszavonul egy köztes állapotba, ahol van még érzékelés a fizikai sík ingerei iránt, de már nincs eszköze válaszolni, reagálni rájuk.    A fizikai testtel maga mögött hagyja azt az eszközt, ami ebben a környezetben lehetővé tette, hogy cselekedjen, tapasztalatokat gyűjtsön és általában megnyilvánuljon.
Amit összegyűjtött - az összes információ, emlék, tapasztalás, érzés, érzet, stb. - mind az asztrál- és mentáltestében kap helyet és vele együtt elhagyja a fizikai síkot.    Pár hét után általában az étertest is felbomlik.


                           

 

      Amíg ezek az összetevők el nem távoznak az asztráltestből, addig a lélek ezen a szintszakaszon marad.   Ha nagyon sok összetevője köti ide, akkor addig marad, míg ezek mind el nem oszlanak.   Miből is állnak ezek az összetevők?   Hát az elmúlt élet érzéseiből és érzeteiből.   Az egész asztrálsík érzésekből, érzetekből és érzelmekből épül fel.   Minden, amit éreztünk elmúlt életünk folyamán, ezen a síkon kerül feldolgozásra, ami azt jelenti, hogy az érzetek, érzések és érzelmek lényege, rezüméje maradandó nyomot képez a visszahúzódó lélek finomabb összetevőiben és mint rejtett, de megszerzett tulajdonság-összetevő gazdagítja a maradandó lényt, minden testetöltésünket magába foglaló felsőbb Énünket.

 

                               

 

     Az asztrálsík elhagyása után a lélek mentálsíkra vonul vissza.  Ez a gondolatok világa.  Talán felesleges megemlíteni, de a gondolatok is anyagi részekből állnak.   Minden gondolatnak van tömege és energiája, csak jelenlegi eszközeinkkel nem vagyunk képesek megmérni. (Pontosabban mérhetők csak vita tárgyát képezik)


                                

 

     A gondolatoknak formájuk van, töltésük és tartalmuk.   Minél nagyobb egy gondolat energiája, annál több hasonló töltésű anyagot képes magához vonzani a mentálsíkra és itt is végbemegy ugyanaz a folyamat, ami az asztrálsíkon;   leválnak belőle azok az anyagrészecskék, amik a sík anyagával azonosak.  Ez persze egy bizonyos időt vesz igénybe, addig a lélek ezen a síkon marad.   A kauzálsík a mentálsík felső rezgéstartománya ezért felső mentálnak is nevezik.   Ez a sík köznapi nyelven a mennyország.   Ez az otthon, igazi lényünk, az anyagba leszállott isteni szikra lakhelye.   A kauzál síkon megtestesült isteni szikrát nevezzük felső énünknek, aki mindvégig amig az inkarnációs folyamat tart, itt tartózkodik.  A pokol maga a földi élet.  Az én véleményem szerint a pokol nem létezik olyan formában mint gondolnánk.  Köztudott, hogy amikor a lélek elhagyja a testet a fény és más, már elhunyt hozzátartozóinkkal is találkozunk akik szeretettel fogadnak bennünket.  Nincs ítélkezés.  Azonban közösen akár számunkra ebből az életünkből ismeretlen emberekkel fogjuk végignézni életünk filmjét.  Ott már nem lesz titkunk, hiszen minden hibánk vagy bűneink láthatóvá válnak mások számára is.  Ott akkor nem védekezhetünk azzal, hogy:  Akkor nem volt más választásom, vagy hogy nem tehetek róla.  A pokol érzését magunk generáljuk a lelkiismeret furdalásunk miatt mintha a lelkünk elégetnék.  Hogy ez meddig tart, azt senki nem tudhatja.

 

 

     A kauzálsíkon tárolódik mindaz, amit inkarnációink során összegyűjtöttünk:  ez a kincseskamra - meg a szikár, meztelen valóság;  ennyink van... itt dologtalanok vagyunk, ez a kiindulópont, az abszolút pihenés helye.   A kauzálsík az úgynevezett forma nélküli gondolatok világa, itt már csak ideák vannak, elvont fogalmak.   Minden először idea-szinten fogalmazódik meg, erre rakódik rá a felépítmény.   Ezen a helyen nincsenek már napi gondok, csak tapasztalatok és eredmények.   Az Én-szikra látja elmúlt életeit és levonhatja a végső konklúziókat mindabból, amit eddig megtapasztalt.   A reinkarnáció tehát az ember maradandó részének új testbe költözése, és azt a célt szolgálja, hogy az előző élet tapasztalataival gazdagodott isteni szikra új eszközökkel, kipihenten tudjon aktivizálódni és új tapasztalatokra szert tenni olyan körülmények között, amire a finomanyagi világban nincsen módja.

 

 

     Három faktor határozza meg az új testetöltés paramétereit: belső, külső és független tényezők.   A belső tényezők azok a tapasztalások, amiket az elmúlt élete során összegyűjtött. Másodszorra a karmikus kapcsolódások.  Harmadszorra pedig van egy személytől független külső tényező, ami a testetöltés külső körülményeit rendeli az adott inkarnációhoz.   Ez a külső tényező egy nem emberi fejlődési vonalon lévő faj, a Lipikák feladata, egy elképzelhetetlenül magas szintű összehangolás.  Amit megszereztünk, az bennünk van még akkor is, ha nem érezzük jelenlétét, tehát az az asztrális és mentális tartalom, amivel nekikezdünk egy új testetöltésnek, minden eddigi tapasztalásunk eredményét magába foglalja.  A szellemi tapasztalat bölcsességé válik, míg a fájdalmas tapasztalatok lelkiismeretként manifesztálódnak.


                           

 

     Külső tényezőknek vesszük a karmák csoportjait: általános, legnagyobb keretrendszer a kozmikus karma, ami azt szabja meg, hogy most épp hova, milyen rendszer részeként inkarnálódunk.  Jobban húsba vágó a meglévő csoport és egyéni karmáink összetétele és érettségi foka.   A csoportkarmákat nem látja át az átlagember, az egyéni karmákat kauzálszinten látja az ember felső énje.  Vannak lappangó, érett és megnyilvánuló karmák.  A lappangóval nem kell törődni, az majd egy távolabbi testetöltés nyűgje lesz, ami számításba jön, az az érett karma.   Érett karma az, ami már nem vesz fel a cselekményekből töltéseket, vagy a meglévő töltés elérte benne azt a szintet, hogy aktiválódjon (a mennyiségi változás átcsap minőségibe, azaz kicsordul a pohár).  Az új testetöltés karmáit a Karma Urai, más néven a Lipikák - akik nem emberi lények, válogatják úgy össze a karmák hatalmas seregéből, hogy ne is legyen sétagalopp az előttünk álló testetöltés, de ne is rokkanjunk bele a feladatba.   A Lipikák arról is gondoskodnak, hogy ezek a kiválasztott csomagok más leszületni készülő lelkek karmáival összhangban legyenek.  Feltétlenül fontos ugyanis, hogy az összhang minden résztvevőt előre vigyen, és ne haladja meg a lehetőségeiket, tehát ne kényszerüljön senki olyan helyzetbe, amit nem tud megoldani. Illetve ... vannak olyan helyzetek természetesen, amit az ember nem tud megoldani, mert nem is az a feladat, hogy megoldja, hanem hogy tanuljon belőle.

 

 

     Nagyjából ilyesmi az összes megmagyarázhatatlan sorscsapás és atrocitás, amit elszenvedünk.   Ne feltételezzünk ebben semmilyen gonosz szándékot, vagy büntetést; a karma leginkább egy töltés, aminek ki kell sülnie.   Úgy fog kisülni, ahogy a jellege megkívánja.   Rossz tehát a kérdés:  miért ver engem az Isten?!!   Isten nem foglalkozik az egyes teremtmények verésével, hanem rábízza a világ igazgatását a törvényekre.
Az emberszabású főemlőst a benne dolgozó szellem teszi emberré.   Minél jobban képes az ember úrrá lenni ösztöntermészetén, annál hasznosabb eszköze az az állat, amiben tevékenykedik.   A testfelépítés durva tükröződése a magasabb testekben foglalt tartalmaknak: ha a magasabb testek kidolgozatlanok, a fizikai test is tükrözni fogja ezt.   Olyan szülőkhöz fog a lélek leszületni, akik a legtöbb segítséget tudják neki nyújtani ahhoz, hogy teljesíthesse életfeladatát.    Ebbe belejátszhatnak a csoportkarma és az egyéni karma kötődésein túl az elmúlt élet  "érdemei"  is.

 

 

     A reinkarnáció a kauzáltestből indul ki: a maradandó lélek készít magának egy újabb tudathordozó eszközt, amivel ismét anyagi környezetben gyűjthet tapasztalatot és nem utolsó sorban törlesztheti meglévő karmikus adósságait (illetve szerezhet újabb karmákat).  Ez voltaképpen egy kényszer is, mert a teremtés (az Élet) nagy játékában mindenkinek részt kell vennie, míg ezt a szintet meg nem haladja.  A kauzál-lélek először mentáltestet készít és ehhez felhasználja azokat a képességeket, készségeket, amit az előző inkarnációkból összegyűjtött.   A mentáltest elkészülte után következik az asztráltest, az analógia ugyanaz, mint a mentáltestnél;  ide épülnek be mindazon emocionális alkotók, amiket a lélek eleddig összegyűjtött.   Az étertest elkészítése és megtervezése nem függ a mi hozott anyagunktól, illetve indirekt összefüggés van: az étertest közvetlenül a fizikainak finomanyagi mintája és energiaraktára.   A leszületés körülményeit döntően meghatározó Lipikák adják meg a paramétereit, amikor eldöntik, hogy az adott inkarnáció hol, mikor, milyen szülők közreműködésével és milyen energiatartalommal fog elkezdődni (ez a test tárolja azt a "csomag" életenergiát, ami biztosítja az illető inkarnáció +"töltését").   Ugyancsak ez a test tárolja a blokkokat is.   Nem célszerű szabadjára engedni az ösztönöket, de nem is okos dolog elfojtani.   Mint már említettem, az ösztönök töltések, a töltéseket pedig ki kell sütni, de ellenőrzötten és szisztematikusan;  vagyis mindent ki kell próbálni, amire késztetést érzünk és vállalható, de mindenből tanulni is kell.   Valamikor mindent ki kell próbálni, mert csak azzal tanulja meg a lélek a megkülönböztetést;  mit szabad, mit nem, mi jó az előrejutás szempontjából, mi káros.

 

 

     A reinkarnációs működést nagyon sokáig az ösztönrendszer irányítja, és csak meglehetősen későn, kb az utolsó négy-öt inkarnációra jellemző a mentális vezérlés megjelenése.   Csak tanulással és odafigyeléssel lehet meggyorsítani az átállást.
Az ember már ebben az életében is hétévente reinkarnálódik. Bármelyik biológus megmondja, hogy a sejtek a testben állandóan pusztulnak s újak váltják fel őket.   Vagyis mindannyiunknak számos “különböző"  teste van, még ezalatt az egy emberöltő alatti is.  A Bhagavad Gita-ban azt mondja az Úr Arjunának:  “Miként az ember leveti elnyűtt ruháit és újakat ölt magára, úgy adja fel a lélek is az öreg és hasznavehetetlen testeket, hogy újakat fogadjon el helyettük, így a lélek végnélküli születések és halálok csapdájába esik, a megszületett számára biztos a halál, a holt számára pedig a születés".  Amikor az elektromos áram keresztülhalad a mikrofonon, akkor úgy reagál, hogy a hangot elektromos impulzusokká alakítja át, melyek felerősítve, hangszórókon át szólalnak meg.  Ha azonban a hálózatban nincs áram, akkor semmi sem történik.

 

                           

 

     Épp így az emberi testet is a benne lévő életerő tartja működésben.  Amikor ez az életerő elhagyja a testet, azt mondják, hogy a test halott, olyan mint egy nagy gép.   Valójában mindig is halott volt, a fizikai test nem több, mint élettelen anyag.

 

                                          

    

     Sokan kíváncsiak arra vajon ki, s mi lehettem előző életemben.  Ez a kérdés azokban merül fel, akik valamilyen szinten érdeklődnek, vagy benne vannak az ezotériában.   Bár előfordulnak olyan esetek is mikor valaki nincs kapcsolatba ezzel a témával, és mégis megérez, vagy megálmodik olyan dolgokat, melyeken mélyen elgondolkodik.  Ilyenkor sokáig gyötrődik, vajon miért álmodik ilyeneket és hova tegye őket.   Mivel kevésbé hisz az álmokban és elveti a spiritualitást, nincs kihez fordulnia.    Az idő viszont meghozza a döntést benne, és elkezdi keresni az álmainak az eredetét.   Majd rövidebb, hosszabb vívódás után felkeres egy specialistát, aki segíthet neki megérteni, hogy mi történik vele.

 

 

     Akik már benne vannak az ezotériában, azokkal is előfordulnak hasonló esetek meditációban, olyan dolgok történnek meg velük, amit nem tudnak hova tenni.   Viszont ők tudják, hogy ez nem véletlen és tudatosan keresik fel a szakembereket.
Tudják, hogy a reinkarnáció volt, van és lesz is a jövőben. Tisztában vannak azzal, hogy nem egy előző életük volt már itt a földön.

 

 

     Sokan számolnak be olyan érzéseikről, mintha ők ismernék azokat az embereket, akikkel csak most találkoztak először.  Vagy olyan érzésük támadt, hogy ők erről vagy arról a bolygóról származhatnak.

 

 

     Ha figyelembe vesszük azt a lehetőséget, hogy álmainkban hasonlóképpen feladatok sokaságát oldjuk meg egy párhuzamos dimenzióban, síkon, akkor igen is van alapja ezeknek a megérzéseknek. (Természetesen az is lehet az alapja, ha valaki túl sok filmet néz vagy túl élénken fantáziál). Nagyon nehéz megkülönböztetni az élénk fantáziának köszönhető ilyen jellegű álmokat azoktól, amikből konzekvenciát vonhatunk le.  Sokszor fordul elő, hogy meditációban vagy álomban előre meglátunk dolgokat, vagy visszavezetnek valamelyik előző életünkbe.  El kell fogadnunk azt a tényt, ha a jövővel kapcsolatban információkat kapunk, akkor ez visszafelé a múltra is igaz állítás.  Bár sokan nem hisznek benne, vagy elvetik ezeket a gondolatokat, de azért ezek a gondolatok és érzések tények és valósak.

 

                                          

 

     Nem mondhatjuk senkinek, hogy nincs igazad és badarság, amiről beszélsz, hiszen nem a mi álmaink, megtapasztalásaink és érzéseink, amit ők átéltek.  Ennek tudatában nem hazudtolhatom meg a másikat.   Azt elfogadom, ha azt mondja: én ebben nem hiszek, mert nem kézzel fogható, viszont azt is el kell fogadnom, hogy ezek az ő gondolatai és neki is igaza van.

 

 

     De térjünk vissza azokhoz, akik hisznek benne és meg akarják tudni kik, vagy mik lehettek előző életeikben.

 

 

     Több lehetőség közül választhatunk: regressziós hipnózisban, vagy meditatív állapotban utaznak vissza előző életeikbe.  Mivel a szellemtest minden előző élet információt hordoz magával és a léleknek nincsenek akadályai, ezért képesek vagyunk ilyen átszellemült állapotban az időutazásra. Érdemes kipróbálni!

 

                                             

   

     A terapeuták segítségével képesek vagyunk átlépni saját korlátainkat és rövid időn belül olyan korokban, és helyzetekben találjuk magunkat, ahol korábban már éltünk.   Látjuk a kort, időt és helyszínt.   Bár teljesen másképpen látjuk magunkat, mint mostani életünkben.  Sőt lehet más a nemünk, és mégis tudjuk rólunk szól a történet.

 

                                

    

     Kétféleképpen vehetünk részt az időutazásban.
Az egyik lehetőség szerint kívülről látjuk és szemléljük a dolgokat, mintha moziban ülnénk.   A másik mikor benne vagyunk az eseményekben, és újra átéljük az eseményeket.

 

                                           

 

     Az első esetben könnyebb a dolgunk, hisz a múlt nem olyan mély érzésekkel és átélésekkel tör felszínre, mint a második lehetőségnél.   Könnyebb kívülről szemlélni és megérteni, hogy mi miért történt abban a helyzetben, és sokkal könnyebb elengedni azokat a képeket és érzéseket, ha szükség van rá.

 

 

     Meditatív állapotban a legkisebb probléma, rossz érzés vagy kép megjelenése esetén, azonnal ki tudjuk hozni a pacienst a meditációból.

 

 

     Fontos megjegyezni, hogy csak szórakozásból, mert olyan érdekes az egész, ha lehet, ne kutassuk a múltat.   Bár ha valaki nagyon kíváncsi rá azért ne zárkózzunk el előle.   Viszont készítsük fel az illetőt, hogy olyan dolgokat is átélhet, melyek kellemetlenek lehetnek a számára.

 

                                             

 

     Általában akkor szoktunk az előző életben kutatni, ha a mostban olyan karmikus feladatunk van, amivel nehezen birkózunk meg, és érezzük, ezt nem a jelenben teremtettük meg.   Ilyenkor visszautazunk, és mint külső szemlélő végignézzük, a lelkünk abban az életben mit tett és élt meg.   Ha olyan, hogy az kihat a mostani életünkre, akkor megtehetjük, hogy elengedjük azokat az érzéseket és képeket.   Olyan mintha törölnénk a merevlemezről a múltunkból az információkat.   Lehetőségünk van arra, hogy abban a szituációban megbocsássunk önmagunknak a negatív gondolatainkért, megbocsássunk a másiknak, azért amit ellenünk tett, valamint kérjük a másik bocsánatát, amiért azt tettük vele szemben, amit tettünk.   Ha erre képesek vagyunk, és a két lélek tiszta szívből megöleli egymást akkor az a karma a mostani életben már nem fog gondot okozni.

 

 

     Ennek tükrében el kell gondolkodnunk azon szükségünk van-e tudni, kik is voltunk előző életünkben.

 

 

     Ha tisztázzuk magunkban ezeket az érzéseket, gondolatokat, tudni fogjuk, mit tegyünk.  Csak azt tudom javasolni:  mielőtt bárkit arra kérnénk, vigyen vissza a múltba, jól gondoljuk át az egészet.  Ha meghoztuk döntésünket, akkor keressünk fel egy terapeutát és kérjük a segítségét.

 

                                        

 

     Tudom és hiszem, hogy akik hivatástudatból végeznek ilyen terápiát, azok csak is a legjobbat akarják a pacienseiknek.

 

 

     Én jobban hiszek abban a módszerben, amikor a páciens maga megy vissza az időben és tapasztal.   Hiszen ha valaki mindennemű utaztatás nélkül azt mondja:  ez és ez voltál akkor előző életedben, az információ hitelessége megkérdőjelezhető. Míg, amikor a paciens maga utazik, saját maga látja azt, amit már korábban átélt.

 

 

     Fontos, ne legyenek elvárásaink, ha ilyen utazásban veszünk részt, hisz akkor magunkat és a környezetünket csapjuk be.  Engedjük, hogy a lélek maga kutassa fel a múlt képeit, érzéseit.  S legyünk képesek elfogadni az információt.

 

 

     Véleményem szerint a Titok alkalmazása és a reinkarnációs terápia együtt egy tökéletes, harmonikus életet tesz lehetővé mindenki számára.  Sokat tanultam itt.

 

 

     Az elmúlt időszak tapasztalatai megerősítették bennem, hogy a karma teljes mértékben megegyezik a vonzás törvényével.
A karma a lélek és a szellem fejlődésének törvénye, magában foglalja minden gondolati, érzelmi és valóságos cselekedet egyenértékű hatását és ellenhatását.   A karma a fejlődési folyamat lehetősége, célja, hogy biztosítsa a tudatosság kibontakozását.  Szinte minden nagyobb probléma és kiegyensúlyozatlan emberi kapcsolat gyökere előző életekből /is/ ered.

 

                                      

 

     Tapasztaltad-e már, hogy első látásra vonzódsz valakihez? Vagy éppen ellenszenves az illető...   Vonzanak bizonyos tájak, városok, országok...   Otthon érzed magad bizonyos helyeken, ahol előtte még sosem jártál...   Tehetséges vagy bizonyos dolgokban, pedig családodban senki nem foglalkozik ezzel a dologgal...   Megmagyarázhatatlan késtetést érzel bizonyos dolgok megtételére?    Ezeknek oka általában előző életekben gyökerezik.  Bámulatos módon oldhatunk meg problémákat, ha feltárjuk régebbi életeinket.  Mostani inkarnációnk ugyanis ezek következménye.
Nekem számos emberi kapcsolatom javult meg ennek hatására /én ebben értem el a legnagyobb sikereket a visszavezetésekkel/, választ kaptam olyan kérdésekre, amikről már nem tudtam, hol keressem.

 

 

     Próbálgattam én alkalmazni a vonzás törvényét a bőség megteremtésében, de fel kellett oldanom sok-sok szegénységi fogadalmat, amit valamikor régen tettem.  Azzal, hogy az ember szembesül régi önmagával, régi cselekedeteivel, oldja ennek hatásait.  Nincs olyan hiba, amit ne lehetne kijavítani.

 

 

     A karma ugyanazt jelenti a lélekkel kapcsolatban, amit Newton harmadik mozgástörvénye a fizikában:  "Amikor egy tárgy ereje hatással van egy másik tárgyra, a második tárgyat ért hatás egyenlő és ellentétes lesz az elsőével."  Jópár évvel ezelőtt jónéhányszor el kellett olvasnom, mire megértettem.

 

 

     Ki vagyok én? - Ha még nem tetted fel magadnak soha ezt a kérdést, akkor itt az ideje.  Szókratész mondta, hogy "az önvizsgálat nélküli élet értéktelen létezés".

 

 

     A karmát testünk, beszédünk és tudatunk által teremtjük.  A tudat /vagy a gondolat/ a legfontosabb a három közül, mert a "leggyorsabb".   Minden tettünket szándék előzi meg, és sok olyan gondolatunk is van, amely nem vezet fizikai cselekedethez.   Az ok és okozat törvénye szerint a helyes, pozitív és jó gondolatok javára válnak a tudatnak és a léleknek, a helytelen, negatív és rossz gondolatok pedig ártalmasak.   Így a pozitív gondolkodás fejlesztésével boldog, nyugodt és békés lelkiállapotot idézünk elő.

 

                                             

 

     Karmikus eredetű, mentális és emocionális szinten rögzült reakcióink jelenlegi és elmúlt életeink során halmozódtak fel bennünk.  Nem lehet őket egyetlen éjszaka leforgása alatt megváltoztatni.   A változásnak gondolkodásmódunk átalakításának eredményeképp kell megtörténnie.

 

 

     Az én tapasztalataim szerint a gyorskarma idejét éljük.  Egy-egy tettünk, gondolatunk azonnali következményekkel jár, így nem kell sokáig cipelnünk terheit.  Szerintem ez jó hír, mert a boldogságot legalább ilyen gyorsan manifesztálhatjuk életünkben.

 

 

     Előző életeinket többféle módon feltárhatjuk.   Ami teljesen veszélytelen és szerintem nagyon hatékony, könnyen elsajátítható, az a meditáció, a tudatos álmodás, és a tiszta megérzések.
Én pár hónappal ezelőtt megkaptam azt az áldást, hogy látom az elmúlt életeket, de véleményem szerint sokkal hatékonyabb, ha saját magunk nézünk bele.   Könnyebb oldani a következményeit, könnyebb megérteni a belőle kialakult helyzeteket, ha mi magunk látjuk és tapasztaljuk.   Mindemellett szerintem rendkívüli élmény.

 

 

    Állandó, mindennapos kérdés, hogy lehet-e a karmát oldani. Természetesen igen.   Mivel mi hoztuk létre, el is törölhetjük.  A karma oldásának egyik leghatékonyabb módszere a tiszta, feltétel nélküli szeretet.   A második és talán legfontosabb a megbocsátás.   Bocsáss meg mindenkinek, aki valaha bántott Téged, de legfőképp bocsáss meg magadnak, amiért hibákat követtél el.   Hidd el, abban a pillanatban az tűnt a legjobb megoldásnak, azért tetted meg.   Mindenki követ el hibákat, de ezeket ki lehet javítani.   Viszont a megbocsátsra való képtelenség tönkreteheti az egész életed.   Segíthet a karma oldásában, ha feltárod a problémához kapcsolódó életeket, így megérted a kialakult helyzetet, könnyebben elfogadod, megbocsátod, és már nincs is többet hatással Rád.   Sokat segíthet az oldásban az ima és a hála is, ahogyan a Secret tanítja.   Hogy a Te számodra mely módszerek működnek, az ki fog derülni.   A legjobb, ha mindegyiket alkalmazod.   De elsősorban bízz abban, hogy intuíciód elvezet a megfelelő helyre.

 

                         

 

 

 

 

  

Meghökkentő tudományos bizonyítékok.

 

 

     A túlvilági lét, vagyis a testről leváló lélek problémája mind ez ideig kívül esett a tudomány, természettudomány hatóköréből és a hit a vallás témakörébe tartozott.   Csakhogy az utóbbi évtizedekben egyre több olyan pszichológiai kísérleti eredmény született, ami bizonyítja a testről leváló lélek fizikai, materiális ellenőrizhető létét.  (Többek közt nagyon finom orvosi műszerekkel mérhető ez az energia).   De ilyen módszer a regressziós hipnózis is amelynek során a pácienst  (mert ezt kifejezetten gyógyításra használják mégpedig eredményesen) visszaviszik a korábbi életszakaszaiba, például gyerekkorába, illetve a születés előtti, sőt a fogantatás előtti állapotába.   Amíg a gyermekkorába tér vissza az illető a hipnózis alatt, semmi probléma nincs természettudományos ismereteinkkel.   De ebben az az érdekes hogy nem arról van szó hogy a páciens visszaemlékezik nyolc éves korára, hanem arról hogy valóban nyolc éves gyermek módjára reagál a kérdésekre.   A hangja is vékony ilyenkor és olyan ismeretekről tesz tanúbizonyságot, amelyek egy ilyen korú gyermekre jellemzőek.   Például a negyvenvalahány éves matematika tanár e nyolc éves korába visszarepítve arra a kérdésre, hogy miként kell gyököt vonni, cérnavékony gyerekhangon azt válaszolja hogy:  ''nem tudom még nem tanultam gyököt vonni''.

 

     

     Már problematikusabb a csecsemőkorba visszajuttatott egyén, hiszen elvileg nem szabadna ebből a korból információval rendelkeznie.   De elmeséli akár saját születését is bárki!   A fogantatás előtti állapotba visszavezetve arról számolnak be a páciensek, hogy nem tudják hol vannak, nem érzékelnek de tudják hogy léteznek.   Majd mégtovább visszamenve egyszer csak egy teljesen új, illetve régen élt ember emlékeit kezdik elmesélni.   Ez már a reinkarnáció bizonyítéka is lehetne.   A másik ide kapcsolódó tapasztalat a klinikai halál állapotába visszatértek, vagy halálközeli sokkot átéltek élményei.   Az előbbiek arról számolnak be, és most már sok ezer hasonló történetet ismerünk hogy kiléptek testükből és fölülről látták magukat, illetve saját ujraélesztési kísérleteiket. ( szintén bizonyított tény, hiszen rengeteg kísérletet végeztek, mégpedig úgy, hogy a baleseti műtők lámpáinak tetejére különböző jeleket, számokat festettek amikre sok esetben emlékeztek azok akiket sikerült visszahozni az életbe, majd be is számoltak róla anélkül hogy erről tudtak volna előtte.  Tehát mindezen testen kívüli értelmes létek valósága nem írható az oxigénhiányos agy játékának számlájára).   Több aneszteziológus orvos is elmondta, hogy az utolsó stádiumban levő rákos betegek beszámolói szerint, ők az intenzív osztályon rendszeresen átélik a testből kilépés élményét.  Távolról, például az ajtóból látják saját testüket.   Mintha a lélek már készülne elhagyni a földi porhüvelyét.  Gondolhatnánk, hogy mindez a pszihé bizarr játéka, ám a beszámolók a részletekbe menően pontosak, ellenőrizhetőek utóbb.   A klinikai halál állapotából egy baleset után visszaélesztett férfi arról számolt be hogy mindent látott felülről.  Ahogy az autó darabjai szétszóródva hevertek a földön, majd az emberek körbegyűlő tömegét, ahogy megérkeztek a mentők, akik megpróbálják őt újraéleszteni, sőt még azt is, hogy az újraélesztés ellen mennyire próbált tiltakozni hiszen annyira jó érzés volt az az állapot, amiből nem akart visszatérni.  Majd végül amikor sikeresen újraélesztették, még arra is emlékezett, hogy milyen rossz érzés kerítette hatalmába amiért újra szembesülnie kellett az élete nehézségeivel, a mindennapi problémáival.

 


 

 

 

 

      Tudjuk azt is, hogy az ilyen élmények megélése után mennyire meg tudnak változni emberek.  Teljesen más dolgokat tartanak fontosnak, mint amik fontosak voltak előtte számukra.  Többek közt az anyagi javak veszítenek számukra az értékükből és előtérbe kerül a szeretet, becsületesség fontossága.   Mintha csak megértették volna akár Jézus szavait, a biblia tanításait, sőt sok esetben ezen idő alatt a klinikai halál állapotában találkoznak rég elhunyt családtagjaikkal ismerőseikkel akik jó tanácsokkal látják el, de határozottan utasítják az illetőt arra, hogy még nem jött el az ő ideje tehát vissza kell térnie a testébe és folytatnia az életét.   A testből kilépés természetéről olvashatunk olyan ismert irodalmi műben is, mint Hemingway   ''Búcsú a fegyverektől''   című regényében. Szó szerint idézek:

 

     

     ''Az előbbi bomba moraján keresztül meghallottam egy kurta köhögést, aztán a közeledő zúgást... és akkor felszikrázott valami, mint amikor kinyílik egy nagy olvasztó ajtaja és egy fehéren izzó dörgés következett, amely lassan megvörösödött és szélvésszé változott.  ( Itt a bomba becsapódásáról, robbanásáról számol be.  Ez a pillanatnyi idő azért írható le hosszan és részletesen, mert a valóságban eltelt idő lényegesen lelassul.  Sokkal lassúbbnak tűnik, akár egy nagy autóbaleset pillanatában amikor a sofőr rájön hogy balesetet fog szenvedni).  Megpróbáltam lélegzethez jutni, de a levegő megállt a torkomba, és egyszerre éreztem hogy kiszakadok a testemből mind följebb és följebb és följebb miközben átölel a szél.  Valósággal kilódultam magamból tetőtől talpig és tudtam, hogy ez a halál, de azt is tudtam hogy tévedés volt amit eddig hittem, hogy az ember csak lehunyja a szemét és kész.  Egy darabig lebegtem, de följebb már nem jutottam, sőt éreztem ahogy visszacsúszok a testembe.  Nagyot lélegeztem és itt voltam újra''.

 

 

     A nagy író a huszas években írta önéletrajzi regényét.  Tudjuk hogy részt vett az első világháborúban az Olasz fronton mint hadi tudósító.  Meg is sebesült.  A huszas években még nem volt elfogadott ilyesmiről beszélni.  Vajon Hamingway miért vetette papírra ezt a részletet ha nem azért hogy saját élményét meghagyja az utókornak?  Az orvosi szakirodalom ismer olyan esetet is, amikor eg kórházban fekvő beteg a klinikai halál állapotában kilép a testéből és körbejárja a kórházat a levegőben és amikor visszahozzák az életbe, beszámol a látottakról.  Senki sem hisz neki ám elmondja hogy látott egy tornacipőt egy ablakmélyedésben.  Ezt sem lentről az udvar felől, sem az épúlet egyetlen ablakából sem lehetett látni mivel azokból a szögekből nem lehetett rálátni, sem pedig az épület, vagy akár más épület tetejéről.  Évekkel azelőtt dodta ki valaki egy ablakon és oda felakadt.  A beszámoló után megtalálták azon a helyen ahol az illető mondta.

 

 

     A regressziós hipnózist jó eredménnyel alkalmazzák olyan esetekben amikor nincs fizikai magyarázat valamilyen panaszra.   Valakinek kínzóan fáj a válla évekig, semmilyen orvosi kezelés nem segít, az okot sem sikerül felderíteni, majd az illetőt regressziós hipnozis során évszázadokkal ezelőtti korszakba viszik vissza, amikor kiderül, hogy nyílvessző találta el a vállát ott azon a ponton ahol ez a fájdalom jelentkezik.   A trauma tudatosítása és feldolgozása még a regressziós hipnózis alatt tökéletes eredményre vezet, a páciensnek többé nem fáj a válla.  A módszert alkalmazó pszichoterapeuták elmondása szerint se a betegnek se a terapeutának nem kell hinnie a reinkarnációban, ahhoz hogy eredményt érjenek el.

 

 

A Bhagavad-gíta

 

 

     A hinduk szent könyve a Bhagavad-gíta a Mahábhárata eposz része.  A kuruksetrai csatamezőn állunk, Arjuna (ejtsd: árdzsuna) vezetésével felsorakoznak a pándavák hatalmas sereggel, hogy szembeszálljanak ellenfeleikkel, saját féltestvéreikkel.  Arjuna kocsihajtója Krisna a világ teremtője aki időnként emberi alakban leszáll a földre és beavatkozik a történelem menetébe. ( Véletlen egybeesés ez a sumér agyagtáblákban és sok más vallásban megtalálható földre szállt Istenekről)?   Arjuna tudja, hogy ki az ő kocsihajtója és beszélgetni kezd vele a csata előtt.  Krisna elmondja neki a vallás lényegét.  Arjuna megtudja, hogy ő már a sokadik testet őltése valakinek, de Krisna is sokadszor jelent meg a földön és így Krisnának is sok emberi élete volt már a földön.   A kérdésre, hogy akkor mi a kúlönbség Arjuna és Krisna között, az istenség higgadtan azt válaszolja:  ''én emlékszem minden előző életemre is, de te nem''.

 

 

 

 

 

 

     A hindu vallásban és a buddhizmusban is alapvető elem a lélekvándorlás mint tudjuk.  Gautama hercege, vagyis Buddha (Kr.e.56o-48o szintén valós személy)  éppen a lélekvándorlást akarja megtörni a nírvána segítségével, mert úgy gondolja hogy a vágyak által hajtott lélek szüntelen újjászületéseinek okozója az emberek szenvedéseinek.  (akár csak az egyiptomi kultúrában)  A hinduk gondolatvilágában létezik egy nagy világprána, (Lipikák) vagyis világlélek amely mindent kitőlt és amikor születik egy csecsemő, akkor ebből a világpránából szakad ki egy darabka és kerül az újszölött testébe.  Halálunk után pedig ebbe a nagy világprána óceánba tér vissza saját pránánk, vagyis lelkünk.  Ne feledjük hogy nagyon hasonló ehez a keresztény Szentlélek gondolata, illetve az egyéni emberi lélek gondolata, amely lélek elhagyja testünket halálunk után.  Pál apostolnál olvashatjuk: ''...jóllehet bizony nincs messze tőlünk, egyikünktől sem: mert bizony benne élünk, mozgunk és vagyunk...''

 

 

     Baruch de Spinóza (1632-1677) és Giordano Bruno (1548-16oo) panteizmusa ugyancsak hasonló filozófiai eszmefuttatás a mindenben mindenütt jelen lévő istenről.  Ha nagyon a dolgok mélyére nézünk nagyon nagy a hasonlóság és jóval több a keleti és nyugati filozófiák, vallások közt mint gondolnánk.  A Krisna hit például fölfogható egyistenhívő vallásnak, hiszen a legfőbb és egyetlen teremtő Krisna, aki létrehozza Bráhmát ami megteremti a világot 1oo Bráhma évre.  Ez a száz év, 311.o44 milliárd év.  Egy Bráhma nap 8,6 milliárd év.  Ezután elpusztul a világegyetem és elpusztul Bráhma is.  Akkor Krishna új Bráhmát teremt az pedig egy új világot.   Ami itt nagyon érdekes egybeesés az a következő:  A modern fizika és kozmológia szerint világegyetemünk oszcillál, azaz fölrobban, kitágul, majd összehúzódik s mindez nagyjából 8o milliárd éves ciklusokban történik azaz egy Bráhma nap 8,6 milliárd évhez nagyon közeli időpontban.  Természetesen a modern tudomány nem a Bráhmából indult ki, hanem a táguló világegyetem univerzum eddigi ismert adataiból, matematikailag.  Itt egy kis kitérőt kell tenni a mai modern tudomány szempontjából ami az univerzumra vonatkozik.  Megdöbbentő vélemények számos elismert tudóstól, csillagásztól.  Megdöbbentő egybeesések a vallások és a modern tudományok között:  Ha átültetjük a moder korok megállapításait, a régi korok tudására természetesen mindazt szem előtt tartva hogy több ezer évvel ezelőtt még nem tudták megfogalmazni mindazt amit tudtak, tanítottak és leírtak a vallásokban.

 

 

     Gravitáció:  Atomok esetében igen gyenge erõ.  Hatalmas objektumok-bolygók, csillagok, galaxisok-esetében hat Elektromágnesesség:  a legfõbb vonzási erõ a protonok és az elektronok között, lehetõvé teszi a molekulák képzõdését

 

     Ha gyengébb lenne  "Az elektronok nem lennének többé az atomokhoz kötve"   "Olyan világegyetemünk lenne, ahol semmilyen kémiai reakció nem mehetne végbe" (dr. David Block a Star Watch címû könyvében.)   Fordított esetben a végeredmény hasonló lenne, mert akkor az elektronok hozzátapadnának az atommaghoz.

 

 

     Az elektromágneses erõnek a másik három erõhöz viszonyított nagysága szintén életbe vágó.  Néhány fizikus számítása szerint például ez az erõ 1040 szerese a gravitációnak.  Ha csak egy nullát adnánk hozzá (1041)-nem tûnne nagy változtatásnak- gravitáció, arányában kisebb lenne.  Dr. Reinhard Breuer ezt mondja errõl a helyzetrõl:  "Ha kisebb lenne a gravitáció, akkor a csillagok is kisebbek lennének, és belsejükben a gravitáció nyomása nem idézne elõ kellõen magas hõmérsékletet ahhoz, hogy magfúziós reakciók jöhessenek létre, azaz képtelen lenne sütni a nap. " Mi lenne, ha a gravitáció az arányát tekintve erõsebb lenne (1039)?   Breuer így folytatja:  "Ezzel az apró kiigazítással egy olyan csillagnak, mint a Nap, rendkívüli mértékben lecsökkenne az élet tartama."

 

 

     Milyen jó, hogy a csillagoknak-a Napunknak is- van két figyelemre méltó tulajdonsága a hosszú távú stabilitás és a hosszú távú, kifogástalan mûködés.  Minek köszönhetõ ez?  Ugyanannak, aminek, egy autó motorja köszönheti a kifogástalan mûködést.  Annak érdekében, hogy a teljesítmény optimális legyen, azaz az égéstérben megfelelõ arányban keveredjen az üzemanyag és a levegõ, a mérnökök összetett mechanikai és számítógépes rendszereket terveznek.   Az említett legfõbb erõk a Napban olyan kifinomultan vannak beállítva, hogy a legkedvezõbb az élethez.   A véletlen mûve ez a precizitás?   Erõs magerõ: az az erõ, amely egymáshoz tapasztja az atommagban a protonokat és neutronokat.

 

 

     Ha ez a kötõerõ csupán 2 százalékkal lenne kisebb, akkor, úgy tûnik, csak hidrogén létezne, ellenkezõ esetben pedig csak nehézelemek.  Egyik sem kedvezne az életnek.   Gyenge magerõ:  az az erõ, mely a radioaktív elemek bomlási folyamatát és a Nap hatékony termonukleáris tevékenységét szabályozza.   "Pontosan annyira gyenge, hogy a Napban levõ hidrogén lassú, folyamatos ütemben éghessen"  -magyarázza Freedman Dyson fizikus.  "Ha ezek a magerõk csak egy kissé térnének el a jelenlegi nagyságuktól, akkor a csillagok képtelenek lennének létre hozni azokat az elemeket, amelyekbõl önök is és én is összetevõdünk"  (John Polkinghorne fizikus)

 

Rengeteg dolgot lehetne még felsorolni!

 

     Paul Davies professzor ilyen következtetést vont le az összefüggések alapján:  "Minden körülöttünk lévõ dologban annak a bizonyítéka látszik, hogy a természet jól érti a dolgát.  " A világegyetem törvényeit és állapotait sok-sok gombhoz hasonlította, és kijelentette:  "Úgy tûnik, hogy e gombok mûködésének végtelen pontossággal kell összehangolódnia, ha egy életet kivirágoztató világegyetemet akarunk."

 

 

     A kutatók véleménye a tények ellenére is megoszlik.
Vannak, akik a bizonyítékok egybe esése alapján olyan következtetést vonnak le, ami ki átkozást jelent számukra a tudományos berkekbõl.  Mivel a többiek véleménye kézenfekvõ, ezért had idézzem õket.

 

 

     Sir Fred Hoyle asztrofizika professzor:  "Ha józan ésszel értelmezzük a tényeket, akkor az azt sugallja, hogy egy szuperértelem babrált a fizikával, a kémiával és a biológiával, és hogy nincsenek említésre méltó vak erõk a természetben.  A tényekbõl következtethetõ számok annyira lehengerlõnek tûnnek számomra, hogy ez a végkövetkeztetés szinte vitathatatlan."
"Nem hiszem, hogy lenne olyan tudós, aki miután megvizsgálta a bizonyítékokat, nem vonja le azt a következtetést, hogy a magfizika törvényeit szándékosan tervezte valaki."
"Nyilvánvaló, hogy a kozmosz tanulmányozásából hiányzik egy összetevõ.  A világegyetem keletkezéséhez intelligenciára volt szükség, mint ahogyan a Rubik-kocka összerakásához is…"

 

 

     The Orange County Register (1995. jan.8)  "A világegyetemet meghatározó alapvetõ fizikai állandók közül soknak -példáúl az elektron töltésének, az állandó fénysebességnek vagy a természetben levõ lényeges erõk erõssége arányának-megdöbbentõen pontos a mennyiségi értéke, van olyan, amelyiknek 120 tizedesjegyig is.  Az élet bölcsõjéül szolgáló világegyetem fejlõdése renkívül érzékeny ezekre a részletekre.  Egyetlen apró változás -egy nanomásodperc itt, egy angström ott-, és a világegyetem könnyen halottá és meddõvé válhatott volna."

 

 

 

     George Greenstein csillagász-és kozmológusprofesszor hosszabb felsorolást készített ezekrõl a fizikai állandókról a The Symbiotic Universe címû könyvében.  A felsorolásban olyan finoman beállított állandók, melyek, ha a legcsekélyebb mértékben eltérnének, egyetlen atom, egyetlen csillag és a világegyetem sem alakulhatott volna ki soha.  Lenyûgözte amint a lista egyre hosszabb lett.  "Mennyi egybeesés! Minél többet olvastam, annál biztosabb voltam abban, hogy az ilyen egybe esések aligha történhettek véletlen folytán."

 

 

 

     John Glenn korábbi ûrhajós, beszélt "körülöttünk levõ egész világegyetem rendjérõl" és, hogy a galaxisok "egymáshoz viszonyítva kijelölt pályán haladnak".  Ezek után felveti a kérdést:  "Véletlen lenne mindez csupán? Véletlenül, miként víz színén hányódó szeméthalmazok, hirtelen önszántukból pályára álltak?  Nem hinném… Valamilyen Hatalom helyezte pályára és tartja pályán õket."

 

 

Viszatérve a reinkarnációhoz, még ha most ez kicsit nehéz is.

 

 

     Egyébként a reinkarnáció gondolata megjelenik a nyugati kultúrákban is, sőt már a görögöknél is.  Püthagórasz vallotta. Bibliában is találkozhatunk vele.  Keresztelő Szent Jánostól azt kérdezik: '' Illés próféta vagy-e?''  A kereszténység kezdeteinél egy zsinat törölte el, bélyegezte meg a reinkarnációra vonatkozó kitételeket, az ókeresztények még hittek benne. Tehát nem összeegyeztethetetlen a kereszténységbe és a reinkarnációba vetett hit!

 

 

Néhány szó az agy és a psziché működéséről

 

 

     A 19. században meg akarták magyarázni a fényt.  Korábban Newton korpuszkulák, parányi részecskék áradatának tartotta, később a fény hullámtulajdonságainak tanulmányozása során ez a gondolat egy időre a háttérbe szorult a kvantummechanika megjelenéséig.  A 19. században bevezették az éter fogalmát.  Az éter egy szuperfinom anyag, amely kitölti az egész univerzumot, és ennek a rezgése a fény. Azért kellett szuperfinomnak lennie mert ha nem az, akkor súrlódnak vele a bolygók, lefékeződnek és belezuhannak a napba. Igaz a fény úgynevezett transzverzális hullám, vagyis a rezgés iránya merőleges a haladás irányára, márpedig transzverzális hullámok csak szilárd közegekben terjedhetnek. Az ezzel eltérő longitudinális hullámokban a rezgés iránya és a haldás iránya megeggyezik, vagyis sűrűsödések és ritkulások terjednek tova a térbe.  Longitudinális hullámok a gázokban és folyadékokban terjednek, ilyen hullám a hang is.  Később a kvantummechanika kialakulásakor már a 2o.  Században egyre többször előkerült valami, az éterhez hasonlü gondolat.  Többek között a kísérleti fizika kimutatta a hatalmas energiájú gyorsítókban, hogy a vákuum nem ''semmi'' hanem egy nagyon is valóságosan létező közeg, mező amely közvetíti a kölcsönhatásokat.  Ma az az elfogadott vélemény hogy a vákuum valamilyen matéria ugyan, de súrlódásmentes közeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hasonló anyagot már 1911-ben sikerült előállítani amikor Kammerlingh Onnes holland fizikus  (Nobel-díj 1913-ban) lehűtötte a héliumot 2,19 Kelvin fokra vagyis 2,19 fokra megközelítette az abszolút zérus fokot.  Az abszolút nulla fok (-273,16 Celsius fok) elérhetetlen, akkor már megszűnik mindenféle rezgése az atomoknak.  2,19 Kelvin fokon a héliumfolyadék szuperfolyékonnyá vált, vagyis ellenállás nélkül folyt.  Benne a tárgyak is ellenállás nélkül mozgathatók.  Olyan tehát a szuperfolyékony hélium mint a súrlódásmentes vákuum. Az 198o-as években a szuperfolyékony héliummal végzett kísérletek során arra jöttek rá a fizikusok, hogy az ilyen folyadékban parányi szubatomi (atomátmérőnél kisebb) örvények keletkeznek, melyek aztán fönnmaradnak nagyon sokáig, akár végtelen ideig is.  A vízben például az örvény hamar eltűnik, mert a vízmolekulák között energiá átadás és átvétel van.  A szuperfolyékony héliumban viszont az örvények nem tűnnek el mert nincs energia átadás a részecskék között. Ha a vákuum szuperfolyékony és szupravezető, akkor benne is keletkeznie kell hasonló őrvényeknek amik örökké fennmaradnak, csak sokkal, nagyságrendekkel kissebbek mint a szuperfolyékony héliumban.  Ugyanis a vákuum nem atomos szerkezetű, nem atomok alkotják, hanem sokkal parányibb szubatomi részecskék.

 

 

       László Ervin az Olaszországban élő magyar tudós 2oo1-ben a Béke Nobel-díj egyik jelöltje szerint a tudat nem más mint a pszimező és az emberi agy kölcsönhatásának az eredménye, agyunk egyfajta háromdimenziós lenyomata a pszimezőben.  Ez a pszimező maga a vákuumkontinuum.  Maga az elnevezés a hullámmechanika alapegyenlete nevéből származik.  Ez a mező közvetíti az alapvető kölcsönhatásokat.  Mivel a vákuum szuperfolyékony és szupravezető, vagyis az elektromágneses kölcsönhatásokat ellenállás nélkül vezeti, túl azon hogy mechanikai ellenállása sincs, így a benne képződő parányi örvények olyanok mint amilyeneket a szuperfolyékony héliumban megismertünk.  Egyrészt végtelen ideig fennmaradnak, másrészt saját mágnesességgel rendelkeznek.  A mikrovilágban mindenforgó mozgást végző részecske rendelkezik mágnesezettséggel, akkor is ha elektromosan semleges.  Gondoljunk bele a vákuum tele van apró parányi elemi mágnesként is működő örvényekkel.  Mi kódolja az információt a számítógépek memóriájában?  Apró mágneses mezők!

 

 

     Most képzeljük el, hogy egy mágnesezett mikroörvény a szuperfolyékony vákuumban megfelel egy bitnyi információegységnek.  Mivel o,1 nanométer az átmérője egy örvénynek a héliumban, és a vákuumban ennél nagyságrendekkel kisebb átmérőjű örvényekkel számolhatunk, iszonyatos információsűrűség jön ki.  Számítások szerint az életünk folyamán úgy 7o év alatt kb. 27o trillió bitnyi információ tározódik az 13oo-14oo köbcentiméternyi térfogatú emberi agy terében.   Ezt az információsűrűséget semmilyen biokémiai mechanizmussal sem tudjuk megmagyarázni.   A szubatomi szintre leszállva, a kvantummechanika törvényeinek érvényességi tartományában viszont minden értelmezhető.

 

 

     Az én, a psziché, a tudat nem más mint az emberi agy és a szuperfolyékony vákuumkontinuum (pszimező) kölcsönhatásának az eredménye, agyunk háromdimenziós hologram lenyomata a vákuumban.  Nem egy statikus lenyomat, nem egy állókép, hanem dinamikus képződmény, parányi örvények trillióinak sokasága.  A Scientific American cikkében (1989/1) még arról is olvashatunk, hogy ezek az örvények amelyek a szuperfolyékony héliumban és vákuumban képződnek összekapcsolódhatnak egymással és egészen bonyolult örvénystruktúrák jöhetnek létre.  Ennek sikerült elkészíteni egy számítógépes modelljét.  A gondolat, az eszme ilyen bonyolult örvénygomolyag formájában őrződik meg agyunkban akár mint emlék.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Wixab17

(Onisa31, 2019.04.06 18:10)

http://redtuvir.net/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-indapamida-de-calidad-m-xico-lozol http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/buy-regalis-20-mg-on-sale-how-can-i-purchase-tadalafil-safely http://brooklynne.net/profiles/blogs/tibutol-baisse-prix-securise-ethambutol-800-achat-en-suisse http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/hydrochlorothiazid-online-kaufen-ohne-rezept-schweizerische http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/teofilina-300-mg-como-comprar-de-confianza-na-internet-comprar http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/clomipramina-comprar-en-farmacia-en-linea-r-pido-costa-rica http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-sinequan-sin-receta-r-pido-panam http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=36118&qa_1=tadarich-tadalafil-internet-commander-tadalafil-pharmacie http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-diltiazem-60mg-en-internet-dominicana http://wu-world.com/profiles/blogs/baycip-comprar-sin-receta-de-confianza-espa-a http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/ledipasvir-y-sofosbuvir-comprar-en-una-farmacia-online-con-un http://recampus.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-vigrex-150-mg-con-garantia-reino-de-espa-a http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34931&qa_1=acheter-fluticasone-mastercard-acheter-fluticasone-luxembourg http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/puedo-comprar-finasterida-1mg-sin-receta-ahora-m-xico-comprar http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-probenecid-sin-receta-en-farmacia-online http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-meclizina-sin-receta-al-mejor-precio http://i-m-a-d-e.org/qa/17373/commander-internet-rapide-achat-felodipine-internet-avis http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-sildenafilo-duloxetina-100-30mg http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/order-sialis-20-mg-low-price-can-i-order-tadalafil-fast-shipping http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/xpandyl-tadalafil-comprar-fiable-puerto-rico-comprar-tadalafil http://showmeanswer.com/index.php?qa=51067&qa_1=donde-orden-filda-tadalafil-receta-pagar-mastercard-honduras http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lamivudina-150-mg-urgente-chile http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/forzest-20mg-o-en-commander-sur-le-net-medicament-forzest-sans http://wu-world.com/profiles/blogs/commander-du-vrai-alfuzosin-en-ligne-uroxatral-pour-homme-prix http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-cefalexina-en-l-nea-espa-a http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/acheter-cloxacilline-500-mg-site-fiable-quel-est-le-prix-du http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/salbutamol-bon-marche-sur-internet-achat-salbutamol-pharmacie-en http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/reeshape-120-mg-comprar-de-calidad-puerto-rico

Ecuvi73

(Ubobi22, 2019.04.06 04:49)

http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/wo-man-paroxetin-paxil-mit-visa-kaufen-kann-paroxetin-generika
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/desloratadine-5mg-generique-sur-internet-commander-visa-site
https://whanswerz.com/4984/acheter-tadonis-tadalafil-tadalafil-ordonnance-belgique
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/fluconazol-diflucan-200-mg-jetzt-bei-online-apotheke-kaufen
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/order-low-price-tolterodine-1-mg-cost-of-tolterodine-in-australia
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/order-prometrium-online-buying-prometrium-canada-safely
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/desloratadine-bon-prix-et-livraison-rapide-achat-clarinex
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/achat-cloxacilline-250mg-acheter-cloxacilline-250-suisse-en-ligne
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/tetraciclina-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o-gratis
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-plendil-sin-receta-urgente-usa-precio-plendil
http://www.nostre.com/blogs/post/52028
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-anastrozol-1mg-sin-receta
http://bricolocal.com/profiles/blogs/comprar-clopidogrel-gen-rico-r-pido-brasil
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/bio-baclofen-baclofen-10-mg-comprar-gen-rico-envio-rapido-pela
http://bricolocal.com/profiles/blogs/site-fiable-pour-acheter-trazodone-50-mg-trazodone-pas-cher-en
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/order-amlowide-100-mg-online-purchase-amlowide-usp
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/doxazosin-mesylate-1-mg-comprar-en-una-farmacia-online-segura-us
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-lamotrigina-lamictal-25-mg-via-internet

Aqiga59

(Kanaj47, 2019.04.04 18:11)

http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/carters-5-mg-o-en-commander-pas-cher-acheter-carters-original http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/amitriptilina-comprar-al-mejor-precio-paraguay http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-tetraciclina-envio-24h-on-line http://wu-world.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-rhinocort-budesonide-ahora https://lesko.com/q2a/index.php?qa=50603&qa_1=acheter-propranolol-generique-paiement-inderal-pharmacie http://brooklynne.net/profiles/blogs/bolaboran-flavoxate-donde-comprar-ahora-republica-dominicana http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-avanafilo-fiable http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/simvastatin-buy-without-rx-how-buy-simvastatin-brazil http://bricolocal.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-virainhi-sin-receta-buen-precio http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/nitrofurantoin-monohydrate-sur-internet-moins-cher-acheter-avec http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-efil-tadalafil-10-mg-con http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-protonix-20-mg-sin-receta-urgente-m http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/benecid-achat-2019-peut-on-acheter-du-benecid-en-france http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=35577&qa_1=zyad-ligne-baisse-prix-vrai-tadalafil http://korsika.ning.com/profiles/blogs/tadonis-o-acheter-sur-le-net-ou-acheter-du-vrai-tadalafil-sur http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-glipizida-por-internet-estados-unidos http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/atomoxetine-generique-quel-site-achat-atomoxetine-18-original-en http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/apicalis-bon-marche-sur-internet-rapide-tadalafil-20-france-achat http://bioimagingcore.be/q2a/73627/ventolin-hfa-0-1mg-como-comprar-sin-receta-urgente-paraguay http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/ursodiol-como-comprar-sem-prescri-o http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-arava-20mg-buen-precio-puedo-comprar-arava-sin http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/tecnomax-sildenafil-citrate-comprar-de-calidad-espa-a-comprar http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-generico-persantine-dipyridamole-sin-receta-de-forma http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/zagam-200-mg-sur-le-net-bas-prix-achat-avec-visa-sparfloxacin http://www.facecool.com/profiles/blogs/chlorpromazine-100mg-comprar-sin-receta-fiable-espa-a-comprar http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/cefalexine-500mg-baisse-prix-acheter-keflex-250-en-ligne-en http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cloranfenicol-como-comprar-sin-receta-env-o-r-pido-m-xico http://www.facecool.com/profiles/blogs/achat-rapide-amitriptyline-25mg-pas-cher-sans-ordonnance-forum http://property.ning.com/profiles/blogs/achat-de-en-ligne-topamax-50mg-baisse-prix-securise-acheter

Egeqo54

(Ezawi47, 2019.04.03 14:46)

http://korsika.ning.com/profiles/blogs/site-fiable-commander-pulmicort-turbuhaler-0-1mg-acheter
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-entranin-sildenafil-citrate-sin
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/o-commander-salbutamol-generique-moins-cher-site-fiable-ventolin
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-achater-silagress-120mg-securise-o-acheter
http://weebattledotcom.ning.com/profiles/blogs/comprar-carvedilol-coreg-internet-onde-comprar-coreg-online
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ovral-0-3mg-sin-receta
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-depurol-sin-receta-entrega-r-pida
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/bon-site-achat-ursodiol-300mg-acheter-ursodiol-en-ligne-suisse
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/o-commander-tadanafil-tadalafil-10-mg-generique-sur-le-net-bon
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/melatonina-comprar-en-l-nea-per
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/commander-du-danazol-200mg-acheter-danocrine-sans-ordonnance
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/protopic-como-puedo-comprar-sin-receta-con-seguridad-chile
http://vaal-online.co.za/blogs/post/34906
http://bioimagingcore.be/q2a/66775/buy-cialove-20-mg-on-sale-can-i-order-tadalafil-safely
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/galantamina-comprar-en-farmacia-en-linea-con-seguridad-andorra
https://madbuddy.club/blogs/post/36738

Vafof23

(Rojih82, 2019.04.02 03:01)

http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-panadol-paracetamol-de-calidad
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/sparfloxacin-200mg-comprar-en-farmacia-online-confirmaci-n-r-pida
https://www.loosemusicent.com/blogs/1449/15064/didrogesterona-comprar-en-farmacia-en-linea-con-un-descuento
http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/terazosina-puedo-comprar-sin-receta-r-pido-estados-unidos-comprar
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/penegra-100mg-donde-puedo-comprar-sin-receta-al-mejor-precio
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/flutamida-250mg-donde-comprar-en-l-nea-chile-comprar-eulexin-sin
http://property.ning.com/profiles/blogs/clomiphene-citrate-en-ligne-bon-marche-rapide-recherche-serophene
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/fenofibrate-sur-internet-bon-prix-acheter-achat-de-tricor-en
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/acarbosa-comprar-en-farmacia-online-certificada-estado-libre
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-zyad-20-mg-sin-receta-y-pagar-con-visa-ecuador
http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-generico-lincomicina-500-mg-entrega-r-pida
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/acide-mefenamique-en-ligne-bas-prix-achat-paiement-mastercard-ou
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/order-terzolin-200mg-where-can-i-buy-ketoconazole-in-verified
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/telmisartan-20-mg-donde-comprar-sin-receta-fiable-usa
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-asthalin-en-ligne-ou-commander-salbutamol-generique
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/clobetasol-temovate-onde-comprar-gen-rico-entrega-r-pida-na
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/furosemide-100mg-vrai-bas-prix-commander-avec-visa-generique
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-tibutol-ethambutol-200mg-sin-receta-de-calidad
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-ketoconazol-200mg-buen-precio-comprar
https://www.mysocialpeople.com/blogs/2134/17694/metformine-1000mg-sans-ordonnance-achat-avec-mastercard-forum
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-singulair-montelukast-4mg-entrega-r
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/super-p-force-sildenafil-dapoxetin-dringend-kaufen-sildenafil
http://bricolocal.com/profiles/blogs/doxiciclina-comprar-en-farmacia-en-linea-con-seguridad-espa-a
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/ethinylestradiol-norgestrel-0-3-mg-generique-sur-le-net-commander
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/ondansetron-8mg-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora-uruguay
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/o-commander-en-ligne-cefadroxil-baisse-prix-livraison-48h-duricef
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=31491&qa_1=esparfloxacino-comprar-farmacia-entrega

Gofaq40

(Ibiro29, 2019.03.30 22:03)

http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/clofazimine-50-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-r-pido-estados
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/achat-de-en-ligne-botaderm-acheter-ketoconazole-net
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/achat-discrete-erosfil-pas-cher-avec-mastercard-acheter
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/furosemide-bon-marche-furosemide-g-n-rique-lasix-40mg
http://www.facecool.com/profiles/blogs/zoltan-sildenafil-citrate-100-mg-generique-meilleur-site-zoltan
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/esparfloxacino-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-mismo-usa
http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-calcium-acetate-667mg-mas-barato
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/aceon-livraison-rapide-bon-marche-aceon-efficace-sans-ordonnance
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/indinavir-sulfate-livraison-express-moins-cher-forum-comment
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/norfloxacino-400mg-comprar-com-garantia-brasil-comprar-noroxin
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/avanafilo-100-mg-como-puedo-comprar-fiable-comprar-avanafilo-100
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-clarithromycin-bon-prix-sans-ordonnance
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/hipersar-sur-le-net-achat-site-fiable-olmesartan-generique-sur
http://www.facecool.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-cefdinir-300mg-ahora-argentina
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-apodefil-130-mg-r-pido-usa
http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-anasmol-de-forma-segura-chile
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-indapamida-sem-receita-medica-no-brasil-comprar
http://i-m-a-d-e.org/qa/18905/wo-k%C3%B6nnen-sie-hochwertige-antivert-kaufen
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/trihexyphenidyl-donde-puedo-comprar-sin-receta-con-garantia-chile
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-suprax-200mg-sin-receta-en-l-nea-per
https://lesko.com/q2a/index.php?qa=47541&qa_1=comprar-o-gen%C3%A9rico-de-propranolol-online-portugal
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-aciclovir-200mg-sin-receta-fiable-comprar
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/erefil-sildenafil-citrate-livraison-discrete-baisse-prix-achat
http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-duralis-tadalafil-sin

Nefug09

(Riduk74, 2019.03.25 06:16)

http://brooklynne.net/profiles/blogs/cefalexina-puedo-comprar-en-internet-ecuador http://ggwadvice.com//index.php?qa=63878&qa_1=lincocin-lincomycin-500mg-comprar-gen%C3%A9rico-internet-brasil http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/salbutamol-4-mg-livraison-rapide-meilleur-prix-salbutamol-en http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/carbamazepine-comprar-en-farmacia-online-segura-argentina http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-adapalen-adapalene-gen-rico-de-forma-segura http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-clarithromycin-biaxin-sans-ordonnance http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/monoket-20mg-order-no-prescription-can-i-purchase-isosorbide http://medioteca.com.ar/blogs/post/42667 http://answers.codelair.com/33223/order-cetirizine-5mg-online-cetirizine-generic-cheap-prices http://luvisart.ning.com/profiles/blogs/nolvadex-tamoxifen-en-ligne-commander-securise-nolvadex-vente http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-do-rabeprazol-aciphex-melhor http://property.ning.com/profiles/blogs/ethinylestradiol-norgestrel-0-3mg-order-without-prescription-can http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-spironolactone-con-seguridad-colombia http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-aripiprazol-20-mg-env-o http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=74094&qa_1=discount-latanoprost-online-purchase-xalatan-quick-shipping http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/buy-cozaar-25mg-online-buying-cozaar-bahrain http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/doxazosina-4-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/acheter-pilule-mebeverine-135mg-generique-bon-prix-site-fiable http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-uroflow-tolterodine-1-mg-gen-rico-barato http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/arpamyl-40-mg-comprar-con-seguridad-m-xico http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-200mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o-gratis http://www.facecool.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-famciclovir-250mg-de-calidad

Agawu92

(Ahela64, 2019.03.24 09:41)

http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/solavert-como-comprar-env-o-r-pido-ecuador http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/purchase-generic-zyrtec-10mg-how-to-order-cetirizine-no-need http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/claritromicina-500-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-segura-panam http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-meloxicam-r-pido-venta-de-meloxicam-en-tacna http://borrowmyburrito.ning.com/profiles/blogs/ventolin-inhaler-salbutamol-bon-prix-sur-internet-vente-de https://www.olliesmusic.com/blog/14795/clobetasol-oГ№-en-acheter-achat-temovate-serieux/ http://korsika.ning.com/profiles/blogs/expit-sildenafil-citrate-150-mg-comprar-r-pido-internet-brasil http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/order-generic-budesonide-0-1-mg-where-to-purchase-rhinocort http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/maronil-clomipramine-10mg-onde-comprar-gen-rico-brasil http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-triamcinolone-ahora-paraguay http://www.blog.ahsfoundation.co.uk/blogs/post/71490#sthash.J6XBA10Q.27fLSeaa.dpbs http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-powergra-sildenafil-citrate-envio-24-horas http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/permethrin-30mg-order-safely-permethrin-cheap-now http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/flibanserin-100mg-order-buy-flibanserin-online-tescos http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/valacyclovir-1000mg-donde-puedo-comprar-fiable-usa

Cokaw21

(Supom30, 2019.03.21 09:06)

http://www.libertyxchange.com/blogs/post/92588
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-pour-acheter-du-nifedipine-30-mg-ou-commander
http://showmeanswer.com/index.php?qa=39852&qa_1=reglan-livraison-discrete-marche-acheter-metoclopramide
http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/sildenafilo-sildenafil-citrate-onde-comprar-envio-urgente-brasil
http://kutoos.unifiedly.com/blogs/post/208933
http://hageriderma.com/qtoa/index.php?qa=132244&qa_1=lamivudina-donde-comprar-sin-receta-online-puerto-rico
http://whazzup-u.com/profiles/blogs/promethazine-25mg-baisse-prix-ou-acheter-promethazine-25
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/se-puede-comprar-actos-pioglitazone-hydrochloride-30mg-sin-receta
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/estrace-2mg-como-comprar-en-l-nea-paraguay-comprar-estrace-1
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/achat-levonorgestrel-0-75-mg-site-fiable-levonorgestrel-generic
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/prograf-comprar-sin-receta-env-o-r-pido-paraguay
http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/mytadalaf-tadalafil-20mg-donde-comprar-buen-precio
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-lamivudina-zidovudina-300-150mg-en-internet
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-ripol-130mg-en-farmacia-online
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-tamsulosina-0-2-mg-online-comprar-online
http://stoopball.ning.com/profiles/blogs/zyvoxid-linezolid-600-mg-o-achat-pas-cher-forum-prix-zyvoxid
http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-pantoprazol-protonix-20-mg-pela-internet-no
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/alfin-en-ligne-moins-cher-commander-rapide-ou-je-peux-acheter
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/pantoprazole-pas-cher-acheter-commander-du-protonix-pas-cher

Usually bed-bound, socks driving, fag-end dying.

(ugujupovwai, 2019.03.11 08:13)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]Buy Prednisone[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone 20 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

The sell from: magnetic migration, funded.

(eduzelarane, 2019.03.11 01:49)

[url=http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/]23[/url] <a href="http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/">Prednisone</a> http://theprettyguineapig.com/prednisone-20-mg/

Ijati68

(Hadat16, 2019.03.05 08:53)

http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/lemar-nifedipine-puedo-comprar-sin-receta-ahora-rep-blica-del-per
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/minocycline-sur-le-net-commander-2019-minocycline-pas-cher-en
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/comprar-niazitol-de-confianza-uruguay
http://153.126.169.73/GaijinConcierge/index.php?qa=25019&qa_1=nitrofurazone-prescription-nitrofurazone
http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lindilane-sin-receta-urgente-costa
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/procyclidine-kemadrin-como-comprar-via-internet-brasil
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-levonorgestrelum-ethinyl-estradiol-levonorgestrel-0
http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-tretinoina-025-mg-al-mejor-precio
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-verapamil-urgente-rep-blica-federativa-do-brasil
http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/flavoxato-comprar-en-una-farmacia-en-linea-sin-gastos-de-envio
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/norfloxacina-400-mg-como-comprar-sin-receta-en-l-nea-m-xico
http://viatorfroshreligion.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-naprelan-500mg-con-seguridad-argentina
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-ledipasvir-sofosbuvir-harvoni-90-400-mg-pre
http://brooklynne.net/profiles/blogs/furoxone-100-mg-o-acheter-pharmacie-quel-est-le-prix-du
http://www.facecool.com/profiles/blogs/comprar-generico-clarinex-reditabs-ahora
http://bricolocal.com/profiles/blogs/amlodipina-2-5mg-comprar-en-una-farmacia-online-fiable-usa
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/comprar-tizanidina-zanaflex-2-mg-gen-rico-e-quanto-custa-rep
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-benemid-500mg-gen-rico-n-o-precisa
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/ethambutol-200-mg-livraison-rapide-achat-ethambutol-en-ligne-en
http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/ethionamide-puedo-comprar-r-pido-rep-blica-oriental-del-uruguay
http://brooklynne.net/profiles/blogs/donde-para-ordenar-losartan-sin-receta-urgente-costa-rica
http://korsika.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-avanafil-avanafil-en-belgique-achat
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-malegra-dxt-100-60mg-sin-receta-con
http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-primidona-pago-visa-paraguay
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/simvastatin-10mg-order-online-generic-simvastatin-zocor-40mg
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/low-price-cialis-60mg-buy-online-where-to-buy-tadalafil-online
http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/loperamida-comprar-sin-receta-barato-espa-a-comprar-imodium-donde

Holih80

(Ucava84, 2019.03.04 09:47)

http://caisu1.ning.com/profiles/blogs/achat-de-mesalamine-sur-le-net-bon-marche-commander-asacol http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-salbutral-albuterol-0-1mg-en-farmacia-online-comprar http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-bupropiona-gen-rico-barato-brasil http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/je-veux-acheter-nifedipine-ou-acheter-du-nifedipine-sans http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-elimite-30mg-sin-receta-r-pido-espa-a http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/achat-de-olanzapine-20-mg-olanzapine-15mg-en-france http://www.prds66.fr/profiles/blogs/comprar-generico-lipinor-sin-receta-urgente-m-xico http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-tagra-barato-on-line-brasil http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-dapoxetine-100-60-mg-comprar-en-farmacia-en-linea http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-carbidopa-y-levodopa-25-250-mg-si-1 http://www.taffebook.com/blogs/1744/9102/farmacia-online-donde-comprar-requip-ropinirole-0-5mg-rapido-es https://whanswerz.com/782/farmacia-comprar-generico-novoprotect-mastercard-novoprotect http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/retrovir-baisse-prix-securise-zidovudine-prix-pharmacie-canada http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/losartan-100mg-como-puedo-comprar-r-pido-chile http://lifestir.net/blogs/post/77814 http://whazzup-u.com/profiles/blogs/purchase-generic-desloratadine-5-mg-can-i-purchase-clarinex-cheap http://whazzup-u.com/profiles/blogs/valaciclovir-1000-mg-comprar-en-farmacia-online-todo-en http://movsam.ning.com/profiles/blogs/verapamil-achat-prix-du-arpamyl-120-boite-de-4 http://bobford.ning.com/profiles/blogs/orlistat-120-mg-comprar-con-garantia-estados-unidos http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-teofilina-400mg-internet-brasil

Yoqun53

(Eviye97, 2019.02.21 14:45)

http://thecorner.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-rivastigmina-6mg-sin
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/galantamina-donde-comprar-sin-receta-pago-mastercard-paraguay
http://www.facecool.com/profiles/blogs/order-duloxetine-without-prescription-how-to-purchase-cymbalta-in
http://isladepascua.ning.com/profiles/blogs/clarinex-d-desloratadine-5mg-como-comprar-al-mejor-precio
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/site-pour-acheter-metoprolol-100mg-prix-moyen-beloc-france
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/ropinirol-1mg-donde-comprar-en-internet-espa-a-requip-sin-receta
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/o-commander-cefodox-cefpodoxime-200-mg-baisse-prix-pharmacie
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-dapoxetine-90mg-moins-cher-2018-peut-on-acheter-du
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-lasix-sin-receta-de-calidad-costa
http://laugarnecaravans.ning.com/profiles/blogs/cheap-orlistat-60-mg-buy-online-can-i-purchase-orlistat-in
http://movsam.ning.com/profiles/blogs/dramamine-dimenhydrinate-50-mg-comprar-gen-rico-on-line-no-brasil
http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-isosorbida-40mg-sin-receta-con
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/labetalol-donde-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza-bolivia
http://property.ning.com/profiles/blogs/doxazosin-mesylate-generique-pas-cher-2019-cardura-moins-cher
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-800mg-donde-comprar-env-o-urgente-estados-unidos
http://www.facecool.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-nevirapine-200mg-buen-precio-usa
http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/comprar-daclatasvir-60mg-sin-receta-r-pido-precio-actual-de-la
http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-warfarina-5-mg-de
http://www.libertyxchange.com/blogs/post/108412
http://wu-world.com/profiles/blogs/estradiol-1-mg-sans-ordonnance-acheter-estrace-prix-belgique
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-gen-rico-divalproex-envio-rapido-pela-net
http://dctechnology.ning.com/profiles/blogs/virtus-sildenafil-citrate-sur-internet-commander-avec-mastercard
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/ramelteon-8-mg-en-ligne-commander-acheter-ramelteon-en-ligne

Epeka57

(Zapal48, 2019.02.14 02:09)

http://movsam.ning.com/profiles/blogs/order-xalatan-safely-where-can-i-purchase-latanoprost-in-trusted
http://hoidap.eu/?qa=3780/acetazolamide-marche-commander-ordonnance-acheter-diamox
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/achat-express-xeloda-capecitabine-500-mg-bas-prix-2019
http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/carvedilol-comprar-sin-receta-ahora-paraguay-comprar-coreg-con
http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/discount-cefaclor-500-mg-buy-online-where-to-buy-ceclor-no
http://recampus.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-theo-24-sr-theophylline-300mg-con-seguridad
http://lorealprofessionnelbest.ning.com/profiles/blogs/adapalene-15mg-order-no-rx-where-can-i-buy-over-the-counter
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-do-baclofen-sem-receita-medica
http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/baclofene-bon-marche-baclofene-pharmacie-ligne
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cialysin-20-mg-gen-rico-envio-48h-pela
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/erecta-au-rabais-internet-sans-ordonnance-acheter-erecta-130-en
http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-udenafil-100-mg-de-calidad-rep-blica-de
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-cefixima-suprax-200-mg-r-pido
http://ultimatefandomsite.com/oxwall/blogs/post/6452
http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-spironolactona-25mg-fiable-costa-rica-comprar
http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ortho-tri-cyclen-ethinyl-1
http://www.facecool.com/profiles/blogs/cialis-20mg-en-ligne-pas-cher-securise-prix-tadalafil-maroc
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-de-bimatoprost-3-mg-n-o-precisa-receita-m-dica
http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/diaminodiphenyl-sulfone-1000mg-buy-cheap-can-i-purchase-dapsone
http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/buspirona-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o-gratis-estados
http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/buy-discount-viagra-130-mg-buy-150mg-viagra-tablets
http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/avanafil-dapoxetine-order-no-prescription-how-to-purchase-super
http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-losartan-sin-receta-con-seguridad-rep-blica-de
http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/lisinopril-comprar-en-farmacia-en-linea-recomendada-el-salvador
http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/order-bupropion-no-prescription-canadian-generic-real-bupropion

Zokul55

(Oruda57, 2019.02.13 09:32)

http://foodtube.net/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-lamictal-sin-receta-pago-visa-rep-blica http://jawbite.ning.com/profiles/blogs/purchase-discount-refeel-40-mg-can-i-purchase-tadalafil-in http://sfchsjournalism.ning.com/profiles/blogs/duralis-tadalafil-10mg-como-comprar-sin-receta-en-farmacia-online http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-tadafil-gen-rico-na-internet-tadafil-40-mg-sandoz http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-eftil-divalproex-gen-rico-via-internet http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-desyrel-25-mg-gen-rico-envio-urgente-on-line http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-brolukat-fiable-nicaragua http://writeskills.ning.com/profiles/blogs/pamelor-bon-marche-sur-internet-sans-ordonnance-nortriptyline http://brooklynne.net/profiles/blogs/ciclosporina-donde-comprar-sin-receta-urgente-bolivia http://kasabovart.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-virnagza-fort-60mg-con-garantia http://korsika.ning.com/profiles/blogs/teofilina-200-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-env-o http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-comprar-sin-receta-en-l-nea-rep-blica-del-ecuador http://vivafengshui.ning.com/profiles/blogs/desmopressin-moins-cher-sur-internet-le-prix-de-desmopressin-en http://showmeanswer.com/index.php?qa=45941&qa_1=farmacia-online-donde-comprar-protopic-tacrolimus-bolivia http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=29715&qa_1=realizar-pedido-hidroclorotiazida-receta-rep%C3%BAblica-paraguay http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-salmeterol-sin-receta-al-mejor http://newsmediaimages.ning.com/profiles/blogs/je-veux-acheter-antivert-25mg-2018-site-vente-meclizine-fiable http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-imitrex-sumatriptan-100mg-gen-rico-sem http://neikasworld.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-atomoxetinum-25-mg-sin-receta-online-rep-blica http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-metaxalonum-400-mg-sin-1 http://korsika.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-colcibra-200-mg-por-internet-espa-a http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/celecoxib-200-mg-como-comprar-sin-receta-ahora-guatemala-precio http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-levlen-env-o-urgente-comprar http://www.facecool.com/profiles/blogs/acheter-du-vrai-vidalista-40-mg-en-ligne-pas-cher-avec-visa

Afuvo00

(Axesu42, 2019.02.11 18:36)

http://summerschooldns.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-clozapine-por-internet-m-xico http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/hydreasyn-hydroxyurea-puedo-comprar-al-mejor-precio-estados http://libertyattendancecenter1969.ning.com/profiles/blogs/acheter-thioridazine-100mg-en-ligne-thioridazine-en-ligne-moins http://playit4ward-sanantonio.ning.com/profiles/blogs/buy-avixar-120-mg-cheap-can-buy-avixar-ireland http://tnfdjs.ning.com/profiles/blogs/order-cefdinir-300mg-online-how-to-buy-cefdinir-online-with http://www.onfeetnation.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ciclosporina-barato-panam http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/furosemida-40mg-donde-comprar-online-estados-unidos-compra http://www.prds66.fr/profiles/blogs/fexofenadine-180-mg-sur-le-net-baisse-prix-achat-fexofenadine http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-minocycline-100mg-en-ligne-bas-prix-avec-visa http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-nimotop-nimodipine-30mg-de http://lydlabs.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-requip-0-25-mg-sin-receta http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-avanafil-en-l-nea-estados-unidos-avanafil-50 http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/comprar-perindopril-8mg-gen-rico-n-o-precisa-receita-m-dica http://bioimagingcore.be/q2a/54235/orden-tamsulosina-receta-online-chile-flomax-precio-barato http://whazzup-u.com/profiles/blogs/duellin-comprar-sin-receta-con-mastercard-comprar-duellin-10-mg http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/comprar-nolvadex-20-mg-gen-rico-pela-internet-rep-blica http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-doxycycline-de-calidad-comprar http://sallieanncooks.ning.com/profiles/blogs/order-low-price-ziprasidone-20-mg-how-to-order-geodon-guaranteed http://adrenalineprovinggrounds.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-capecitabina-sin-receta-de http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/nizoral-ketoconazole-200mg-baisse-prix-sur-internet-nizoral http://www.facecool.com/profiles/blogs/o-acheter-roxithromycine-150mg-generique-pas-cher-sans-ordonnance http://cdloga78.ning.com/profiles/blogs/cefpodoxime-200mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-recomendada http://ggwadvice.com//index.php?qa=60525&qa_1=price-hippigra-order-online-how-buy-cheap-hippigra-australia

Idiye93

(Ahudo75, 2019.02.08 23:33)

http://digitalguerillas.ning.com/profiles/blogs/comprar-flagyl-metronidazole-sin-receta-de-calidad-dominicana http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/combivent-0-1mg-o-achat-pas-cher-acheter-combivent-generique http://fotoathena.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-pyridostigmine-60-mg-con-visa-espa-a http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-actinerval-200mg-online-ecuador http://barbershoppers.org/blogs/post/46230 http://bioimagingcore.be/q2a/56073/c%C3%B3mo-realizar-un-pedido-lincomycin-sin-receta-ahora http://flutes.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-serevent-salmeterol-0-025mg-entrega-em http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-red-viagra-200mg-sin-receta-de-confianza http://shamrockballerz.ning.com/profiles/blogs/metocarbamol-en-ligne-moins-cher-achat-securise-metocarbamol http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/bon-plan-achat-zilden-sildenafil-citrate-commander-du-vrai http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/acido-valproico-valparin-como-posso-comprar-gen-rico-entrega-r http://millionairex3.ning.com/profiles/blogs/comprar-dinitrato-de-isossorbida-gen-rico-e-quanto-custa-pela-net http://bioimagingcore.be/q2a/60557/comprar-rulide-gen%C3%A9rico-confianza-rep%C3%BAblica-federativa-brasil http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/generique-risperdal-achat-baisse-prix-sanofi-risperidone-france http://newmediavault.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-dutasterida-0-5-mg-via-internet http://bobford.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-wellbutrin-sr-sin-receta-r http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/generique-golmal-achat-golmal-pharmacie-vente-libre http://higgs-tours.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-lumigan-bimatoprost-3mg-generique-en-ligne-bon http://soruanaliz.com/index.php/22108/purchase-discount-warfarin-online-cheap-warfarin-tablets http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-udenafila-gen-rico-sem-receita-on-line-brasil http://showmeanswer.com/index.php?qa=43199&qa_1=como-puedo-comprar-generico-clonidine-15mg-mejor-precio-usa http://showmeanswer.com/index.php?qa=47276&qa_1=farmacia-online-comprar-generico-fosamax-comprar-alendronate http://source1law.com/s1l/blogs/237/7910/site-seguro-para-comprar-celeste-tadalafil-40mg-generico-sem-pr http://bioimagingcore.be/q2a/59083/order-ampicillin-online-ampicillin-250-mg-cost-costco http://ggwadvice.com//index.php?qa=57258&qa_1=dramamine-dimenhydrinate-comprar-comprar-dramamine-generico http://techwarriorteam.ning.com/profiles/blogs/purchase-discount-agitafil-60-mg-online-where-to-buy-tadalafil-no http://movsam.ning.com/profiles/blogs/fluconazol-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora-mismo-reino-de-espa http://divasunlimited.ning.com/profiles/blogs/androz-buy-online-where-to-order-sildenafil-citrate-in-trusted http://mcdonaldauto.ning.com/profiles/blogs/tadovas-tadalafil-60mg-como-puedo-comprar-sin-receta-en-l-nea http://bigtombolo.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-apix-furosemide-40mg-apix-100mg-prix-en-pharmacie

Onuwe56

(Ugilu53, 2019.02.07 00:12)

http://conniesdance.ning.com/profiles/blogs/buy-asendin-100mg-online-cheapest-pharmacy-for-asendin-100mg
http://wu-world.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-mefenamic-acid-500-mg-env-o-libre
http://wu-world.com/profiles/blogs/lansoprazolum-lansoprazole-30mg-comprar-sem-prescri-o-brasil
http://bobford.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-udenafil-sin-receta-online-costa-rica
http://augasthya-plus.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-minomycin-50-mg-ahora
http://whozwholive.ning.com/profiles/blogs/discount-salmeterol-fluticasone-500-50mg-order-online-salmeterol
http://flutes.ning.com/profiles/blogs/comprar-metformina-glibenclamida-glucovance-gen-rico-urgente-na
http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/84085
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/famotidina-como-posso-comprar-sem-receita-pela-internet-brasil
http://property.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-latanoprost-env-o-urgente
http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/amix-500-mg-en-ligne-bon-prix-achat-avec-visa-amoxicillin
http://thehiphophub.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-gen-rico-desyrel-pre-o-brasil
http://www.facecool.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-pantoprazol-protonix-40-mg-pre-o-pela
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/labsamax-puedo-comprar-sin-receta-en-internet-dominicana
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/dexametasona-comprar-en-una-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida
http://europe-ecologie-aube.ning.com/profiles/blogs/comprar-viagra-120mg-con-garantia-puerto-rico
http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/100812
http://newyorkundergroundradio.ning.com/profiles/blogs/buy-generic-rosuvastatin-5mg-online-generic-rosuvastatin-from
http://manchestercomixcollective.ning.com/profiles/blogs/bisacodyl-o-commander-acheter-du-dulcolax-avec-ordonnance

Afogo39

(Vuroj49, 2019.02.06 06:53)

http://www.q-voice.tv/old/redirect/test/qa/index.php?qa=73105&qa_1=realizar-alopurinol-online-alopurinol-comprar-espa%26%23241 http://laguiadelasvegas.com/afiliados/blogs/post/94741 http://bobford.ning.com/profiles/blogs/order-ribavirin-no-prescription-where-to-buy-rebetol-no-rx http://www.myslimfix.com/profiles/blogs/low-price-nimodipine-30-mg-order-online-best-place-buy-nimodipine http://crossroadshob.ning.com/profiles/blogs/alfacalcidol-0-001mg-sans-ordonnance-commander-alfacip-0-001-prix http://ggwadvice.com//index.php?qa=60133&qa_1=comprar-generico-estradiol-sin-receta-buen-precio-m%C3%A9xico http://movsam.ning.com/profiles/blogs/meilleur-site-commander-fenofibrate-vente-fenofibrate-casablanca http://facebookhitlist.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-ledipasvir-y-sofosbuvir-ahora http://smssaff.sagada.org/profiles/blogs/site-fiable-acheter-lithobid-generic-lithium-pas-cher-en-france http://ssbsavannah.ning.com/profiles/blogs/order-tadacip-20mg-can-i-purchase-tadalafil-fast-shipping http://korsika.ning.com/profiles/blogs/tricor-fenofibrate-como-comprar-urgente-panam-tricor-precio-con https://www.askpsychology.com/2420/como-puedo-comprar-generico-anastrozol-entrega-r%C3%A1pida-usa


1 | 2 | 3 | 4 | 5

Következő »