Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

 

 

   Nehéz meghatározni pontosan ennek a szónak a jelentését, értelmezését.    Általában azzal köthető össze, ami nem kézzelfogható vagy látható.     Hiszen ami kézzelfogható az a dolog nem hit kérdése hanem tudjuk hogy létezik, hiszen látható.   Itt azonban meg kell jegyeznem a szemünk a legnagyobb csaló az érzékszerveink közül.    Azt hiszem szerencsés ha mindenekelőtt mindenki önmagában hisz, mert ha önmagunkban hiszünk csak akkor tudunk továbblépni.    Egy remek példa erre, amit mindannyian ismerünk.

 

 

 

 

     A történet Domremy le Pucelle-ben, Párizstól 250 kilométerre, keletre kezdődött.    Jean D’ Arc itt dönt úgy, hogy kilép az ismeretlenségből és legendává lesz.    Alig 16 évesen elhagyja az otthonát.    A döntés, hogy szinte teljesen egyedül elindult a szülőfalujából akkor, amikor mások még egy éjszakát sem töltöttek az otthonuktól távol, meglepő dolog volt ebben a korban különösen egy lány részéről.    Jean D’ Arc azt állította, hogy 13 éves kora óta belső hangokat hall.    Meg volt győződve arról, hogy a hangok közvetlenül Istentől származnak.    Napjaink néhány szakértője szerint ez azt jelzi, hogy Jean D’ Arc skizofrén és tébolyodott volt.     Dr. Miguel Farias pszichológus azonban másként vélekedik:    –  Van egy lényeges különbség azok között, akik hangokat hallanak, és súlyos pszichológiai zavarral küzdenek és azok között, akik hangokat hallanak, de normál életet élnek.

 

 

 

 

                            Photobucket

 

 

 

      Pszichológiai szempontból arra következtethetünk, hogy sajátos személyisége a tudatalattijából feltörő dolgokat hangokként értelmezte.   A korabeli keresztény hit alapján, Jean D’ Arc úgy gondolja, hogy ezek a hangok Isten üzenetét közvetítik.    A 15. században ez nem számított szokatlan jelenségnek.    Jean d’Arc életében feltehetően több tucat látnok vagy próféta volt Franciaországban, nem csak egy vagy kettő, de persze nem is több száz.     Rendkívül különös volt, de a maga nemében nem egyedülálló.    Annak nincs jelentősége, hogy az emberek akkoriban valóban hittek-e a hangokban, vagy hogy mi most elhisszük-e azokat.  A lényeg az, hogy Jean d’Arc hitt bennük méghozzá olyan erősen, hogy lehetetlennek tűnő feladatra vállalkozott.

 

 

images.jpg

 

 

 

     Ebben az időben kemény harcok dúltak az országban.  A Jean d’Arc idején zajló százéves háború hosszú, folyamatos rivalizálást jelentett Anglia és franciaország között.  Jean d’Arc egy olyan pillanatban lépett színre, amely a franciák számára kifejezett mélypontot jelentett, talán a legnagyobbat az egész konfliktus során.   Az angolok lassan terjeszkednek déli irányba, és behatolnak a francia területekre.  Jean d’Arc 1429 márciusában ilyen viszonyok között eléri, hogy bejusson VII. Károly király udvarába.  A hangja és az elszántsága bizonyára elbűvölte a királyt.  A királyi udvarban Jean d’Arc Orléans felszabadítását nevezte meg céljaként.  Néhány történész szerint VII. Károly azért engedi Jean d’Arc-ot erősítéssel Orléans-ba, mert mohón vágyik bármire, ami segíthet.   Az ottani seregek örömmel fogadták, mert a franciák Isten támogatását remélték tőle.

 

 

images.jpg

 

 

 

    Az angolok nem számítanak arra, hogy Orléans város lakosai ellenállnak olyannyira, hogy csak egy kisebb, körülbelül 4000 fős sereg érkezik a város elfoglalására.  A korlátozott számú katonával az angol vezető, Thomas Montague Tourelle déli erődjének bevételére összpontosít.  E mögött található az egyetlen híd, amely a Loire-folyón át a városba vezet.  Az angolok azonban nem rendelkeznek elég emberrel ahhoz, hogy körülzárják Orléans-t, és elvágják a város ellátását.   A legenda ellenére Jean D’ Arc nem akkor siet az Orléans-iak segítségére, amikor a város a pusztulás szélére és majdnem az angolok kezére jut.  Az angolok nem tudnak nyerni, de az Orléans-iak sem képesek visszaverni őket.  Patthelyzet alakul ki, és azzal, hogy Jean d’Arc megérkezik az erősítéssel a mérleg nyelve az Orléans-iak, azaz a franciák felé billen.  Támadást indítanak.  A francia csapatok Tourelle erődjénél csapnak össze az angolokkal és sikerül visszavonulásra késztetni őket.

 

 

 

    Jean d’Arc-ot rendíthetetlen hite hajtja tovább, miután a következő célját elérte,  VII. Károlyt megkoronázzák Reims-ben.  Károly megkoronázása angol riválisával szemben legitimizálja a trón iránti követelését.  A koronázásra 1429. július 17-én, két hónappal az Orleans-i győzelem után kerül sor.  A történészek azonban a koronázást tekintik Jean d’Arc utolsó nagyobb győzelmének.  A király megkoronázását követően ahelyett, hogy hazatért volna Jean d’Arc új katonai célokat tűz ki, beleértve a Párizs elleni vakmerő támadást.

  

 

images.jpg

 

 

 

   Veszítenek, és Párizstól 80 km-re északra Jean d’Arc-ot foglyul ejtik a burgundiaiak.  Az angolokhoz hű francia katonák Jean d’Arc-ot átadják az angoloknak.  Ez katonai pályafutásának végét jelenti.  Önmagába vetett hite, amelynek egykor hasznát vette, végül kárára vált.  Jean d’Arc-ot az angol fennhatóság alatt lévő Rouenba vitték.  A katolikus egyház eretnekség vádjával bíróság elé állította és elítélte.  A büntetés máglyán való élve elégetés.

 

 

 

                 

 

 

     Utolsó napjainak történései felfedik az igazságot különleges képességeivel kapcsolatban.  Mindez egy pillanatnyi kétellyel kezdődik.  A Roueni apátság sötétjében Jean d’Arc megbánja bűnét, és megtagadja a hangokat.  Mindazok után, amiken keresztülment a hangoknak való engedelmesség miatt, az átélt veszélyek és nehézségek ellenére ezen a végső legsötétebb órán visszavonja a hangokat, és megbánja az egyház és Isten ellen elkövetett bűneit.   Meglehet, hogy egyszerűen megijedt ami teljesen normális emberi reakció bárki,  különösen egy 19 éves lány  részéről.  Meglepő módon néhány nappal később mégis visszavonja vallomását.  Jean d’Arc önmagába vetett hite újra felülkerekedik a racionalitáson alapuló elméjén.   A keresztény hagyomány a gyengeség pillanatában avatta szentté.  Egy adott helyzetben gyengének mutatkozott, ám elfogadta a gyengeséget, és felülkerekedett rajta.  Jean d’Arc történetét és egész életét hihetetlen elszántsága alakította.  A szemtanúk beszámolói szerint Jean d’Arc nem könyörög az életéért.  Csupán Jézus nevét hajtogatja állhatatosan és jól hallhatóan, miközben a lángok a magasba csapnak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Photobucket

  

 

 

       Az Isten felé irányuló mély odaadása ellenére a katolikus egyház égette meg mint eretneket.  Majdnem 490 évnek kell eltelnie, míg ugyanaz az egyház végül felismeri Jean d’Arc-ban a szentet.   A legenda szerint Jean d’Arc a százéves háború alatt felszabadította franciaországot az Angol megszállás alól.  A bizonyítékok azonban rácáfolnak erre.   A koronázás nem vetett véget a százéves háborúnak, mint ahogy Jean d’Arc elfogása sem.  A háború még 20 éven át tartott, végül magától ért véget 1453-ban.  ( Azért itt egy kis megjegyzést hozzáfűzök még.  Jean d' Arc története számomra kedves, de azt nem értem a Keresztény egyház miért avatta őt szentté?  Persze mert egy pillanatban gyengének mutatkozott és megbánta minden bűnét, de végtére is egy hadvezér volt a maga nemében és ezrek vére tapadt a kezéhez.   Ezzel az erővel egy sorozatgyilkosból is lehetne szent ha megbánja bűneit.   Persze ezt mindenki megteszi, mivel ahogy mondják:   Az életünket átalusszuk és halálunk pillanatában ébredünk fel ).

 

 

 

 

 Teljes méretű kép megtekintése      Távol álljon tőlem hogy bárkinek a hitét megpróbáljam megváltoztatni.  Csak olyan információkat adok közzé ami bizonyítható régészeti leletek vagy írásos formában, akár a bibliában akár az ősi sumér égetett cserepeken megtalálható feljegyzéseken alapszik.  Valami új hitet sem szeretnék létrehozni, erre volt már példa nem egyszer a történelemben de a vége mindig megosztottság, ellenségeskedés lett.  Ha azt a szót halljuk, hogy Isten akkor szintén nem könnyű meghatározni, értelmezni azt.  Nagyon sokféleképpen értelmezhető az Isten, kinek kinek a maga hite szerint.  Valaki az Univerzum egy felsőbb szintű intelligenciájában véli tudni az Istent, van aki Jézus életéhez kapcsolja.  Nagyon sokféle megközelítése lehet.

 

 

Teljes méretű kép megtekintése

 

 

Van aki  földönkívüli civilizációban látja az Istent.  Bármennyire is hajmeresztő egynémely elképzelés, nem is állnak olyan távol ezek egymástól.   A teremtés könyvében azt olvashatjuk, hogy: Isten megteremté a földet.  Földlakó nem teremtheti meg a földet, csak egy olyan valaki aki ezesetben is földönkívüli, mint Isten.  Teljes méretű kép megtekintéseA baj az, hogy ha meghalljuk azt a szót hogy földönkívüli, rögtön egy repülő csészealj képe jelenik meg a tudatunkba vagy a kis szürke lények hatalmas fekete szemekkel.  Itt át kell tudni lépnünk a korlátainkat amiket belénkneveltek, ami nem könnyű.  De ha belegondolunk miért is ne hihetnénk a bibliában leírtakban ha megfelelően értelmezzük őket.  Kényes téma hiszen ahány vallás annyi féle elképzelés van róla, holott mindenki és minden vallás egy és ugyanazt az Istent vagy Istenséget említi valahol.  Valahol ami nagyon mélyen a történelem gyökereiben lett elásva már ha szabad ezt a szót használnom.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

gobetoth@gmail.com

(András, 2017.04.08 22:24)

Ki vagy TE?
Nagyon szeretném tudni, kinek "hiszek"?
Mondta egy lengyel politológus a 80-as évek végén: "A kommunizmusban az a legrosszabb, ami utána következik."
Konrad Lorenz azt mondta: "A genetikai hanyatlásban az a legrosszabb, hogy az EVOLÚCIÓ nem fordul vissza."
Nagyon megfontolt dolgokat olvastam itt tőled. Élveztem is a mondandód.
Valahogy Fekete Gyula habitusára emlékeztetnek vehemenciáid. Ő a GYES "Muszáj Herkulese" volt, meggondolta, fölvállalta, és véghez vitte.
Mondod valahol, nem vagy már húsz éves. Én sem. Kérlek, mutatkozz meg.
Végtére is Ki vagy TE? Valahogy hatni kéne annak, amit mondasz, vagy hatni kéne rád, hogy nyilvánulj meg hatásosabban, mert így aligha jut minden dagasztó tekenőbe elegendő kovász...
Én András voltam, vagyok, leszek...
Köszönöm a figyelmedet.

shivanero@gmail.com

(teológia, 2014.05.26 22:26)

A „hiszem” kifejezést a köznyelv általában felületes sejtésszerű tényezőként, értelmezi. A hit, amely Isten által belőlünk fakadó hit fogalom az értelem olyan készsége, amely egy vagy több személy tekintélye által biztosnak vélt tényeket igaznak fogadunk el. Dr. Koncz Lajos fogalmazása szerint a hit legtöbb esetben a hitelre méltó tanúk tekintélyére támaszkodik. „Hinni annyit jelent, mint elfogadni valamit igaznak – mások szava hihetősége alapján.” Dr. KONCZ LAJOS: A mi Istenünk, 293 Budapest, 1978. Vö. Dr. KONCZ LAJOS: A kinyilatkoztatás és hit, 125 Katolikus teológiai főiskolai jegyzetek, Budapest, 1982. Erik Homburger Erikson neves fejlődéspszichológus az Identitat und Lebenszyklus könyvében ír a hitről: vallási értelemben vett hit nem más, mint egy ősbizalom, amely véges horderejű teherbírással korlátozott bizalmon alapuló kapcsolatokból kiemelkedik. Vö. ERIKSON HOMBURGER ERIK: Identitat und Lebenszyklus, 59 Suhrkamp Verlag Gmbh, 2011.Az Ószövetségben a „hinni” kijelentés a héber szógyök ámán ige alakja felel meg. Vö. héb: ámán nifal-ba: szilárdnak, megbízhatónak lenni, ámán hifil-be: megbízhatónak tartani.A hit kifejezés a görög szó alapján bizalmat és meggyőződést jelent.Vö. gör. pisztis kifejezéssel.

?

(Krisztina, 2013.11.21 13:42)

Kedves Szerzo,
talalkozhattam mar valamilyen mas irasoddal, esetleg egy masik honlappal altalad? Esetleg 2006. aprilisa koruli indulassal?

Kisvárda

(Alexa, 2013.03.27 19:24)

A következő oldalon www.pethoedina.com könyveit vásárolhatjátok meg. Bár ő egyik felekezethez sem tartozik úgy vallja : "az ő hite a szívében teremtődik".

Kérdés

(Emese66 kanyus@freemail.hu, 2013.02.13 12:57)

Ki vagy ? Nem látlak... Betűket, szavakat látok. Vállalod mögötte magad ? megmutatnád ki vagy ? Mikor írtad amiket írtál ? Még mindig igaznak hiszed ?

ungi180@gmail.com

(Ungiel, 2013.01.15 11:31)

Jean d' Arc története számomra kedves, de azt nem értem a Keresztény egyház miért avatta őt szentté?

egyszerű:a rke a hatalma érdekében elpusztítja, másodízben ha nemtudja elpusztítani lefizeti, harmadsorban, ha lefizetni sem tudja beolvasztja az őt veszélyeztető forrást.

régi római jól bevált szokás. a rke nem más, mint a kibaszott római hatalom átmentése