Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


       Egy olyan témához értünk amiről mindenki tudja hogy igaz,  hogy Jézus valós személy volt és mégis rengetegen hitetlenül elutasítják azt, amit a Biblia ír.

                                            

 

     De hogy kicsit az egyszerűbb nyelvre fordítsuk.   Egy kérdés...   Hiszed-e, hogy ha a kulcsot elfordítod a zárban akkor az ajtó be lesz zárva?

 

    Gondolom igen.   Ez egy valós dolog,  Igaz?

 

    Akkor most megkérdezem.  Hiszel-e Jézusban aki mint tudjuk valós személy volt?

 

    Nem értem...

 

    Erre miért nem vágod rá ugyan úgy, hogy Igen?!

 

    Tudom furcsa és talán kétszinűnek tűnhet épp tőlem ez a kérdés, akitől néhány oldallal ezelőtt arról olvashattál hogy földönkívüliek génmanipulációi vagyunk.

 

    Ez így van.    Furcsa!

 

    De én azt is hiszem hogy ugyanazzal a kulcsmozdulattal az ajtó nyitható is.  Nem csak zárható.

 

    Miért ne lehetnének szorosan összefüggésban a dolgok?

 

    Mert akkor a mai elvárásokkal ellentétben  átléptük a kereteket?       Hát lépjük át!

 

    És a végére még az is ki fog derülni, hogy az sem biztos, hogy    2.o1o-et írunk.

 

      Jézus életének a valódisága nem kérdés.  Mielőtt megszületett, a vallásokról a embereknek már kialakult véleményük volt ami viszont a lényegét tekintve feledésbe merült.

 

 

 

     Az utolsó nép aki még mindebből megőrzött információkat azok a Görögök voltak.   Aristoteles tanította Nagy Sándort, aki tudott a föld mágneses pólusairól, az élet vizéről, annak hatásáról és ha kicsit bepillantunk a Görög mítológiába, találkozhatunk bőven Istenekkel, félig ember félig állat lényekkel  (Minotaurus a Bikafejű embertestű lény)  talán a legismertebb.   Ez volt az utolsó kultúra ami még repülő Istenekről, azok harcairól és a hatalmas tudásról említést tesz.  Csillagászat, a természet ismerete, a Föld energiaközpontjai stb.  Különböző csodálatos szerkezetekről, és nem csak hogy említést tesz hanem találtak is a régészek ilyen tárgyakat.   Az egyiptomi birodalom hanyatlása után a lélekvándorlással kapcsolatos vallás is megszűnt létezni, ez jóval később kerül elő újra a Hinduizmus és Buddhizmus jóvoltából.   Ezeket valahonnan előszedték újra.   De vajon miért történhetett meg egy újfajta megközelítése az Istenben való hitnek akkor, amikor már annyi mindent tudott az emberiség mint szinte napjainkban.   Ez nem túlzás tekintsük csak át.

 

     Csillagászat, minden bolygó ismerete.   Naptárkészítés ismerete.   Az ember és a Föld csakráinak ismerete.  ( A Föld energiaközpontjai, erre épült a Gízai piramis is ).   Gyógyászat és még sorolhatnánk.

 

     Azt tudnunk kell, hogy Jézus idejében az emberiség komoly hanyatláson ment át.   Nem számított az emberélet, a vagyon volt az egyetlen Isten és a hatalomvágy.   Akár csak napjainkban.   Virágkorát élte a barbárság.   Ha akkor annak a kornak emberéhez valaki azzal fordult volna, hogy mondjuk az Istenek időnként segítenek, vagy a lélekvándorlást vagy ha a gyógyítás magas szintű művelését próbálta volna ecsetelni, valószinű hamar börtönben vagy bolondok közt találta volna magát.   Gondoljunk csak bele Jézus az egyszerű szeretetről, emberségről szólt beszédeiben, arról hogy nem a megszerezhető javak hanem a kiérdemelhetőek az igazán fontosak, és mindannyian tudjuk mi lett a vége.   Hogyan értette volna meg az emberekkel azt, ami tudásnak a bírtokába volt?

 

 

     Jézus többször mondta, hogy  "ha valaki újjá nem születik, nem látja meg Isten országát",  és azt is mondta, hogy az Isten országa nem feltétlenül a túlvilágon, hanem bennünk (is) van és ugyancsak Jézus szavai:    "Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked:  Újjá kell születnetek."     Akkor az emberek mindezt nem értették mi is csak akkor értelmezhetjük ha új értelmezést adunk szavainak, mindannak a tudásával amivel ma már rendelkezik az orvostudomány.   Mindannyian tudjuk hogy Jézus gyógyított, pontosabban a belé vetett hite gyógyította meg az embereket.   Az már csak az átiratoknak és a legendának köszönhető, hogy pillanatok alatt meggyógyultak azok akik bizalommal fordultak hozzá.   A hitnek hatalmas ereje van ami gyógyítani is képes.  Hogy hogyan?   Orvosilag bizonyítottan, a következőképp:   Egy kísérletet végeztek,

 

 

     Mivel az agy irányítja testi funkcióinkat, a placebó hatás következtébe olyan kémiai és fizikai folyamatokat indít be melyek a teljes gyógyuláshoz vezetnek.   Hazánk egyik daganatos betegségekkel foglalkozó intézményében is végeztek hasonló kísérletet.   ( Persze a beteg nem csak placebót kapott, hanem valódi gyógyszert is, hiszen az orvosi etikával ellenkezne, hogyha a beteg nem részesülne hivatalosan elfogadott kezelésben).   A megfigyelést bőrrákban szenvedőkön végezték el, akik kétféle ''gyógyszert'' kaptak.  Egy valódi kemoterápiát és egy placebó kenőcsöt.   A kenőcsről mindenkivel azt hitették el, hogy ez egy újfajta nagyon erős hatóanyaggal rendelkező, külföldi szer.   A kísérletben résztvevők kivétel nélkül mind dícsérték a krémet, és azt állították, hogy jelentősen elősegítette a gyógyulásukat, holott amit előzőleg használtak (ugyanis a kísérlet előtt is kaptak kenőcsöt, ez azonban nem placebó volt, hanem valódi készítmény,) semmilyen hatással nem volt rájuk.   (Erről bővebben a Gyógyító akarat menüpontban olvashatsz).

 

 

     Ezen az alapon Jézus valóban gyógyíthatott, tehetett csodát, pontosabban az emberek akik hittek benne gyógyították meg magukat a hitük erejével.

 

 

     Jézus élete valójában a mai napig sem tisztázott teljes mértékben.   A születése időpontját sem december 24.-re teszi sok történész kutató hanem valamikor tavasszal született.   December 24.-e egy ősi pogány ünnep volt.   Ettől persze még születhetett volna éppen december 24.-én, csakhogy az életét majd halálát követő megközelítőleg ezer évben szinte meg sem emlékeztek róla.   Valamikor az ezres év környékén kezdték visszaszámolni az időt a korabeli feljegyzések alapján, ezért a hiba lehetősége nagyon komoly port vert fel a történészek, és vallások között.   Ha száz éveket talán nem is, de néhány évet könnyűszerrel tévedhettek.   Ezért korántsem biztos, hogy valóban 2o1o-et írunk, nembeszélve arról a 3oo évről amit a középkori történelemben meghamisítottak.    Jézus halálának körülményei sem tisztázottak minden részletben.

      

 

     Az Újszövetség evangéliumai részletes leírást adnak Jézus utolsó napjairól, főleg a bírósági perről.   Mégis pontatlanságokkal, valami nyílvánvaló ferdítéssel kell szembesülnünk.   Mi az igazság?

 

            

     Istenkáromló!  Le akarta rombolni a jeruzsálemi templomot és harmadnapra fel akarta építeni.  - Ezek voltak a vádak a galileai Názáreti Jézus ellen Máté evangélista szerint.  Ezért ítélték el a főpapok és a (szanhedrin) a legfelsőbb zsidó tanács.  Mivel a zsidók nem ítélhettek senkit halálra, a halálos ítéletet a római helytartónak vagyis Poncius Pilátusnak kellett meghoznia.

 

Teljes méretű kép megtekintése

 

      De mit is véthetett Jézus Krisztus valójában?   Zsidó királynak nevezte magát és lázadásra bíztatta az embereket.   Azonban sok bibliaszakértő szerint a valódi és legnagyobb bűne, hogy eretnekséggel és az Ortodox zsidó vallástól való elhajlással vádolta meg Jézus, a jeruzsálemi templom papjait.  ''Jézusnak azért kellett meghalnia mert meg akarta reformálni a zsidó vallást'' - magyarázzák a történészek.    Sem az evangélisták elmondása sem pedig a biblia szakértőinek fent említett véleménye nem túl meggyőző.    Nem adnak magyarázatot arra, hogy miért ítélték halálra Jézust ilyen rövid per után sőt mi több, a legnagyobb zsidó ünnep, a pészah előestélyén.

 

 

      Poncius Pilátus viselkedése is meglepő.  Az evangélisták leírásai alapján az a benyomásunk támadhat, mintha a zsidó tömeg nyomására hozta volna meg a döntését Poncius Pilátus, amellyel ugyanakkor nem szívesen értett eggyet.   Például Lukács ezt mondja a vádlott Jézusról:   Nem talált rajta semmit Poncius Pilátus amiért halált érdemelne.  János evangélista pedig szintén Pilátus szavait idézi:   Én semmi hibát nem találok ebben az emberben.   Pilátus tulajdonképpen római helytartó volt és mint ilyen nem kellett engednie az utca, ezesetben a zsidó nép nyomásának.   Többször is bizonyította a fellépését e tekintetben.

 

            

 

     A pészah ünnepe alatt a zsidók szent városa mágnesként vonzotta a zarándokokat egész Palesztínából.   Nagyon sokan érkeznek, köztük kétes alakok, próféták, őrültek és tébolyultak is.  Ezek közé sorolják Jeruzsálem lakói Jézust és galileai kíséretét.   Az evangélisták szerint Jézusnak tulajdonképpen két perben is részt kell vennie az egyikben a szanhedrin ami a legfelsőbb zsidó tanács, a másikban pedig Pilátus előtt.   De hogyan ítélhették halálra a szanhedrin a zsidó bíróság előtt ha erre a zsidóknak nem volt juguk?

 

 

     Római tartományban csak római hivatal hozhat halálos ítéletet ebben az esetben a római prefektus hivatala.   Ennek felel meg a kereszttel való kivégzés módja is.   A keresztre feszítéssel a rómaiak a lázadókat és a nem római polgárokat ítélték halálra.   Nehezen elképzelhető hogy Jeuzsálem utcáin a tömeg ezt skandálja Pilátusnak:   Feszítsd meg!   Hiszen zsidó tömegről van szó és a zsidó kivégzés módja a megkövezés vagy az akasztás volt.   A szanhedrin előtt zajló perről Márk evangélista beszél a legrészletesebben, azonban úgy tűnik, hogy nem sokat tudott ezekről a peres eljárásokról.

 

 

     Márk összetéveszt valamit...   A legfelsőbb zsidó tanács nem ülhetett össze a főpap házában, erre kizárólag a templom főtere szolgált.   Ezen kívül a vallási indíttatású pereket csak nappal lehetett lefolytatni, Márk szerint viszont este ült össze a tanács.   Az a kijelentés sem helytálló, hogy a bírósági pert a közelgő pészah miatt gyorsan kellett lefolytatni.   Épp ellenkezőleg az előírás az volt hogy az ünnepek előtt esedékes pereket az ünnepek utánra kellett halasztani.   Hasonlóan kétséges az amnesztia, amikor prefektus az ünnepek alkalmával kegyelemben részesített egy elítéltet.   Márk evangélista szerint, Pilátus választás elé állítja a népet kit engedjenek szabadon.    Jézust vagy a gyilkos Barabást?    A tömeg pedig Barabás szabadon bocsátását kéri.   Valójában semmilyen ehhez hasonló gyakorlat nem létezett Júdeában a római uralom idején.   Egyáltalán pernek nevezhető az, ami Pilátus előtt zajlott?    Hiszen egy bírósági pernek túl rövid lenne.   Csak a vádlott elővezetésére, a helytartó előtti kihallgatásra és az ítélethozatalra korlátozódott.   Pilátus egy személyként szerepelt benne nyomozóként és bíróként is.    Az elítéltnek csak önmagát állt jogában védeni.   És a szanhedrin előtt zajló per?    Valószinű semmilyen per nem volt.   A főpapok csak megvádolták Jézust.   Veszélyben érezték magukat Jézus miatt, Ő ugyanis helyesebbnek tartotta saját törvénymagyarázatát Mózesénál.    De miért érkezett Jézus Jeruzsálembe és hagyta magát elfogni?

 

 

     A hagyományos keresztény magyarázat szerint Jézust, Isten fiát el kell ítélni és keresztre kell feszíteni, hogy üdvözítse az emberiséget és feltámadjon a halottak közül.   ( számomra ez kicsit érthetetlen magyarázat)   Bizonyos bibliaszakértők ezt a változatot laikus módon értelmezik a következőképp:   Jézus önként vállalta a halált, hogy bebizonyítsa valóban ő a Messiás és hogy valóra váltsa az Ószövetség szavait.   Más vallástörténészek szerint, a maroknyi galileai támogatója szándékosan vezette őt Jeruzsálembe a pészah előestélyén.  Az eseményre gyülekező tömeg között szándékoztak egy felkelést szítani a rómaiak ellen.   Az evangéliumban is találunk arra való utalást, hogy fegyveres felkelést hírdettek.   E vallástörténészek magyarázatuk bizonyítékaként idézik a Bibliát:   ''Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre.  Nem békét jöttem hozni, hanem kardot''    – áll Máté evangéliumában.

 

     Az erőszak értelmetlen...   Másrészről viszont ugyanilyen érvek vannak annak a változatnak a képviselői kezében is, amely szerint Jézus lényegében a római megszállással szembeni passzív ellenállásra bíztat.   Ezt támasztja alá például az a pillanat amikor Jézust a Getsemáne-kertben elfogta a Júdás vezette és a főpapok által küldött fegyveres egység.   A társai egyike Simon Péter kardot ránt.   Jézus azonban nyugalomra inti tanítványát.    ''Tedd vissza hüvelyébe kardodat!   Aki kardot ragad az kard által vész el.   Vagy azt hiszed, hogy nem kérhetném Atyámat s ne küldene tizenkét légió angyalnál is többet.    De akkor hogy teljesedne be az írás, amely szerint ennek így kell történnie?''

 

 

     ( Itt ismét egy kis kitérőt kell tennem.  Nem kicsit ellentmondásos Jézusnak az a mondata ami Máté evangéliumában áll,   - Nem békét jöttem hozni, hanem kardot – Most pedig azt olvashatjuk,   - Aki kardot ragad az kard által vész el - .   Ennek egyetlen magyarázata létezik ami pedig a következő.    Olyan szinten el van ferdítve, a mindenkori keresztény vallás szájíze szerint Jézus élete, amiről úgy gondoljuk sok mindent megtudhatunk, hogy kiderül szinte semmit sem tudunk ennek a kornak az egyik legfontosabb emberéről.    Személy szerint ezt nagyon sajnálatosnak tartom, hiszen függetlenül attól hogy vallásosak vagyunk vagy sem, hogy miben hiszünk, Jézus életét nagyon fontos lenne tudnunk).

 

 

     De térjünk vissza még egy kicsit a túl rövid bírósági perre. Pilátus megkérdi Jézust:    ''Te vagy a zsidók királya?''    Jézus kétértelmű választ ad:   ''Te magad mondád''.    A ''király'' címmel néhány zsidó lázadó csoport vezetőit illették, amiről a palesztínai viszonyokat ismerő prefektusnak bizonyosan tudomása volt.   Pilátus azt is pontosan tudta, hogy épp Galileában ahonnan Jézus is származott, a lázadók több csoportját is leverték már.    Jézus kíséretének tagjai fegyvert hordtak, még ha ezt a tényt nem is nagyon szokták feszegetni. Hiszen Simon Péter a Mester védelmére kardot rántott.   Plusz az a tény, hogy az apostolok Jézus elfogása után bújkáltak, szintén az eredetileg tisztességtelen gondolkodásról tanúskodik. Pilátus előtt tehát nyilvánvalóan nem csak a vándorló próféták egyike állt, amelyekben a korabeli Palesztína igencsak bővelkedett, mivel számos vallási vezető hírdette magát prófétának.    Pilátus úgy gondolhatta  (a zsidó papok komoly nyomására),  hogy Jézus nem más mint a felkelők vezére aki az Ószövetségi Messíás eljövetelét akarta beteljesíteni.   Holott Jézus maga volt a Messíás.   Mindenesetre egy ilyen vádért, miszerint egy felkelő vezér a Messíás eljövetelét hírdette, csak egyetlen lehetséges bűntetés járt – a keresztre feszítés.

 

 

     Nem véletlenül feszítettek keresztre Jézussal együtt két másik férfit is akik tényleg bűnözők voltak.   Az Újszövetség fordítása szerint latrok, más értelmezés szerint rablók, gonosztevők voltak, helyesebben valamilyen szinten felkelők hiszen mindenki annak számított aki nem tartotta be a római törvényeket, függetlenül attól, hogy talán csak tyúkot lopott.  Egy kalap alá vették őket.   Nyilván nem Jézus társairól volt szó, a római legionáriusok már korábban elfogták őket.   Jézus kivégzése azonban a megfelelő alkalmat szolgáltatta arra, hogy példát statuáljanak a tömeg előtt.   Hasonlóan a Római Birodalom ellen vétkeztek, így Pilátus nyugodt szívvel küldhette egyenesen a halálba őket is.    Nem voltak olyan jelentős személyek természetesen mint Jézus, ezért is kaptak alacsonyabb keresztet.   Ezenkívül nem is ismerték Jézust.   Amiről viszont kevesen tudnak, Júdea egykori prefektusát Poncius Pilátust, aki halálra ítélte Jézust, 37-ben Caligula császár száműzte a Galliai Vienne-be, ahol Pilátus öngyilkos lett.   Talán rájött mekkorát hibázott amikor Jézusról úgy gondolta egyszerű bűnöző.

 

 

     Jézus keresztre feszítésének vádja, a legfelsőbb zsidó tanács ellen csak részben állja meg a hélyét hiszen ugyan olyan bűnösnek mondható benne a római birodalom is.   Nem véletlen, hogy amikor 1967-ben Izrael Legfelsőbb Bíróságát felszólították a Názáreti Jézus elleni perújrafelvételre, a bíróság a felperesnek annyit javasolt, hogy a római birodalom jogutódjához vagyis Olaszországhoz forduljon perújrafelvételi kérelmével.

 

 

     A magyarázat nem könnyű Márk evangéliuma csak a zsidó felkelés véres megtorlása és Titus császárnak az elfogott lázadókkal, valamint a kifosztott Jeruzsálemi templom kincseivel felvonuló győztes menete után néhány évvel keletkezett.   A római fővárosban akkor nagyon erős zsidóellenesség uralkodott.   Mivel az új vallás Palesztínából érkezik, a rómaiak többsége a keresztényeket egy kalap alá veszi a zsidókkal tekintet nélkül arra, hogy vannak köztük görögök és Római Birodalomban élő más nemzetiségűek is.     Talán nem azzal kéne foglalkoznia a történészeknek, hogy a zsidók vagy a rómaiak a felelősek Jézus haláláért, hanem hogy végre kiderüljön a teljes igazság Jézus életéről...

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

nofstein@gmail.com

(Magneto, 2016.10.25 15:12)

Nem vitatom a hit fontosságát a gyógyuláshoz. A hit egy igenlő válasz, egy bizalom a gyógyító iránt (akár önmagunkba vetett hit is lehet: igen képes vagyok meggyógyulni), enélkül nem is lehet a gyógyulás útjára lépni, de kell hozzá valami plusz, ami Jézusnak meg volt és meg van; Ő nem placebót osztogatott, hanem egy igen erős hatóanyagot, én a szeretet erejének hívom. Utat nyitott valami felé, egy másik világba, az Ő világába. Képes volt alapjaiban megváltoztatni egy embert, az energiarendszerét átalakítani; akár az egyiptomi gyógyítók.
(Felmerül a kérdés, hogy az emberi faj, elérte-e egyáltalán azt a szintet, hogy embernek lehessen nevezni??? Vagy csupán a gondalatok-érzések-ösztönök által vezérelt, akarat nélküli lény, aki az értelmével gátlás nélkül öl? Vajon ki irányítja itt dolgokat?Ki kondicionálja az emberi agyakat?)
A kard nem egy földi fegyver, hanem egy fénysugár, ami szintén arra hivatott, hogy utat nyisson. Egészen más dolog leölni valakit egy karddal, abból következmény lesz, karma lesz.
Az viszont vérlázító állítás, hogy Jézusnak keresztre kellett kerülnie, hogy ez volt a sorsa; sorsa?! Neki nem volt sorsa. Egyszerűen kivégezték, mert féltek Tőle és nem alaptalanul; a látszatvilágukat, a látszólagos hatalmukat, az anyag uralmát jött szétzúzni a kardjával. De nem sikerült. Ez az én igazságom. Igaza volt, nem tudták, hogy mit cselekszenek. És még mindig nem. De a Kapu nyitva van: még.

Re: nofstein@gmail.com

(tolerancia, 2016.11.03 11:27)

"...Egyszerűen kivégezték, mert féltek Tőle és nem alaptalanul;..."

Itt megtalálod hányszor születik meg, hányszor hal meg, és hányszor fog feltámadni Jézus, Mária fia, a Messiás:
Korán 19/33

nofstein@gmail.com

(Magneto, 2016.10.19 17:13)

Azt hiszem ez az apróság talán kimaradt a Bibliából (is):

" Ne dicsekedjünk el azzal a művel, amit végbevittünk. A Nagy Mester megparancsolta a meggyógyított betegeknek a hallgatást, és ha a parancsot hűséggel megtartották volna, az Inciatort nem feszítették volna keresztre műve befejezése előtt."
Eliphas Lévi
A Nagy Mágia dogmája és rituáléja

Kol 1.27

(Szent Pál, 2016.03.24 04:14)

A Kolosszeikhez írt levelekben (Kol1.27) ezt írtam: "milyen fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus bennetek a megdicsőülés reménye."

Re: Kol 1.27

(tolerancia, 2016.08.18 11:21)

Korán 43/61

Mi az igazsag?

(tolerancia, 2015.08.14 17:03)

"...Az Újszövetség evangéliumai részletes leírást adnak Jézus utolsó napjairól, főleg a bírósági perről. Mégis pontatlanságokkal, valami nyílvánvaló ferdítéssel kell szembesülnünk. Mi az igazság?..."

Akit valoban erdekel a valasz:

Koran 27/76

Re: Mi az igazsag?

(átutazó, 2015.11.22 10:49)

Hát az, hogy Jézus személyét a saját tanítói, akikre bízta a hithirdetést, éppen ők hamisítják a legjobban, megnyomorítva mindazokat az egyszerű embereket, akik szeretnék látni Jézust, ezért hozzájuk fordulnak és ez lesz a vesztük. Mert a farizeus csak rabolni, csalni és ölni tud.

Valoban oromhir Jezus profeta uzenete

(tolerancia, 2014.08.10 10:45)


"... és hogy örömhírt hozzak egy küldöttről, aki énutánam jön el, s akinek ' fölöttébb dicsért ' ( hmd ) a neve."

Miert jelent oromet egy uj kuldott?

Mert igy nem fejezodik be az isteni utmutatas, tovabbfolytatodik a segitseg Istentol a kuldotton keresztul az emberekhez.

Kelt-e barmilyen rossz erzest, lelkifurallast ez az uzenet?
Mit valt ki az emberben, un. tagadast, mint a mai keresztenyi magyarazat, miszerint vki mas szemved a mi buneink miatt - sokaknak ez nem elfogahato- vagy egyszeruen oromet, hogy a tovabbiakban, Jezus utan is lesz meg Istentol kuldott, igaz vezeto, aki az emberiseg hasznara lett teremtve?!

Es ki/k az igaz hivok?
Akik orommel fogadjak Jezus profeta uzenetet az uj kuldott erkezeserol vagy akik hatatforditva masra valtoztatjak az eredeti uzenetet?

Koran 17/107-108

A JEZUSI OROMHIR

(tolerancia, 2014.08.05 20:38)

"... És emlékezz arra, amikor jézus, Mária fia azt mondta:
- "Izrael fiai! Allah küldött engem hozzátok, bizonyságául annak, ami a Tórából előttem van, és hogy örömhírt hozzak egy küldöttről, aki énutánam jön el, s akinek ' fölöttébb dicsért ' ( hmd ) a neve."
Miután nyilvánvaló bizonyítékokkal jött hozzájuk, azt mondták:
- "Ez nyilvánvaló varázslat."

Koran 61/6

Jézus ' ÖRÖMHÍRE '

(tolerancia , 2014.06.26 11:03)

Asszalamu aleykum !

Mi a mondanivalója Jézus próféta (asz) ÖRÖMHÍRENEK ?

' ÖRÖMHÍR '

(tolerancia , 2014.06.26 10:56)

Ásszalamu aleykum!


"...És közöld a HÍVŐKKEL azt az ÖRÖMHÍRT, hogy Allah-tol nagy kegyelem jár nekik..."

Korán 33/47

(Az örömhír csak a hívőknek szól.)

' Örömhír '

(tolerancia, 2014.06.16 07:29)

Asszalamu aleykum!


"...És azok, akik nem óhajtják a Velünk ( Allah-al) való találkozást azt mondjak:

- Miért nem angyalok kuldettek le hozzánk? - Vagy miért nem láthatjuk Urunkat?

Ők fennhejjaztak az ő lelkükben és onhittsegukben mértéktelenül poffeszkedtek.

Azon a Napon ( Ítélet Napján), amikor meglátják az angyalokat, NEM LESZ ÖRÖMHÍR a hitetleneknek és azt mondjak (nekik az angyalok):

- Tilalommal tilalmas (nektek minden örömhír ) !..."

Korán 25/21-22

'ÖROMHIR'

(tolerancia, 2014.06.13 16:04)

Asszalamu aleykum!


"....A küldötteket csupán ÖRÖMHIR-hozók és intök gyanánt küldjük.."
Korán 18/56

' Örömhír '

(tolerancia , 2014.06.10 11:06)

Asszalamu aleykum!


"...És jött egy karaván, elküldtek a vizhordojukat, aki megmerítette a vödröt és fel kiáltott:
- O, ÖRÖMHÍR ! Egy fiatal ember (-t találtam) !
Elrejtettek öt, mint vmi árucikket.
Allah azonban tudja, hogy ok mit tesznek..."
Korán 12/19

' Örömhír '

(tolerancia, 2014.06.07 16:11)

Ásszalámu aleykum!


"Ő (Allah) az, aki szeleket küld, hogy Irgalmabol ÖRÖMHÍRKENT hirdesse ( az esőt)..."
Korán 7/57


' Örömhír '

(tolerancia , 2014.06.01 19:47)

Asszalamu aleykum!


"...Midőn azt mondtak az angyalok:
- O, Maria! Allah a Tőle származó Szó ÖRÖMHÍRET közli veled! A neve a Messiás Jézus, Maria fia, aki kiemelkedő tiszteletü lesz az evilágon és a Tulvilagon és (az Allah-hoz) közelállókhoz fog tartozni."
Korán 3/45

János és Jézus próféta megszületése az Örömhír mondanivalója, mindkét pl-a valóban örömteli eseményre utal.

Van-e, lehet-e más értelme is az ' örömhírnek '?

' Örömhír '

(tolerancia , 2014.05.21 17:22)

Asszalamu aleykum!


"...O Zakariás! Egy ifjú ÖRÖMHÍRET közöljük veled, akinek a neve: János (Jahya), ezt a nevet előtte meg senkinek nem adtuk..."

Korán 19/7

"...O, János! Erősen ragadd meg az Írást/ Könyvet ! És meg kisgyermekként bölcsességet adtunk neki...."

"... es Tőlünk származó együttérzést és tisztaságot. Istenfélő volt."

"...és kegyesen kötelesség tudó a szüleivel és nem volt lázadózó zsarnok..."

Korán 19/12-14


János próféta sem kitalált személy.

' ÖRÖMHÍR '

(tolerancia, 2014.05.19 14:07)

Ásszalamu aleykum!


Mi az ÖRÖMHÍR mondanivalója/ üzenete ?


A Mindenható

(tolerancia, 2014.05.06 17:02)

Ásszalamu aleykum!


"... Mert így szól az Úr, a ki az egeket teremtette; Ő az Isten, a ki alkotá a földet és teremtette azt és megerősítette ; nem hiába teremtette azt, hanem lakásul alkotá:
- Én vagyok az Úr és több nincsen!..."
(Esaias 45/18)

"... Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy Én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok és nincs Hozzam hasonló ..." (Esaias 46/9)

"... A Konyoruletes es Irgalmas Allah nevében,
Mondd ( Mohammed):
Ő Allah az Egyedulvalo.
Allah az Örökkévaló.
Nem nemzett és nem nemzetett,
és Hozza senki és semmi nem hasonló..."
(Korán 112. szura)

Intés: Korán 16/74

borulj le!

(tolerancia, 2014.03.29 05:37)

Asszalamu aleykum!


"...Ó Mária! Hagyatkozz áhitatosan Uradra, borulj le Elötte és hajolj meg azokkal, akik ( az ima közben) meghajolnak!..."
Korán 3/43

Miért a 'borulj le' felszolítás az elsö és nem a 'hajolj meg'?
Mária a földön térdepelve ült imátkozás közben?
Ebböl a testhelyzetböl könnyedén le tudott borulni a földre, amikor erre felszólítást kapott.
De ahhoz, hogy meghajoljon, ahhoz felt kellett hogy álljon a térdeplésböl.

Hogyan kell végezni az imát, ami Isten elöírását követi, ès amire Mária is felszólítást kapott?