Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
    

     Az egyiptomi történelem elején a Vízözön után, i.e1o.5oo az egyiptomi területeken királyság volt.   Eleinte a királyok az Istenek voltak, majd az ő leszármazottai,  később emberek.   Mikor az Istenek uralkodási vágya, illetve harcuk rosszul alakult akkor egyfajta káosz után létrejött a fáraó mint uralkodói forma.  A mai Egyiptom csak innentől kezdve számolja történelmét.  I.e. 3.4oo.   A fáraók különös helyzetben voltak,  ugyanis egyfelől  már-már Isteneknek hitték magukat, másfelől úgy tudták hogy haláluk után felelnek minden földi tettükért és ha jól cselekedtek, akkor az Istenek közé kerülnek az örök élet birodalmába.

                                     .

   

     Érdekes volt még a fáraók megítélése is a nép szerette őket,  mindegy hogy jó vagy rossz uralkodók voltak.   A jó dolgokat mindig a fáraók bölcsességének tulajdonították a rossz döntésekért pedig soha sem hibáztatták őket.   A fáraó tehát mindig az a teljhatalmú uralkodó, aki mindig bölcsen dönt és sosem hibázik.   Mindez talán abból ered, hogy az első fáraók Istenek voltak és nem emberek.   Egyiptom történelme akkor kezdődött amikor az Istenek kiemelték az országot a vízből és mocsárból azáltal,  hogy szabályozták a Nílus vizét.   Gátakat építettek és ehhez hozzájárult, hogy a Vízözön óta lassan kiszáradt a mocsaras terület.

  

 

     Gízai piramisok:    Bár sok piramis található egyiptomban, azonban az igazi a Gízai.   Itt három piramis található.   Egy hatalmas, ennek központja pontosan az északi szélesség 29 fok 58 perc és 55 másodpercen helyezkedik el a 3o. szélességi kőrtől csupán egyhatvanad foknyi távolságra.

 

 

images.jpg

 

 

       A második nagy piramis középpontja 13 szögmásodpercnyire (egy fok 13/36oo része) délre található ettől a vonaltól.   A két nagyobb piramis egyforma magas azért, mert a középső magasabb alapokon fekszik.   A nagy piramis építése érdekes volt,  mert igazából egy hegyből indultak ki (nem volt mindig ilyen sík terület Egyiptom), melyet átformáltak piramis alakúvá majd külsejét kövekkel borították.   A belsejébe üregeket és járatokat vájtak még az alapjába is lefelé.   A fő égtájakat követő elrendezés, az oldalak tökéletes dőlése 52 fok.   A piramis magasságának a kerületéhez viszonyított aránya pontosan megeggyezik a kör sugarának és kerületének arányával.   A tökéletes vízszintes padozatra épített négyszögletes alap, mind arról tanúskodnak, hogy aki építette az igen jól ismerte a mérnöki, építészeti, csillagászati, geometriai, földrajzi tudományokat, ráadásul képes volt mozgósítani a szükséges munkaerőt.   Továbbá érdekesség a belső összetettség galériák, folyosók, kamrák, aknák, ezeknek mind északra néző nyílásai valamint záró és tömítő rendszerei vannak.   Ami még nagyon fontos, hogy ez a három piramis mentes mindenféle belső díszítésektől, hieroglifától, felirattól.   Nem található benne eltemetett fáraó vagy fáraót dicsőítő írás sem.

   

     Az egyiptomi piramisok nagyrészét a fáraók építették.  Összehasonlítva a Gízai piramisokkal hatalmas a különbség.   A fáraók nem tudtak tökéletes piramist építeni.   Többen is megpróbálták,  de ezek többnyire a hatalmas súlyuk miatt összedőltek.   A belső kialakítás is teljesen más.    Szintén sok a járat,  kamra de nem annyira mérnöki precíz,  hanem inkább titkos, rejtett.   A piramis egész belseje tele van a fáraót dicsérő hieroglifákkal,  a fáraó halála utáni útjának leírásával.

 

         Szinte nincs üres felület a belsejében.

 

 

 

      Ami még fontos, hogy a fáraók sosem voltak eltemetve a piramisokban.   Ezt, ma már minden kutató elismeri.   Ha találtak is holttesteket, azok biztosan nem a piramis építésének idején kerültek oda, hanem évszázadokkal később.   A fáraók piramisai építészetileg nem sikerültek olyan jól, nagyon sok összeomlott, megrogyott.   Minden fáraó épített magának egy-egy piramist és igyekezett az előző uralkodóénál nagyobbat építeni.  Természetesen ez a sok folyamatos piramisépítés megviselte az ország gazdaságát,  mindezt nehezen tudták megvalósítani.   Nem egyszer előfordult, hogy nem járt sikerrel az építkezés. Ilyenkor valamelyik félbemaradt építményt folytatták, vagy egyszerűen a fáraó ,,beköltözött'' egy régebbi piramisba.   Fontos volt még az időtényező, ugyanis a fáraók nem voltak örökéletűek, uralkodásuk néha 30-40 évig tartott, ez idő alatt el kellett készülni.    A Gízai piramisok i.e. 10.500 körül épültek (a Vízözön után, mely i.e. 11.000 körül zajlott).

 

      A Gízai piramis első feltárását Al Mamoon arab sejk végezte, i.sz. 820 ban.   Mivel nem ismerte a bejáratot, ezért vaktában elkezdtek alagutat ásni és hamarosan belefutottak egy már meglévőbe.   A piramis belsejében fehér port találtak mindenhol szanaszét és több helyen lábnyomokat, sietős haladás nyomait.   Fantasztikus élmény lehetett több ezer év után megtalálni a régi nyomokat.

  

     A Gízai nagy piramisra jellemző, hogy tele van légaknákkal, és érdekes mód a belsejében levő nagy kamrában a hőmérséklet állandóan 20 c fok  függetlenül attól, hogy kinn meleg van, vagy hideg.  Már Napóleon tudóscsoportja megállapította,  hogy biztosan nem temetkezési célt szolgált, hanem az állandó hőmérséklet és páratartalom miatt, biztosan technikai felszerelést tároltak üzemeltettek.   Szintén érdekes, hogy a piramis belsejében bárhol is vannak emberek, egymás beszédét tisztán, érthetően és kellemes hangerővel lehet hallani, tehát lehet egymással kommunikálni.  Az egyiptomi piramisok már emberi alkotások.  Mivel temetkezési célt nem szolgáltak, céljuk az volt, hogy a Gízai piramisok analógiájára (melyek az isteneket navigálták), a fáraók halál utáni mennybemenetelét navigálják.

  

 

 

     Természetesen a fáraók emberi vonásokkal rendelkeztek, azaz mindegyik nagyobbat akart építeni mint az elődje, de ha ez nem sikerült, elfoglaltak egy már meglévőt, hisz a fáraó haláláig meg kellett egyet építeni, különben hogy navigál el a túlvilágra.?   Mivel az építtető mindig egy fáraó volt, ezért aztán a belsejét a fáraó bölcsességéről, tudásáról szóló hieroglifák, képek ezreivel díszítették, had lássák az istenek, mennyire megérdemli az örök életet.

 

  

     Ha lehet a Szfinx rejtélye még megoldatlanabb.   Építésének ideje csak nagyjából deríthető ki, mert i.e 5 000-ben már írtak róla, illetve i.e. 1 400 körül már restaurálták.   Mikor kiderült, hogy alagút köti össze a mellette található nagy piramissal akkor kiderült, hogy kb. egy időben épültek.

 

 

 

 

 

  

     Richard C. Hoagland a  "The Monuments of Mars, a City on the Edge of Forever"  c. könyvében érdekes kapcsolatot mutatott ki a marson talált arc-al.   Kutatásáért tudományos kitüntetést kapott.

  

 

     A legtöbb nemzet büszke múltjára ezt ők, öntudatnak nevezik.  Ez kifejezetten igaz azokra a nemzetekre, melyek nagy múlttal rendelkeznek.   Az esetek többségében azonban az öntudat nem engedi felszínre jönni a valós információkat.   (A szerk. megjegyzése: a magyar nép miért nem hajlandó büszke lenni múltjára?)  Példa erre Mexikó, ahol az olmékok mint régi, dicső, nagy tudású ősök, maradandót alkottak.   Mikor a tudósok elkezdték feszegetni,  hogy az olmékok afrikából jöttek és bizonyították ezt a gyerekek porcelán játék elefántjaikkal (Amerikában sosem voltak elefántok), a sumer leírásokkal, illetve a tudósok által bizonyított időpontokkal (i.e. 3000), akkor a mexikói múzeumokból eltűnt minden ami erre utalt, szinte egyik napról, a másikra.   Helyhiány miatt a raktárakba kerültek, a mexikóiak pedig kikérték maguknak, hogy az olmékok Afrikából jöttek volna.   Törökországban is hasonló a helyzet, tudni kell, hogy Sin isten, akiről később a Sínai-félszigetet nevezték el, i.e. 600 körül komoly központot hozott létre.   A törökök büszkék is erre, és igyekeztek eltűntetni minden olyan régészeti leletet, mely repülőket, űrrepülőket ábrázol, mondván akkoriban nem voltak repülők. Néhány éve az „egyéb” kategóriában kiállítottak egy-két ilyen űrrepülő szobrot, de hamar újra eltüntették, arra hivatkozva, hogy ezek a tárgyak zavarják a vallásos emberek gondolkodását.

  

 

 

    Mindettől nem különbözik Egyiptom sem, ahol az egyiptológusok egyértelműen elzárkóznak attól, hogy földönkívüliek alkottak volna bármit.   Egyszerűen bántja öntudatukat és nem is hajlandók beszélni róla.   Történelmük i.e. 3500 körül kezdődik, hogy mi volt előtte az tabu, pedig a sumer leírások beszélnek a Gízai piramisokról, piramisháborúkról  Marduk befalazásáról a Gízai piramisba, sok-sok történelmi eseményről és személyről,   például Ozirisz és Széth istenek vérre menő harcáról Egyiptom területének birtoklásáért,   Isis istennőről és fiáról Horusról, Thoth istenről, stb.   Mindez történelemkönyvként le van írva a sumer régészeti leletekben.

  

 

 

     Az egyiptológusok fenntartják, hogy Khufu (Keopsz) fáraó építette a legnagyobb Gízai piramist. Chefra a következőt, míg Menkaura a harmadikat.   Azonban Keopsz uralkodása előtt, keletkezett egy győzelmi emlékmű, mely egy az Észak-egyiptomban uralkodó király,  Menes magasztalására született amiben le van írva, hogy Menes Felső és Alsó Egyiptom királya, mindez legalább 500 évvel Keopsz előtt.   Az emlékmű beszél a Gízai piramisról és annak rejtélyeiről, többek között a ma használatos DNS jel is szerepel az ábrázolásban.   A piramis helyét úgy jelöli meg, hogy a Szfinx mellett.  (A fáraó korszak előtt királyok uralkodtak, ezek először istenek vagy leszármazottai voltak, később királyi dinasztiák alakultak.   A királyi korszak bukása után kezdődött a fáraó, mint uralkodói korszak)  A nagy piramisban az egyetlen Keopszra utaló jel egy piros festékkel írt felirat,  melyet szemtanúk szerint egy 1837-ben festett fel egy feltáró.  Ráadásul az ábrázolás csak a modern értelmezésben olvasható Khufunak, az ő korabeli olvasatban Ra-nak.   (Thoth Isten eltávolítása után Ra/Marduk volt a főisten. Úgy nevezték,  hogy a láthatatlan,  mert sosem volt egyiptomi területen hanem a sumer területeken háborúskodott).  A festéket akkoriban elemezték, és kiderült, hogy egy közönséges, a helyiek által használt jelölő festék, mely nem bír ki több ezer évet.   Külön érdekesség, hogy semmilyen más jelölés nincs a piramis belsejében egyetlen  hieroglifa sincs bevésve a falakba, és főleg nem festve.


  

     Két angol tudós, Robert Bauval és Adrian Gilbert rájött,  hogy a Gízai piramisok elhelyezkedése teljesen megfelel az Orion csillagkép csillagjainak, azonban nem a Keopsz idejéből, hanem több ezer évről korábban, i.e. 10490 körüli időkből.   Akkor istenek uralkodtak az akkori területek felett és nem emberek, és a fáraó mint fogalom sem létezett még.


  

     1986-ban, két francia régész Gilles Dormion és Jean-Patrice Goidin valamilyen csoda folytán (nemzetközi megegyezéssel) engedélyt kapott, hogy a piramis belsejében műszeres méréseket végezzen.    A szponzor a francia energetikai társaság volt.    Az ok amiért támogatták a kutatást az volt, hogy több piramis ábrázol villanykörteszerű alkotásokat, mintha azok mesterséges fényforrások lennének.   Gravitációmérő készülékükkel hamar kimutatták, hogy a vastag falakon túl létezik legalább egy üreg, mely belső terem lehet.  Sikerült lyukat fúrniuk a falba, céljuk az volt, hogy kamerát helyeznek be a belső üregbe.   A kemény kőfal átfúrása után érdekes homokra futottak ami különleges homok volt, mintha valamivel keverték volna és semmi köze nem volt a kint található homokhoz.   Jelentésükben azt írták, hogy értékesebb, mint az arany.   Az eset publikálása után két nappal hazaküldték a kutatókat.                     Az egyiptomi laboreredmények szerint a homok Egyiptom teljesen más részéről származik és fémmel van bevonva.    Amerikai laborvizsgálatok alapján megállapították, hogy a homok kvarc kristályokból áll, melyek szokatlan módon vasoxiddal vannak bevonva, és bele van keverve egy szokatlan mesterséges anyag, akár a mai műanyag.


  

     1987-ben, mikor már elült a „homok” vihar, jöttek a japánok még komolyabb műszerekkel.     Őket már kevésbé engedték be a piramisba, ezért főleg annak környékét kutatták.   Kiderítették, hogy a Szfinx alatt és környékén sok üreg található és egy átjáró van a nagyobbik piramis és a Szfinx alatt található üreg között.   Mikor a japánok ásni szerettek volna, akkor őket is hazaküldték   viszont megígérték,  hogy hamarosan nemzetközi fórumokon megvitatják a témát.   Ez sosem történt meg azonban bebizonyosodott, hogy a nagy piramis egy időben épült a Szfinxel.  1920-ban a Szfinx teljes teste homokban volt, de ez így volt Napóleon korában is (ő ásatta ki), sőt i.e.1400-ban is, ekkor már javítani is kellett az erősen megkopott Szfinxet.  A műszeres vizsgálatok megállapították, hogy a külső kő felületek közül csak a fej az eredeti, a többi mind javított.   Több nyugati egyetem is elemezte a Szfinxet és megállapították, hogy az erózió, mely ma főleg az eredeti felső részen látható, nem a szél műve, hanem a vízé.  Mindent egybevetve megállapították, hogy életkora legalább 11-12.000 év.


  

 

     Ezek után ma nem sok esély van, hogy hozzáértő szakember vizsgálódhasson akár a piramisban, akár a környékén.  A nemzet öntudata nem engedi meg, hogy beengedjék az idegeneket majd azok sorra bizonyítják, hogy földönkívüliek alkották a mai napig is álló három igazi piramist.   A piramis belsejében időnként restaurálási munkák folynak, de nem tudni milyen céllal.


  

 

     Az Egyiptomi múzeum kairóban komoly mennyiségű régészeti leletet állít ki, természetesen az egyiptológusok szemszögéből.   Minél fontosabb volt egy fáraó, annál előkellőbb helyen és nagyobb területen van bemutatva minden hozzá köthető lelet.   Így nem is meglepő, hogy Chefren fáraónak hatalmas szobra van, a szobron maga Hórusz isten vigyáz rá.  Az sem meglepő, hogy Menkaura fáraónak is hatalmas szobra van kiállítva, ő a harmadik Gízai piramis építőjének van kikiáltva, azonban hozzájuk képest sehol sincs Keopsz.   Ő csak egy kis szobrot hagyott hátra az utókor számára saját magáról, az is egy hátsó helyen található.   Míg a másik két fáraó nevéhez rengeteg egyéb lelet is köthető,  addig Keopszhoz semmi.

 

 

     Hát így emlékezik meg Egyiptom a világ legtitokzatosabb, leggigantikusabb, napjainkban is látható sok ezer éves alkotás vélt alkotójáról?

 

 

 


     Ugyanakkor „hely hiányában”  sok érdekes lelet nem kerül bemutatásra például olyan alkotások, melyek messze Keopsz előtt említik a Gízai piramisokat, a két piramisháborút.  A DNS-t ábrázolják, űrrepülőket, helikopterszerű repülő eszközöket,  leszállási térképet a földre vezető úton  stb.   Valahogy elkerülte a kiállítók figyelmét és megtekinthető az  „egyebek” kategóriában egy hidraulikus lendkerék, melyet Gízától nem messze déli irányban találtak és ez kísértetiesen hasonlít a NASA számára fejlesztés alatt álló példánnyal.   A kiállítóknak abban igaza van, ha Keopsz korában létezett olyan tisztán emberi tudás és technika, hogy egy Gízai piramist építsenek, akkor simán el tudták készíteni ezt a hidraulikus lendkereket a maga tizedmilliméteres pontosságával, melyet ma számítógép vezérelt forgácsológépekkel valósítunk meg. 


  

 

 

     Az első és talán a legfontosabb elgondolkodni magán a piramis alakján.   Megállapítható, hogy az 52 fokos oldaldőlésű piramis különlegesség a világegyetemben.   Egyetlen fáraó sem tudott ilyet építeni, életkoruk is töredéke a Gízai nagy piramisénak.   Azok akik ilyen tömegű köveket megtudtak mozgatni, azok nem primitív népek voltak, hanem voltak olyan okosak és tudták, hogy egy földi dimenzióváltást csak a kőépítmény él túl.   A spirituális világ használ egy meditációt, melynek a neve Mer-Ka-Ba.  Ez a legerősebb ilyen jellegű meditáció, népi neve asztrál kasza.   Itt két ilyen piramist forgat az ember maga körül, és hatalmas energiamező jön létre körülötte.   Egy ilyen tanuló kurzus 400.000 Ft-ba került Magyarországon 6-8 évvel ezelőtt.    A szabadkőművesek képzésénél is alappillér.


  

 

 

     Ez működik nem csak embernél, hanem a Föld viszonylatában.  Az amerikaiak hajtották végre a Philadelphia kísérletet.   A második világháború vége felé a haditengerészet azt kutatta, hogy hogyan tegyenek teljesen láthatatlanná egy hadihajót.   A kísérletek Tesla vezetésével kezdődtek, azonban az ő titokzatos halála után Neumann vezetésével folytatták.  Van néhány nem túl szerencsés, még ma is létező túlélő.  Tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, a Gízai nagy piramis a Föld energetikájához kapcsolódik,  ezt definiálja mind a forma,  mind a hely.    A Nagy Piramis alatt található nagy kamrát 1984-ben lezárták a látogatók elől.   Az ok, hogy ijesztő és megmagyarázhatatlan események történtek, melyek során sok túrista halt meg.    A halált sokszor olyan mérges pókok és kígyók okozták, melyek nem is léteznek egyiptomban.  Az utolsó eset során mérges gáz ölt meg egy egész csoport túristát,  mintha terroristatámadás lett volna pedig nem volt.   A hivatalos, de nem publikus magyarázat szerint itt találkozik a harmadik és a negyedik dimenzió.   Minden amit érzünk, gondolunk, az megtörténik.   A mai kor embere, tele félelemmel, aggódással, életre kelti félelemit.   Ennek mintájára született a Gömb c. film.

  

 

     A piramis alatti alagútban olyanok is történtek, hogy valaki becsukta a szemét, esetleg meditált és egy teljesen másik teremben találta magát.  Ehez hasonló,  mikor álomszerű élményeket éltek át a látogatók.  Sok cikk jelent meg ehhez hasonló eseményekről.   Az egyiptomi hatóságok tudják  amit tudnak, még ha nem is mondják de rájöttek, hogy csak az alagút vége a veszélyes, ezért 1985-ben megnyitották az alagút nagy részét csak a vége van lezárva, kissé álcázott formában.   Azóta nem történtek sem balesetek, sem „megmagyarázhatatlan” események.

  

     Érdekes hely még Dendera temploma.   Itt található egy oszlop, mely egy adott pontig a múltat ábrázolja képi formában, majd az adott ponttól a jövőt.  Markáns példa erre a kinagyított részlet,  hiszen ez a mai kor katonai arzenálját ábrázolja.  1991-ben egy nyugalmazott katonatiszt elmondta, hogy ez az ábrázolás a Sivatagi Vihar hadművelet.   Ez volt az egyetlen olyan háború, ahol az ilyen helikopterek és az ilyen tankokok egyszerre vettek részt a harcban.    Sem addig, sem azóta nem volt ilyen ütközet.
A kép alsó részén egy újabb,  sokat vitatott ábrázolás mely sokak szerint villanyárammal működő égőt ábrázol, míg mások a kozmikus energia megcsapolásáról beszélnek  (akár Tesla, Tiltott Találmányok).

 

  

 

     A Szfinx vélhetően egyidős a Nagy piramissal, hiszen alagút köti őket össze mint tudjuk ezt japánok kimérték, éppen ezért megtiltották a további kutatásokat.   Napjainkra a Szfinx megdőlt a jobb válla irányába, a jobb váll és a mancs reped szét.   Másfelől a fej úgy néz ki, mintha le akarna esni.  Az egyiptomiak nagy erőfeszítéseket tesznek, nehogy mindez bekövetkezzen, hiszen akkor sok minden láthatóvá válna amit nagyon nem szeretnének.  Thoth szerint mikor leesik a feje, akkor láthatóvá válik egy időkapszula.   Szintén Thoth szerint a Szfinx alatt város is lehet.  1996-ban az egyiptomiak leástak a mancs mellett és ahogy azt a japánok kimérték egy termet találtak, illetve 12 emelet mély épületkomplexumot.  A teremben fénymezőre bukkantak, illetve energiakapura, melyen átmenni nem tudtak.   Egy spirituális mester tudta hosszas kísérletezés után kikapcsolni.

  

 

 

     Igazából a fáraóknak és a piramisaiknak az egyiptomi kultúra szempontjából, másodlagos szerepük van.  Leszámítva a Gízai piramisokat amiket nem a fáraók építettek.   Az egész kultúra, tudás a papok kezében volt és érdekes hogy amíg az Istenek a sumér területeken egy bizonyos fajta kultúrát és tudást adtak az embereknek,  ugyanezek az Istenek az Egyiptomi civilizáció számára valami addig ismeretlen,  szokatlan tudást biztosítottak.

   

 

     Az első uralkodók Ozirisz és Széth nevű földre szált Istenek voltak, akik meg kelett volna hogy osztozzanak a területen azonban állandóak voltak az ellenségeskedések.  Még a leszármazottak is harcoltak égi szekereikkel az égbolton. (erről egyiptomi írások is fennmaradtak)   Végül az Istenek úgy döntöttek, hogy Ozirisz fia Hórus Teljes méretű kép megtekintéseuralkodhat egyiptomban. Ekkor alakult ki a fáraó mint uralkodó és ő a kapcsolattartó Istenek és emberek között.   Az Istenek a papoknak már teljesen mást tanítottak mint a sumér civilizációban.   Nagyon komoly spirituális oktatás folyt a templomokban.  A csillagászatnak itt is nagyon komoly szerepe volt.   Azt tanították,  hogy a földön minden a Nap és a csillagok hatása alatt áll és ahogy az univerzumban mindenhol, úgy a Földön is minden rezeg.

  

 

      Abban hittek hogy az emberi tudatot kitudják tágítani azzal,  ha hatalmas piramisokat emelnek,  amik precízen vannak betájolva és az univerzum energiáit hívják segítségül az emberi tudat megnyitásához.   Spirituális gondolkodásukat  és energiáikat nem az anyagi javak megszerzésére öszpontosították,  hanem a belső béke megteremtésére.   Valamint a korlátolt ember-állat  szuperlénnyé való átalakítására.

 

    

  

 

     Az életet Isten által tervezett folyamatnak látták, melynek során az ember egymás után többször reinkarnálódik, hogy tökéletesítse magát és feljebb kerüljön az Univerzum ranglétráján.   Azáltal hogy a lélek többször üjjászületik emberi testben folyamatosan tökéletesedik és tanul az elkövetett hibákból.   A lélek reinkarnálódik és mindent érez egy olyan helyen amely két szélsőséges oldalból áll.   Ez az a kettős bipoláris univerzum amely lehetővé teszi a két elem összehasonlítását az igazság megértésének érdekében.   A szenvedés által képesek vagyunk értékelni a boldogságot.   A gyötrelem által képesek vagyunk értékelni a békét.   Azzal hogy sok életet végigélünk és összehasonlítjuk mindkét szélsőséget megértjük,  hogy a valóság csupán a szeretet semlegességének a középpontjában létezik.    Az ember minden élete után másik szintre emelkedik,  több információhoz békéhez és harmóniához jut több életenergiával rendelkezik,  megértőbb emberré válik aki mindent tisztel és egyre nagyobb energiára tesz szert.   A szeretet semleges akár az Isten.   A Denderában látható zodiákus bebizonyította,  hogy ez a tanulási folyamat egy kozmikus ciklus során képes beteljesíteni önmagát.

 

.

  

     A képen ugyan nincs jelőlve, de fontos hogy érthető legyen. A kőr közepe jelzi a központi csillagot ami körül kering az egész  Naprendszer. 2o12-ben lép be a naprendszerünk a vízöntő jegyébe és ekkor zárul egy 25.92o éves ciklus is.   Ezért is és még más egyéb okok miatt is van esély egyfajta dimenzióváltásra.   Nem a Nibiru-ról szól a 2o12-es év és a Maja kalendárium.

  

 

     Tizenkét állatövi korszak létezik ennek során a naprendszer teljesen körbefordul a tizenkét csillagkép befolyása alatt.   Ezalatt a 25.92o év alatt hétszázszor születünk újjá különböző testekben,  helyeken,  időben,  körülmények között és személyiségekben.   Az ember minden születéskor másmilyen jegyet kap a csillagokból sugárzó erőktől.   Ezek végén minden egyes ember kozmikus cikluson megy keresztül,  energiát kap a 12 csillagképből és az égbolt befolyásából ami módosítja a tudatot.

  

  

 

 

 

     Az első vallási központ Annu-ban jött létre az ikrek korának kezdetén, Krisztus előtt 6.62o-ban.   Ezt a korszakot az építészetben és a művészetben a szimetriának szentelték.  Az Istenüket Atum-Ra nak nevezték.   Atum-Ra hozta létre a mindenséget.   A második vallási központot Menfis-ben hozták létre a bika korának kezdetén Krisztus előtt 4.46o-ban.   A harmadik központ Hermópolis-ban jött létre.   A negyedik vallási központot a kos korszakának beköszöntének kezdetén alapították meg Thébában, Krisztus előtt 2.3oo-ban.   Az emberi tudatot Amon-Ra-nak nevezték.

 

 

 

 

 

  Ki kicsoda az egyiptomi vallásban...

 

 

 

 

images.jpg

 

 

 

Hogy megértsük az egyiptomi kultúrát és vallást,  először is érdemes azzal tisztában lenni, amit Egyiptom templomaiban tanítottak,  nem miséket és prédikációkat tartottak mint napjainkban.  A különbség hatalmas!  Tanítani azt lehet, ami tudást, tapasztalatot sokszor évszázadokon át halmozunk fel.  Ezzel szemben prédikálni, misézni arról szoktak amit feltételeznek vagy próbálnak megmagyarázni mellébeszéléssel a mai kor papjai.    A különbség magáér beszél.  Ezért nem is szabad összehasonlítani, párhuzamot vonni a mai templomok és az egyiptomi templomok funkciója között...

 

 

 

Egyiptom főbb tanítási központjai:

 

 

 

Az Abydosi Osiris templomban.  - A reinkarnációról tanítottak.

A Kom Omboi templomban.  - Az univerzum kettősségéről tanítottak.

A Thebai Luxor templomban.  - Az emberi testről tanítottak.

A Danderai Hathor templomban.  - A viselősségről tanítottak.

A Philei Isis templomban.  - A női nemről tanítottak.

Az Edfui Horus templomban.  - A megvilágosodás létezéséről tanítottak.

A Thebai Karnak templomban.  - A tudat fejlődését tanították.

 

Emellett csillagászatot, matematikát, orvoslást, filozófiát, írást stb...

 

 

Osiris.

 

images.jpg

 

 

A reinkarnáció ura. Ő jelképezi az erőt,  amely az ember evolúciós folyamatát életeken keresztül vezeti és az embert tökéletes halandó lénnyé teszi,  aki felelősséggel bánik a tulajdonát képező hatalmas erőkkel.    Feladata: hogy toleránssá váljon az ember,  aki tisztel másokat,  nem akar megváltoztatni senkit  mert tudja,  hogy mindenkinek megtanulandó feladata van.   Osiris a fényt képviseli, aki a hím aktív erő.

 

 

 

Isis.

 

 

images.jpg

 

 

Aki életre kelti az emberi tudatot,  amikor a lélek beleszáll az emberi testbe.  Az emberi tudatot első Seti jelképezi.   Isis is a fényt képviseli, aki Osirissel együtt a tökéletes harmónia felé tereli az embert.   Isis belső világában fogannak meg a magasabb rendű érzelmek.   Isis a női aktív erő.

 

 

 

Seth

 

images.jpg

 

A sötétség hatalmát jelképezi.   Aki az anyag felé löki az embert,  az érzéki örömök felé,  a tudatlanság mozdulatlansága felé.    Seth képviseli az eredeti állati természet súlyát, ez a gyönyör önző elérése felé irányuló akarat,   még akkor is,  ha másoknak káoszt és fájdalmat okoz.   Seth ereje hátráltatja a fejlődési folyamatot.   Mai megfelelője a sátán.

 

 

 

Nephtys.

 

 

images.jpg

 

 

A sötétség hatalmát jelképezi  Seth-el együtt.   Nephtys a test által keltett érzésekér, vágyakér felel.

 

 

 

 

 

Osiris és Isis története.

 

 

 

Egyiptomban Osiris és Isis uralkodott.  Ők alkották meg a törvényeket, ők voltak az egyiptomi civilizáció létrehozói.   Ők tanítottak tiszteletre és Isten keresésére.   Miután ezt elérték,  Osiris más dimenziókban kutat más igazságok és tudás után.   Birodalmát az elme szimbólumát, felesége Isis kezében hagyja.   Seth a sötét állati erő, meg akarja szerezni a birodalmat az ember elméjét és Isist,  akibe őrülten szerelmes.    Amikor Osiris visszatér, Seth összeesküvést sző 71 előkelővel és meghívja Osirist egy lakomára.    Magával visz egy gyönyörű fa koporsót,  amelyet pontosan Osiris méretére készítettek.   Seth kijelenti, hogy annak adja a koporsót,  aki belefér.   A koporsót mindenki kipróbálja,  Osiris is belefekszik mire lecsukják a fedelét, lepecsételik és bedobják a Nílusba.    Seth aki minden élőlény szenvedélyes és állati oldalát jelképezi, megkaparintja Osiris elméjét, amit a test érzékeire és vágyaira korlátoz.   Osiris koporsóját a tenger Libanonba sodorja ahol beleakad egy tamariszkuszfa gyökereibe.   A fa körülfogja a koporsót.   Az ottani király meglátja a gyönyörű fát és kivágatja,  hogy oszlopot készítessen belőle a palotájába.   Nem tudja, hogy belül ott van a koporsó.   Isis sok kaland után megmenti a koporsót és visszaviszi egyiptomba.    Amikor ezt megtudja Seth tizennégy darabra vágja Osiris testét, majd a részeket szétszórja az ország területén.   Isis azonban beutazza egyiptomot és megtalál 13 részt, kivéve Osiris hímtagját.    Isis Thoth segítségével összerakja Osiris testét és spirituálisan eggyesül férjével.    Átjárja Osiris illata és teherbe esik Horussal.

 

 

 

 

Horus:

 

 

images.jpg

 

 

Osiris és Isis fia.    Akkor születik meg amikor a világosság győzedelmeskedik a sötétség felett.   Horus az elhunyt lelkét várja, miután Máth mérlegelte az életében elkövetett tetteit.   Horus utasítja a lelket, hogy lépjen be új teste szentélyébe

 

 

 

Math:

 

 

 

images.jpg

 

 

Az igazság Istennője, aki az elhunyt szívét (annak a jelképe amit a halott életében gondolt,  érzett és tett)  a mérlegére helyezi,  amit az igazság tollával ellensúlyoz, így megállapítva megtanulta-e a lélek a neki rendelt leckét.

 

 

 

Thoth:

 

 

 

images.jpg

 

 

Az íbiszfejű férfi aki azt az Isteni igét jelképezi,  mely minden létező dolognak nevet ad.   Ő tartja kezében a sors könyvét,  melybe felírja minden egyes lélek nevét és megjelenési formáját.   Könyvében feljegyzi amit a léleknek meg kell tanulnia az élete folyamán.   Halálakor pedig feljegyzi az elért eredményt.   Ő a túlvilág írnoka.

 

 

 

 

Anubis:

 

 

 

images.jpg

 

 

A sakálfejű ember,  aki a halott lelkét vezeti, a halál utáni anyagtalan világban.

 

 

 

 

 

Atum-Ra:

 

 

 

 

images.jpg

 

 

 

Az egyiptomiak egyetlen Istene a kezdeti egység.    Atum-Ra soha sem jelent meg emberi formában.   A hieroglifákban csak arany korongként a fény forrásaként ábrázolták.   Atum-Ra a homogén,  örök és megváltoztathatatlan.

 

 

 

 

 

Ptah:

 

 

 

                                  

statue-of-ptah2.jpg

 

 

 

Aki megteremti az anyagot.    Kezében egy három jelképből álló jogart tart.    Ez a jogar az életenergiát szimbolizálja.   A három jelkép,  Ankh az érrendszer pulzálását.     Was a szentfejű pálca a fő verőér szimbóluma, azt a csatornát jelenti amelyen az energia a test különböző pontjaiba áramlik.    Djed, az energikus kígyó, a kundalíni jelképe amely felmászik a gerincoszlopon.

 

 

 

 

Amon-ra:

 

 

 

images.jpg

 

 

 

Aki a saját képmására teremti az embert akinek lehetősége van az alkotásra.   Amon-Ra hatalmas koronája a tudatot szimbolizálja.   Ennek a koronának hét mezője van, ez a hét tudatszint és a hét csakra jelképe.

 

 

 

 

     Egyiptomot templomok és vallási központok köré építették.   Luxor templomában az egyiptomi gyerekekből választottak ki néhányat a papok, tudásuk és fogékonyságuk alapján akik tanításaik után képesek lesznek arra,  hogy vezessék az emberiséget és jól bánjanak a természet erőivel.     Ezzel egyben lehetőséget is adtak ezen gyerekek számára arra,  hogy később papokká váljanak.    Megtanították őket az Isten és az Univerzum révén végbemenő tökéletessé válás folyamatára.    Tudománnyal, művészettel, vallással és filozófiával foglalkoztak.   Megtanították nekik az önuralom gyakorlását és azt,  hogyan őrizzék meg életerejüket és értsék meg a tisztelet és a szabad akarat fontosságát.    A papoknak az volt a feladatuk,  hogy vezessék az embereket az általános javuláshoz vezető úton..     Tudásuk elismeréseként néhány paphoz hozzátették a Hotep nevet (a békés ember).    Például:   Inhotep vagy  Ámenhotep.   Ezek a papi szervezetek még a fáraók hatalmát is beárnyékolva határozták meg Egyiptom sorsát.    A szervezet jelképeként Hórus szeme szolgált.   Ez a szimbólum minden egyiptomi templom falán megjelenik.   Hórus az emberi sólyom jelképezi a lelket amint a halandó és behatárolt folyamat végére ér és megérti a világmindenség folyamatát.

  

 

 

 

     A Hórus szem papjai békésen vezették templomaikból az ebereket a tökéletessé válás útján úgy,  hogy információt fedtek fel előttük Istenről,  az Univerzumról és arról a folyamatról amin az emberi tudat keresztül megy.    A növendékek a templomok falai közt éltek és legalább 21 évig tanultak és képezték magukat hogy papokká és papnőkké válhassanak.   A növendékek közt nem volt nemi megkülönböztetés.   Ahogy a növendékek fejlődtek bizonyos szintek elérése után, más-más Nílusmenti templomokban tanultak tovább.   Minden templom más-más információt tanított az Univerzumról és létezésünkről. Az oktatás első fázisa hét évig tartott, ami alatt a növendékek általános tudást kaptak a világmindenségről.

  

 

  

 

 

 

     A Kom Ombói templom segített megérteni a kettős és polarizált Univerzum fogalmát, hogy összehasonlíthassák az ellentétes oldalak különbségét és így megérthessék a világot.  A főpapok olyan létesítményeket is építettek amik felerősítették a tanítványok halálfélelmét, amit megtanultak kontrollálni és megértették hogy a halál csak egy lépés egy másik tanulási élmény felé.   A tanítványokat magas falakkal elzárt területen, krokodiloktól és kígyóktól hemzsegő területeken,  termekben ahol oroszlánok és más vadállatok voltak,  tették próbára elszántságukról.      Megtanulták lassan leküzdeni az elhagyatottságtól való félelmüket, a támadó és védekező ösztöneiket.

  

 

     Természetesen a tanítványok érkezése előtt olyan szinten megetették az állatokat hogy azoknak tán élni sem volt kedvük.  Ezt azonban a tanítványok nem tudták,  de lássuk be az önmagukba vetett hitük,  az hogy leküzdötték a félelmeiket és bementek a vadállatok közé,  hogy nem volt halálfélelmük, hatalmas segítség lenne a mai ember számára is,   hiszen ez pozitív gondolkodásra tanít,  a mindennapi szorongások amik igen is befolyásolják az ember életét, a haláltól való alaptalan félelem, mennyivel megkönnyíthetné a mai ember életét is.  Arról nem is beszélve hogy a dimenzióváltásnál ha kis időre összecsúszik is a harmadik és negyedik dimenzió,  ahol a gondolataink valósággá válnak    (Gízai piramis lezárt belseje)   a félelem nem ismerése a pozitív gondolkodás, egyenlő a felsőbb szintre való jutással!!    Erről bővebben, később a  Dimenzióváltás résznél még lesz szó.

 

 

 

 

  

     A Luxori templomot az emberi test mintájára tervezték.   Minden szoba egy egy szervet jelképez a hét csakrával.

 

 

 Minden szoba a hozzá kapcsolt szervről adott információt, azok működéséről, jelentőségéről.   Itt koncentrációs és mozgási gyakorlatokat is végeztek.   Megtanulták tudatosan lassítani a szívverésüket, légzésüket, felismerni az agy rezgéshullámainak különbségét bizonyos állapotokban (Alfa, Théta stb... meditáció).   Ezen tudások bírtokában a tanítványok később képesek voltak testüket mégjobban kontroll alatt tartani, kiváló műszerré téve azt.   Minden templomot más más-nak szenteltek.  Matematika, csillagászat, gyógyítás, spiritualitás.   A papok a templomok tetejéről tanulmányozták a csillagképeket valamint minden csillagászattal kapcsolatos elméleteiket, tapasztalataikat és azok hatásait.  Így a Nílus áradásait is ki tudták számolni és a nap-éj egyenlőség jelentősségével is tisztában voltak.

  

 

     A tanítványok a második 7 évben tanulmányozták a jobb agyféltekét, a szivet és abból fakadó értelmet (szeretet),

                    

 

keresték a gondolat és a meditáció közti különbséget. Megtanultak magukra öszpontosítani, különbséget tenni a magasabb rendű én és az egó között.   Azonosulni egy másik lénnyel, vagy tárggyal, míg azzá nem tudtak válni szellemileg amire gondoltak.  Ismerték a telepátiával való kommunikáció bizonyos szintjeit, megtanulták megváltoztatni a rezgésszintüket, hogy kontrollálják a külső döntéseket.  Behatóan tanulmányozták az állatokat és rovarokat, bejegyezték az ismereteiket.  Ismerték az állatok szokásaikat vemhességi idejüket, szaporodási viselkedéseiket.

 

     Az Abydos-i Ozirisz templom a reinkarnációval foglalkozott.  Az életre úgy tekintettek, mint a fejlődési folyamat részére.  Mindegyik személyiség olyan erőt képvisel, amely formálja a jellemet, bizonyos viselkedésre sarkallja az embert és tökéletességre, vezető élettevékenységet hoz létre.   Az Abydosi Ozirisz templomban több ezer ember élt ez a templom 15o km-re északra fekszik Thébától.   Épült Krisztus előtt 1.3oo körül.   A templomban 7 szentély és számos más célt szolgáló helyiség volt.   A tudás sok életen keresztül szélesedik ki a tudatban, hogy lassan bölcsességgé alakítsa az ember tudatlanságát.   A folyamat során az ártatlan lelkekből tapasztalt lények válnak, akik felfogják létük értelmét.   A merev és feszült ember aki a félelem alacsony rezgésszintjén él, rugalmas és éteri teremtménnyé fejlődik a reinkarnáció során, olyanná aki a szeretet magas rezgésszintjén létezik.   A tökéletessé válás folyamata az ellentétek egyetemes iskolájában az egymással szemben álló polarizált és kettős tényezők.   A fény és a sötétség, az anyag és a szellem, a szenvedés és a boldogság valóságában zajlik.  Az ellentétek lehetővé teszik hogy összehasonlítsuk az egymással szemben álló részeket.   Az ellenséges helyzetek képessé tesznek bennünket arra, hogy megmondjuk melyik vezet az igazi spirituális fejlődéshez, a békéhez és harmóniához.

 

 

     

     A templom kapuja csupán csak évente négy alkalommal nyílt meg, négy jelentőségteljes napon.   Azokon amelyeken a csillagok által vezetett társadalom, az építészetén keresztül megmutatta a nap mozgásával kapcsolatos ismereteit az embereknek.  A nap-éj egyenlőségnek és a napfordulóknak alkalmával, amik meghatározzák a Föld éghajlati ciklusait.   A Nap sugárnyalábjai jelölik az évszakok változását, a Nílus áradását, a vetés és aratás kezdetét.   A nap első sugarai bevilágítottak az ajtón és megvilágították az Amon-Ra szentélyt az arany bárkát.   A hajó a tudat Földi útját és a nap égi útját, valamint a napok és évek okát jelképezi egy olyan Univerzumban ami soha sem áll meg.

 

     A lélek minden életben új egyéniséget vesz fel, hogy átélje az új sorsa által meghatározott helyzeteket.  Szabadon dönthet arról, hogy adott körülmények közt hogyan cselekedjen és hogyan elemezze viselkedése eredményeit, ily módon fejlődik. Több millió döntést hoz ami által lassan megtapasztalja hogy döntései milyen következményekkel járnak.   Abban apillanatban amikor a templomba látogatók megértik ezeket a szimbólumokat, elérkezik egy új kor a vízöntö kora ( 2o12 ) és az emberiség átéli egy ciklus végét, átél egy szellemi változást. Áll a hieroglifákban.

 

     Ozirisz nővére Ízisz életre kelti az emberi tudatot, melyet I. Seti jelképez, aki az egész emberiség pásztorbotját tartja a kezében.

 

             isis_osiris.jpg Isis and Osiris image by NekomataGrl

 

     A képen Ízisz életre kelti a tudatot.   Ez az az Isteni pillanat amikor a lélek beleszáll a testbe, hogy az élete során hozott döntéseinek megértésével meglelje az Univerzum igazságait.  Az ember az egymást követő életekben olyan helyzeteket él át amelyekben más elemekkel kerül kapcsolatba.  A nehéz helyzetek jelentik azt a leckét amelynek megtanulására megszületett.   A reinkarnáció során az ember lassan toleránssá válik, megtanul tisztelni másokat, megtanulja, hogy ne akarja megváltoztatni a másik embert.   Rugalmassá válik, mert megérti hogy mindenkinek küldetése van, megérti hogy arra valók az életfeladatok, hogy megtanulja, mindene megvan amire szüksége van az ebben az életben adódó feledatai megéléséhez, amit nem változtathatunk meg hiszen akkor az az illető nem fejlődik a maga ciklusában.  ( Ezzel az egy dologgal magyarázható az is, amiért rabszolgatartó társadalom ellenére, a szeretet és megértés felé igyekeztek mindazzal együtt, hogy nem volt jó dolguk a rabszolgáknak).   Úgy tartották, nekik ahoz meg kell még tanulni az engedelmességet, a nélkülőzést, ezért születtek rabszolgának.   Ez kicsit ellentmondásosnak tűnhet, de ha belegondolunk abba, hogy a lélek szabad akarattal rendelkezik amiáltal megválaszthatja hova, milyen körülmények közé születik a megtanulandó lecke miatt, akkor érthető ez a gondolkodást.  Tehát minden ami történik tökéletes, nem véletlen.   Ha ezt belátjuk, az emberben nagy bizalom alakul ki Isten iránt.

 

     A reinkarnáció során az ideiglenes tudattal rendelkező halandó és korlátolt ember állandó tudatú, halhatatlan lénnyé változik (miután megtanult mindent és nem kell újra reinkarnálódnia) aki a saját akarata szerint képes behatolni az anyagba és elhagyni azt.   Az embernek nem csak egy élete van.   A halál csupán ajtó a körülmények változásához és egy újabb sors beteljesítéséhez.   Mindegyik élet más tanulsággal szolgál az ember a tökéletessé válás folyamat a tisztelet és belső béke által élőbb utóbb eléri a halhatatlanságot, mivel egyszerűen már nem születik újjá.   Ezen alapul Ozirisz mítosza.

 

     A két ellentétes erő mely először az agyban majd a polarizált világban megmutatkozva lehetővé teszik a fejlődést.  Az ember élete, melyet befolyásol a két alapvető ellentét, meghatározza az ember viselkedését és a cselekedeteit, melyek következményeiből tanul.   A szenvedés képessé tesz a boldogság és béke felismerésére, megértésére.   Az Ozirisz mítosznak négy alakja van.  Négy testvér akik természetes módon párokat alkotnak és ezzel két ellentétes erőt képviselnek.   A fényt és a sötétséget.  Ozirisz és Ízisz képviselik a fény erejét amely a spirituális felé hajtja az embert, a harmónia felé, a tudat javítása felé ők a reinkarnáció vezetői.  Set és Nephtys (Neftisz) jelképezik a sötétség hatalmát ami az anyag felé hajtja az embert, az érzéki örömök felé a tudattalan mélysége felé, a tudatlanság mozdulatlansága felé.   Ozirisz a hím aktív erő, az akarat amely a megszerzett bizonyosságon alapul.   Azon a bizonyított információn amely a harmóniát a békét és a boldogságot előidéző tevékenységeket erősíti.   Set képviseli az eredeti állati természet súlyát amely késlelteti az anyag spiritualizációját.   Ez a gyönyör és önzőség felé irányuló akarat még akkor is, ha másoknak káoszt és szenvedést okoz.

 

Egy történet amely kiolvasható a hieroglifákból a lélekvándorlásról.

 

Teljes méretű kép megtekintése     Toth a túlvilág írnoka, jegyzi fel a sors könyvében azt a leckét amelyet az újászületett lélek meg fog tanulni.  Halálakor pedig feljegyzi az elért eredményt. Anubis a sakálfejű ember vezeti a halott lelkét ebben az anyagtalan világban.

 

 

 

Teljes méretű kép megtekintése

      A sakál jelképezi a vezérlő erőt.  A sivatagban eltévedt egyiptomiak a sakált követve találtak vissza a civilizációba.  Anubis Maat-nak az igazság Istennőjének mérlegére helyezi a szívet, annak a jelképét amit a halott gondolt, érzett és tett.

    

 

 

Teljes méretű kép megtekintése

 

     Ezt az igazság tollával ellensúlyozza, hogy megállapítsa, megtanulta-e a lélek a neki rendelt leckét.

        Ezután fogadja őt Toth az íbiszfejű ember.  Ő jelképezi az egyetlen Istent amikor megsokszorozza a teremtés lényeit, minden egyes döntés eredményét mérlegre teszi.   Értékeli a nehéz helyzetekben hozott döntéseket, az erre az életre szóló alapvető leckét.   Ő írja a sors könyvét, feljegyzi milyen változásokon ment át a lélek a fejlődés folyamatában.  (érdekes mi is azt mondjuk, hogy a sors könyve meg van írva)   Milyen nevet, milyen alakot vett fel, hol született, milyen helyzeteket élt át és milyen eredményeket ért el.   A több állat testéből összeállított szörnyalak jelképezi azokat a formákat, amelyekben a lélek újászületett és megjeleníti különböző állati természetének különböző momentumait.  Az állati erő az, amely a lelket az anyag felé hajtja, a vágyak és az érzékek.  Ez Seth ereje. Teljes méretű kép megtekintése

 

      Minden emberi lény sötét oldala. (mai megfelelője lehetne akár a sátán is)   Ez hátráltatja a fejlődési folyamatot.   A lelket saját tudatának fénye vezeti és végleges felszabadulásának pillanatában, amikor bevégzi újászületéseinek ciklusát, mert mindent megtanult, Hórusz vár rá.   Hórusz utasítja hogy lépjen be új teste szentélyébe, itt találhatók a tudatát irányító egyéb erők is.   Ezek vezetője Osiris az a mozgatóerő amely segíti a fejlődést, a megtisztulást és az állati szenvedélyek elhagyását.  Vele van Izisz és Nephtis.  Ők testének azokkal az érzékeivel és érzelmeivel kötik össze amelyek elfoglalják azt az új életet amelybe beleszületik.

 

       A teremtés első szakaszában, a világmindenség megjelenése előtt, csak egyetlen abszolút Isten létezett, a kezdeti egység amelyet Atum-Ra nak neveztek.   Atum-Ra soha sem jelent meg fizikai formában.   A hieroglifákban általában arany korongként a fény forrásaként ábrázolták.  Atum-Ra az abszolút Isten az univerzum teremtése előtt létezett statikus, homogén egység.   Örök állandó és megváltoztathatatlan.   Mindent tud és mindenütt jelenvaló.  Ptah Istennek az a pillanata amikor akarata megnyilvánul a teremtésben és létrejön a világegyetem.   A második szakaszban Isten létrehozza az akaratát, Isteni energiáját hogy nyilvánvalóvá tegye a világegyetemet.  Megteremti az anyagot.  Az univerzumnak ezt a mesteri alkotóját Ptah-Ra nak nevezték.  A Ptah jogarnak mély szimbolikája van az életet létrehozó energiára utal. Ptah azt a pillanatot jelképezi, amelyben Isten akarata összesűríti az eredeti anyagot, amit mi léleknek nevezünk.  (Ma már orvosi laboratóriumokban bizonyított hogy ha meghal valaki azután lassan fény, egyfajta összesűrűsödött energia távozik a testéből, ami abból adódik, hogy az életünk folyamán a sejtjeink energiát, fényt termelnek.  Ez a fény azonban csak laboratóriumi eszközökkel mérhető.  Ezt szintén léleknek nevezzük). 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Stature sleazy sldnfl without instruction

(JaizeCar, 2018.05.04 22:38)

viagra harder
http://viagrawithoutdoctorstore.com - viagra without doctor
viagra scam
<a href="http://viagrawithoutdoctorstore.com">viagra without prescription
</a> - viagra 10mg reviews moderators
viagra log me on automatically each visit

generic viagra 100mg

(Raymondevalk, 2018.05.04 16:06)

http://www.colvecs.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25586 http://robertmotors.es/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7823 http://tcemedical.pl/rehas/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1609 http://leaodourado.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=331 http://doreendonalee.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=12433 http://www.farmaciedeigolfi.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=454333 http://aquamanaesp.gov.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1011708 http://landtworld.com/index.php/component/user//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=476221 http://fifaonlinecup.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=53385 http://dkonstantopoulos.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=240752 http://www.andyfuturerdh.com/joomla/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=129675 http://www.vootrip.com.br/site/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=858 http://eadic-acodal.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25825 http://dietretkurbel.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=451313 http://www.agriturismoamatrice.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=466118 http://www.empreg.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3066 http://www.oscialatiello.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4933 http://www.agriverdesa.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=309821 http://medicaltradeco.com?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=848 http://styleforme.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=668411 http://naghelleltd.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=240030 http://obuvdetok.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=248817 http://joomla.jogjafile.com/plasma/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=599 http://old.prospekt.ee/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=79643 http://santamariadeguia.citec-sl.com/santamariadeguia/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=575 http://www.sannicolac5.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=629520 http://ppkgroup.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=68901 http://www.pibmogi.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=757 http://www.casaberabbtrani.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=105283 http://windgatedesign.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1432357 http://odyking.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=89686 http://www.alexabg.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=58103 http://optique-mireux.fr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32398 http://www.northside-club.at/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=612241 http://srisaiautomotives.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=16492 http://www.incorpeengenharia.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1127 http://www.alfamarightpoint.pt/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=132673 http://tsnparking.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8693 http://zakmetal.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=136402 http://www.ozdaily.net/portal/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=63873 http://www.kola2016.eu.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34080 http://gear-navigator.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5344 http://emow.cl/2011/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32100 http://srdjenas.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1440 http://fxturfspecialists.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=26842 http://www.786auto.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21101 http://www.autogm.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=842068 http://www.bvslogic.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=193513 http://inter-lift.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=120314 http://www.fglg.gr/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32311

JOKER333 สมัครง่าย | เล่นง่าย ชัวร์ 100% m.joker333.com ไม่โกง

(Dennisexast, 2018.05.03 00:08)

ดาวน์โหลด ติดตั้ง JOKER333 เกมส์สล็อตมือถือ เกมส์ยิงปลามาใหม่สุดฮิต 2018 มาแรงที่สุดในไทยสมาชิกกว่า 5 แสนคน
<a href=http://m.joker333.com><u><b>ดาวน์โหลด joker game</b></u></a>
สมัคร JOKER333 เล่นสล็อตมือถือ สมัครใหม่รับโบนัส 500 เปิดบริการทุกวัน ติดต่อทีมงานได้ 24 ชม.ค่ะ. JOKER333 คาสิโนออนไลน์ ใหม่ล่าสุด
เพิ่มเกมส์ใหม่พร้อมให้บริการ 24 ชม. อยากแนะนำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมส์คาสิโนออนไลน์ JOKER333 เว็ปการพนันออนไลน์อันดับ 1 แอฟเกมมือถือ
เด็ดพร้อมกับมีเกมส์มากมายไม่ว่าจะเป็น เกมส์ยิงปลา , บาคาร่า , สล็อตออนไลน์ JOKER333 เกมยิงปลา JOKER333 ยอดนิยมเล่นผ่านมือถือ รับโบนัสสูงสุด 50000บาท
<a href=http://m.joker333.com><u><b>joker333</b></u></a>
JOKER333 - ผู้ให้บริการเกมคาสิโนออนไลน์ JOKER333 ที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ โดยจะเน้นเฉพาะลูกค้าที่ชื่นชอบการเล่นเกมการพนัน
บนแพลตฟอร์มของอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ลองเลยวันนี้ เปิดยูสใหม่ JOKER333 รับโบนัสพิเศษจากเรา คลิกเลย.

Wells Fargo Online Banking Sign

(Kaley, 2018.05.01 09:12)

Charlotte-based bank of America has stated its Merrill Lynch unit promises to eliminate a choice for retirement savers to pay
for commissions for trades. Wells fargo bank online login wells fargo advisors login wells
fargo ceo login The true barrier may be the definition of white-collar crimes themselves, not people whose job it is to prosecute them.

4,147,708 shares from the company's stock traded hands.
Wells fargo login mortgage [url="https://loginto.us.com/"]wells fargo bank login my account[/url]
wells fargo login mortgage payment Geode Capital Management LLC now owns 754,225 shares from the company's stock worth $19,247,000 finally, before using an additional
31,225 shares during the period.

online gambling uoxrh

(AtgpesPore, 2018.04.30 20:37)

online casino <a href="https://onlinecasinoplay24.com/#">online casino slots</a> online casinos for us players | https://onlinecasinoplay24.com/# - online casino slots

viagra without a doctor's prescription 8182

(AgustinScoxy, 2018.04.30 17:55)

5837 http://www.ecopurebeverages.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48372 http://ano-npc.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8161 http://www.surplustown.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=439026 http://familyfoodvietnam.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1073 http://www.pssvigilanza.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=539338 http://www.bspace.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2425 http://www.bucomerc-twi.ba/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4037 http://apple-advisor.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=123193 http://akkufish.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=39794 http://brestgortrans.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10258 http://windsurfingafrica.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=18465 http://nrsphotography.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=240748 http://www.forestvillabrazzano.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=72388 http://www.prca.org/theme/component/users//index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2119 http://consorte.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=924407 http://www.fhlfruitoflife.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8435 http://dialtimecommunications.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=432970 http://dn-24.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20162 http://www.accesstransportation.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1721 http://crowdstreak.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=133742 http://www.rayart.se/karikatyrer/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=192942 http://mcradar.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1363953 http://themotionpictureco.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=112700 http://smartmews.hospitalathome.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=378581 http://crfutbol.com/DesktopCostaRica/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=53978 http://www.promisejo.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=140434 http://zenex.co.id/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4065 http://allstarteamstats.answerinfinity.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=7937 http://www.gdaca.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1513863940 http://team-tk.at/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13330 http://alkord.kiev.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=88986 http://www.tamukelo.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=38103 http://quintavalelocaia.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=222317 http://www.ifrtd.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3281 http://digepep.gob.do/transparencia/index.php/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=52685 http://regionalbusinessconnection.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=81845 http://www.guiadelagroexportador.com.pe/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=984 http://www.lojassaoluis.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=600 http://marintekcontainer.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=129792 http://www.stararka.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=640 http://antropova-t.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=31047 http://scopas.ie/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=170683 http://briskmethods.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=338358 http://www.stararka.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=540 http://aceapplications.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=19054 http://www.suemclaughlinbookkeeping.com/oldsite2013/en/component/user//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6248 http://www.sitehome.com.br/sindprsc/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13446 http://www.hacisgrill.de/index/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4550 http://cima.ba.gov.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1390 http://cottoncandylover.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=657894 7282

mgm online casino ctkpv

(AinlfsPore, 2018.04.29 18:53)

https://onlinecasino24.us.com/# - online gambling https://onlinecasino24.us.com/# - foxwoods online casino login
<a href="https://onlinecasino24.us.com/#">mgm online casino</a> <a href="https://onlinecasino24.us.com/#">free online casino slots</a> <a href="https://onlinecasino24.us.com/#">free online casino slots</a>
<a href=" https://onlinecasino24.us.com/# ">online casino games</a>

viagra without a doctor prescription in texas 21840

(Williamecors, 2018.04.29 16:42)

viagra without a doctor prescription <a href=http://viagrawithoutdocpresc.accountant/#9954>viagra without a doctor prescription online</a> viagra without a doctor prescription walmart

online casinos ocqyl

(AuqfssPore, 2018.04.28 21:44)

https://onlinecasinoiplay.com/# - online usa casinos https://onlinecasinoiplay.com/# - party casino online
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">play slots for free win real money</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">party casino online</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">play free for real money</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">online casino slots</a>

online casino slots gtwiq

(AoecssPore, 2018.04.28 21:36)

https://onlinecasinoiplay.com/# - best online casino https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino games
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino real money</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">usa casino online real money</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">usa casino online real money</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">party casino online</a>

best online casino sstxa

(AegzqsPore, 2018.04.28 09:37)

https://onlinecasinoiplay.com/# - play free for real money https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino real money
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">party casino online</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">safe online casinos real money</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">online casino</a>

online usa casinos elfkb

(AoibasPore, 2018.04.28 04:39)

https://onlinecasinoinus.com/# - casino online https://onlinecasinoinus.com/# - free online casino slots
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">play free for real money</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">play slots online for money</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino bonus</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">safe online casinos real money</a>

play slots for free win real money zwxpr

(AbyfwsPore, 2018.04.27 20:00)

https://onlinecasinoinus.com/# - casinos online gambling https://onlinecasinoinus.com/# - party casino online
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online usa casinos</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">party casino online</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">online casino real money free</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">play slots for free win real money</a>

casino slots hzduu

(AcroxsPore, 2018.04.27 12:17)

https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino games https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino gambling
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">casino online</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">casinos online gambling</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casinos</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">online casino real money free</a>

online casino games dcbco

(ApwdxsPore, 2018.04.27 12:04)

https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino games free https://onlinecasinoiplay.com/# - online casino games free
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">slots for real money</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casinos real money usa</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">online casino games free</a>

sugarhouse casino online cpztj

(AweeisPore, 2018.04.27 05:29)

https://onlinecasinoinus.com/# - plainville casino https://onlinecasinoinus.com/# - free casino slot games download
<a href="https://onlinecasinoinus.com/#">big fish casino</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">hollywood online casino</a> <a href="https://onlinecasinoinus.com/#">betfair online casino</a>
<a href=" https://onlinecasinoinus.com/# ">online casino slots no download</a>

online casino bonus icwjv

(AqpznsPore, 2018.04.26 22:52)

https://onlinecasinoiplay.com/# - hot shot casino slots https://onlinecasinoiplay.com/# - free casino slots no download
<a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">rock n cash casino slots</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">online casino games free</a> <a href="https://onlinecasinoiplay.com/#">slotica casino slots on facebook</a>
<a href=" https://onlinecasinoiplay.com/# ">play free casino games online slots</a>

viagra generic release date teva

(Raymondevalk, 2018.04.24 15:11)

http://www.dixionkz.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25897 http://omanpolyclinic.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=382908 http://www.itu.edu.sv/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=21168 http://www.unicamaster.com.br/unican/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=286754 http://www.jrvidroseesquadrias.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=954 http://jardan.by/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=173956 http://spangroup.in/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=25780 http://www.art2rives.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48827 http://www.fishingflytier.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=198283 http://www.parsteel.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=32736 http://gentlemanshome.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=105620 http://www.aac-automobile.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=112308 http://www.sv-ebersbach1910.de/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1590 http://bernardoinc.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=883800 http://www.cardnetec.com.ec/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=117706 http://hagaiweldings.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=8577 http://www.kevincaseyofficial.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=20494 http://www.vnsesco.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=507648 http://www.atlantagatewaylimo.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1336 http://www.dafnispettacoli.it/sda/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=47741 http://kre.sk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2127 http://beta-editions.defendernetwork.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=254430 http://www.gasoleosarriate.es/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37449 http://circleoflife.today/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=77977 http://www.atlantagatewaylimo.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1621 http://brixton.com.ph/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=131095 http://www.baominhtien.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5321 http://www.formificiorodia.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=203158 http://biblioteca.ustamed.edu.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=304945 http://www.ttifc.co.tt/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5631 http://www.lacittadinaagroalimentare.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=574183 http://www.biz-strategy.ae/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=35646 http://xn--38-glcyyanhak.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=123949 http://www.tagsorrento.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=335795 http://xn--72-6kcay8agkgk1b4k.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=162600 http://espacocontabilfranca.com.br/site/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=442 http://kronavorle.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=258356 http://stopcasino.kiev.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4294 http://kakc.or.ke/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=75205 http://walrondsurveyors.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13282 http://inter-lift.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=113304 http://xn--80afgbyknsc.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=34248 http://studentlife.hup.edu.pk/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=49290 http://skyfon-varna.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3851949 http://alma-mater.kiev.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=5847 http://www.kmaraskafder.org.tr/tr/component/user//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6185 http://urbanizacionlomasdecaujaral.com/portal/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=35903 http://teatrapaplus.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=13169 http://www.journey.com.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2044 http://www.dzbujanovac.org.rs/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=42486

Hi!

(Jesuslow, 2018.04.24 14:45)

Hi!

viagra without insurance

(Raymondevalk, 2018.04.21 14:40)

http://www.cragnolinidenis.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=96701 http://dentalhealthproviders.net/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=80033 http://www.modires.co.za/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=111245 http://dgm-com.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=23637 http://deltamarineoilserv.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=179918 http://www.bolosdavovo.com.br/site/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=744 http://asvc.merc.sharif.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=757726 http://marnell.com.co/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1755 http://compugrafix.net/bkp/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=206373 http://www.farmaciedeigolfi.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=453748 http://www.bachtendekupe.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2259 http://hayrusmert.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24473 http://adivaconsulting.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=76627 http://www.mds-italia.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=454 http://www.polouniversitariogrosseto.it/sito/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4887 http://xn----btbkabtocadyo0bh0f0cyd.xn--p1ai/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=415849 http://strzelec.chroberz.info/start/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=177 http://www.arqnorbertocalo.com.ar/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=458 http://www.autogm.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=824758 http://www.oi-oficinadaimagem.com.br/lojaauto/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1218 http://dalanre.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=92860 http://impariamo.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=94464 http://www.kaptolski-dvori.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=370489 http://www.dalproduttorealconsumatore.eu/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=318641 http://grfotografias.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=86795 http://albaderalmushriq.com/CCTV/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10935 http://www.ciccarelli1930.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=639486 http://psnfusion.com/publish/index.php/component/users//?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=246554 http://www.weddinggayfriendly.it/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=457890 http://evrotrakt.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1108 http://www.miercureasibiului.ro/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=220790 http://deltamarineoilserv.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=180350 http://boreiangkornc.com/us/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=74355 http://www.lankor.info/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=456009 http://cloudfirehosting.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=149982 http://pretecsi.com/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1031 http://www.chennaiputhagasangamam.com/2014/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=73056 http://www.cinemagrivi.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=322514 http://www.aracne.biz/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1720071 http://www.vechtdal-verhuur.nl/site/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=570 http://www.fabrica-sandwichuri.ro/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=28517 http://www.tractorclassic.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=151825 http://www.incorpeengenharia.com.br/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1171 http://thealoeinstitute.org/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=87355 http://www.pierluigipiu.it/component/k2/itemlist/user/248635 http://k2.akademitelkom.ac.id/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=230161 http://studiolegalecavalletti.it/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=2471 http://www.picngo.co.il/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=3536 http://sierraperez.com/beta/index.php/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=37959 http://www.contessina.shop/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=810773


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

Következő »