Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


    

 

  Vallási párhuzamok fellelhetőek az ősi sumér Istenek, az egyiptomi Istenek a Biblia és a legkissebb afrikai törzsek Istenei között.  Néhány megdöbbentő példa erre:

 

 

              Csodák nem léteznek, a magyarázat hiánya generálja a csoda érzését.

 

 

 

 

 

     Az öregedés és az örök élet mindig is foglalkoztatta és foglalkoztatja az emberiséget.  Főleg azokat, akiknek komoly hatalom és tőke öszpontosul a kezében.  Ők szeretnének igazán örökké élni.  Elemezve az első történelemkönyveket ( Sumér ékírások amik a régészet által váltak ismerté és alapját képezik az összes többi ilyen jellegű írásnak, beleértve a Bibliát is ) melyek az emberiség eredetéről szólnak, kiderül hogy valamikor  Ádám és Éva idején, bizony hosszú volt egy ember élete, akár 9oo évet is élhetett.   Aztán a Vízözön után kevesebb mint 3o generáció alatt lerövidült a mai időtartamra.  Ezekről mind egytől egyig beszámol a Teremtés könyve, a Biblia, a Gilgames eposz illetve a sumér ékírásos agyagtáblák, pecséthengerek.

 

  

 

     Ténynek tekinthető, hogy Ádámtól Noéig bezárólag természetes volt a 8oo-9oo éves élettartam, kivéve az erőszakos halált vagy betegségeket. Ádám 93o évig élt Noé 959 évet, ráadásul többszáz évesen gyereket nemzettek ahogyan tette ezt Noé is mikor 5oo éves korában fia született.  Mindezt tetézte, hogy a leírások nem szólnak semmilyen öregedési folyamatról.  Ez nem volt látható, tapasztalható sem fizikai sem szellemi vonatkozásban.   A 9oo évesek erejük teljében dolgoztak még.  Érdekes jelenség hogy nagyon hosszú élettartamú fenyők, melyek sok száz, akár ezer évig is élnek, nem mutatnak semmilyen öregedési folyamatot, ráadásul amikor elpusztulnak egyszerüen kidőlnek.  Ilyenek ma is vannak Amerikában, Kanadában.  Aztán a Vízözön után rohamosan csökkenni kezdett az élettartam már Noé 959 évéhez képest a tizedik generáció mindössze 24o évet élt, majd a huszonhatodik generáció esetén, mely Mózes kora volt, már senki sem élt tovább mint 12o év  és ez tekinthető ma is a maximumnak.  Tehát jól látható hogy a Vízözön után, valami hirtelen és radikálisan megváltozott, de vajon mi?

 

 

     Magyarázatot sokan próbálnak találni, de csak az emberi géntérkép megszerkesztése, illetve az ember eredetének nem elmisztifikálása, hanem a valós a mai ésszel felfogható értékelés tud segítségünkre lenni.  Kiemelkedő munkásságával hozzájárult a jelenleg leg elfogadhatóbb elmélet kidolgozásához George Williams professzor New York-ban, illetve Zecharia Sitchin, aki az emberi eredet legavatottabb megfejtője.

 

 

 

     Először felmerült a gondolat, hogy akkoriban egy év nem a mai egy év, tehát nem a Föld keringési periódusa volt hanem például a Hold keringési periódusa. Ezt azonban hamar ki lehetett zárni, mert a leírások szerint akkor nagyon sok embernek 4-5 éves korában családja, gyereke kellett volna hogy legyen.  Tehát valószinű hogy az akkori egy év tekinthető a mai egy évnek is.   Másfelől, és ez még biztosabb ezeket az eseményeket nem 15-12.ooo évvel ezelőtt írták le hanem 4-5.ooo évvel ezelőtt úgy, hogy az Istenek akarata és szokása szerint, kötelességük volt mindent naplózni a suméroknak, ezáltal történelmet írni.  Az Isten aki ezeket az eseményeket és számokat lediktálta 5.ooo évvel ezelőtt a Vízözönről és az életkorról, amikor az ember már csak a mai rövid élettel rendelkezett, biztosan nem változtatta meg az évek számolási módszerét az egyik napról a másikra.

 

 

     A génkutatók ma már ki tudták számolni, hogy egy génhibáktól teljesen mentes emberi szervezet, ha csak természetes módon halhat meg akkor maximum 1.3oo évig tudna élni.  Ez tekinthető az örök élet elméleti maximumának. Mivel ez azonban már Ádám korában sem teljesült maradéktalanul, hiszen vannak olyan gének, melyek az élet elején hasznosak, míg a vége felé már károsan hatnak a szervezetre, ezért már akkor sem lehetett elérni ezt, hanem kb. a 9oo-1.ooo év jelentette a valós határt.  A Biblia tehát itt sem esett semmilyen fölösleges túlzásba.  A Vízözön után megindult drasztikus élettartam rövidülésére két magyarázat született.

 

 

 

     Az első magyarázat a genetikus szakemberek magyarázata. Szerintük mivel a Vízözön után annyira minimálisra csökkent a népesség száma hogy hosszú generációkon keresztül rokonok házasodtak ezért aztán jelentősen megerősödtek kihangsúlyozódtak a genetikai hibák, így drasztikusan csökkent a várható élettartam.   Kb, 25-3o generáció után már a rokoni fok nem olyan közeli, és ezzel magyarázzák, hogy nem csökkent tovább.  Napjainkban jutott el az emberiség oda, hogy a jólét miatt emelkedni tud a várható élettartam, bár ez még messze nem éri el a 12o éves limitet.   Elérni várhatóan nem is nagyon fogja mert maga a jólét hoz magával sok olyan problémát, mely csökkenti az élet hosszúságát.   Jelenleg ezek a jóléti tényezők ma ugyanolyan veszélyesek, mint évszázadokkal ezelőtt a rossz életkörülmények.

 

 

     A második magyarázat Zecharia Sitchin munkásságát felhasználva született.  A sumér feljegyzésekre hagyatkozva.

 

 

 

     Az ember kialakulása, illetve őseinek fejlődése több százmillió éves folyamat.  A fejlődés sebességére jellemző, hogy egy-egy fejlődési ütem mindig 1-2 millió év alatt következett be.  Példa erre amikor majdnem kétmillió év volt szükséges ahhoz, hogy a kőkorszaki ember a követ megmunkálja, így gyakorlatilag egy eszközt készített magának és adott feledatok elvégzéséhez mindig ugyanazt használta.  Másfél millió évvel ezelőtt a homo erectus már két lábra állt, ő volt az első igazán emberszabású.  Köszerszámokat használt és bejárta Afrikát, Ázsiát.  3oo.ooo évvel ezelőtt a semmiből hírtelen megjelent a Homo sapiens, az erősen vad homo erectusból.  Pont akkor történt mindez amikor a földön egy jégkorszak zajlott.  Ilyenkor általában az élet visszaszorul és nem indul látványos fejlődésnek, ráadásul a fejlődés eddigi üteméhez képest hihetetlenül gyorsan.  Ha akkor ez a minimum 1-1.2oo.ooo éves időugrás nem következik be, akkor még ma is barlangban élnénk és még ma sem lenne Homo sapiens.

 

 

 

     A genetikai kutatások fejlődése, a géntérkép elkészítése rámutatott néhány érdekes dologra.  Ha az evolúciót nézzük akkor megállapítható, ahogy egyre fejlettebb egy élő szervezet úgy egyre nagyobb génállománnyal rendelkezik. Ki is számolták, hogy egy bizonyos fejlődés mekkora génszám bővülést jelent.  Ezek a kutatások azt is kimutatták, hogy a földi élőlények génállományának egy része közös, illetve hogy az összes ember egy ősanyától származik, aki valamikor 3oo.ooo éve élt valahol Afrikába.   A genetikai ismeretek alapján megállapították azt is, hogy az ember génállománya nagyobb mint ami azt a fejlődés szerint indokoltá tenné.  223 génnel több van az emberben mint szükséges lenne.  Úgy tűnik hogy kb. 3oo.ooo évvel ezelőtt ugrott meg a génállomány éppen akkor mikor megjelent a Homo sapiens.   Még egy fontos megjegyzés, a génállomány bővülése oldalágon történt azaz nem a törzsfejlődés eredménye!

 

 

 

     Nagy dolog, mondhatnánk azonban 1 gén különbség is nagy eltérést okoz azonos fajon belül, hát akkor gondoljunk bele mit eredményezhet 223 gén összes kombinációja.  Hogy egy kicsit másképp is érzékeltessem, 223 gén az ember és a csimpánz génállománya közötti különbség több mint kétharmada.

 

 

     A sumér leírások alapján kiderül (ezeket az Istenek diktálták le mint történelmet) hogy kb. 45o.ooo évvel ezelőtt a Nibiru bolygó Annunaki nevű lakóinak töredéke megtelepedtek itt a Földön, itteni erőforrásokat keresve, mintegy 3oo fő, létrehozták első településeiket. Ezen települések utódai részben ma is létező városok Irak déli részén.  Vezetőik Enki a tudós és Enlil a parancsnok voltak.  Mivel nagyon kis létszámú mintegy 3oo fő nem lett volna elég a munkálatokhoz ami az erőforrások kiaknázását jelentette itt a Földön, elkezdtek foglalkozni a ,,primitív munkás'' létrehozásának gondolatával, hiszen szükség volt egy nagyobb létszámú kiszolgáló munkáscsoportra.  A földön akkor még nem volt akár még csak annyira intelligens élőlény sem aki primitív munkálatokban segédkezhetett volna.  Mivel ennek kifejlődésére nem várhattak évmilliókat, ezért egy genetikai úton megvalósítható fejlődésbeni ugrás látszott a legkézenfekvőbb magoldásnak.

 

 

     Enki szavai:  ,, A kezdet amire szükségünk van már létezik, csupán rá kell tegyük a jelünket''  azaz valamely már a földön élő fajt kell genetikailag felfejleszteni a kívánt szintre.

 

     A sumér archeológiai leletek részletesen leírják a kísérleteket, majd azok eredményeit, illetve időnként eredménytelenségeit.

 

 

     Itt most egy kis kitérőt teszek.  Ma már nekünk itt a földön létezik olyan genetikát módosító szerünk ami folyadék formájában fecskendővel beinjekciózva komolyan megváltoztatja egy élőlény géntérképét.  Persze még mi mindenről nem is tudhatunk?   Kicsit játszunk el a gondolattal.  A földünk mára már igen ki lett zsákmányolva akár a fosszílis anyagok terén (olaj, gáz) akár édesvíz és még sorolhatnánk, ezért a jövőt nézve nem sok jóval kecsegtetnek a lehetőségeink.  Ehhez még hozzávesszük, hogy a Föld haldoklik, és ugye mint szokták mondani a gyilkosainak neve és címe van, még rosszabbnak tűnhet a közeljövőnk.   Gondoljunk csak bele, ha a technikai tudásunk olyan szinten lenne ahol nem jelent problémát az utazás az univerzumban a Naprendszerek között, és találnánk egy bolygót, ami az ásványi anyagaival fedezhetné a szükségletet, vagy változtathatna az életvitelünkön, hát nem kihasználnánk a lehetőséget?    Pláne ha azon a bolygón hozzánk hasonló élet is jelen lenne persze megfelelő intelligencia hiányában, amin változtatni tudnánk a genetikai ismereteink segítségével, nem beavatkoznánk annak érdekében hogy munkára foghatóak legyenek?    Szerintem igen, beavatkoznánk.  Itt a földön is idomítunk állatokat munkára, jó esetben a legnagyobb szeretet mellett, és végzünk különböző állatkísérleteket, kevésbé humánus módon, persze az emberiség és az orvostudomány érdekeire hivatkozva.  Tehát ez a gondolat meg sem közelíti a scifi fogalmát azokhoz a filmekhez képest amik nap mint nap készülnek futószalagon.      Visszatérve a múlthoz.

 

 

 

     A kísérleteket Enki a tudós irányította azonban az alapvetően fontos dolgokat Ninharsag a csoport női tagja végezte.  Ninharsag, kinek sumér neve ,,az élet asszonya, illetve mama''. Kísérleteiket afrikában végezték. Az első kísérletek a leírások szerint nem jártak túl nagy sikerrel, mert a földi különböző fajok genetikájába próbáltak beleavatkozni olyan módon, hogy saját génjeiket beültették valamely földi faj génállományába és megvárták az eredményt.  Az eredményeket rögzítették, és ezek alapján végezték az újabb beavatkozásokat.  Utólag kiderült, a sikertelenség forrása az volt, hogy valamely lény petesejtjét saját génállományukkal kezelték, majd visszaültatték az ősállat méhébe.  Ekkor keletkeztek az olyan torz élőlények melyeket átvett a görög mitológia, külőnböző faj testével más faj fejével, illetve többfejű, több végtagú élőlények.   Ezek, mint általában a genetikai  utódok lényegesen rövidebb élettel rendelkeztek, már amelyik egyáltalán életképesek voltak.   Rengeteg ilyen lényeket ábrázoló rajzok pecséthengerek maradtak fenn és nem csak a sumér civilizáció jóvoltából.  A kísérletek első sikere az volt mikor végre sikerült létrehozni ,,Az Ádám''-ot.  Ő volt az első ember, bár ez csak fizikailag volt igaz, mert szellemileg messze nem érte el az emberi szintet.   Az Ő születése kb. 3oo.ooo évvel ezelőttre tehető, ő volt az első Homo sapiens.  Földi elődje a homo erectus, apja egy Annunaki DNS állomány, szülője egy Annunaki anya.  Az első sikert az hozta meg, hogy a megtermékenyített petesejtet egy Annunaki nőbe ültették aki kihordta.   Nagy meglepetés volt hogy nem borította szőr a testét, mint a homo erectusnak.

 

 

erectussapiensbones.jpg

    

 

      A leírásokból kiderül, hogy saját bolygólyukon 9 hónap a terhesség ideje.   Az a bolygó 3.6oo év alatt kerüli meg a Napot a mi évszámunk alapján.  Tehát az ottani 9 hónap földi évben 2.7oo év.   Nem tudták hogy ez az idő a terhesség ideje a földön mennyi időt fog jelenteni, de Ádám a tizedik földi hónapra született.   Az első sikereken felbuzdulva el is indították az Ádámhoz hasonló emberek létrehozásának programját.   Az eljárás elindult ugyan de több probléma is jelentkezett.   Az új faj egy hibrid volt, nem volt képes a szaporodásra (mint például az öszvér).  Ez a faj ebben a formában nem tudott fennmaradni.   Bár voltak nemi szerveik de nem sikerült a megtermékenyítés.  Ráadásul azok a nők akik kihordták ezeket a magzatokat, néhány szülésnél többre nem voltak hajlandóak.  Komoly problémát jelentett továbbá, hogy az egyszerű munkások akik létre lettek hozva intellektuálisan elmaradottak voltak.

 

 

copia_de_enki.jpg

Enki

 

 

 

     Ezek után Enki vezetésével, de Enlil tudta és engedélye nélkül, újabb kutatásokba kezdtek.  Enlil aki amolyan katonai parancsnok volt és távol állt tőle a tudományos kihívás gondolata, rendszeresen kérdőre vonta a tudós Enkit.  ,,Nem azért jöttünk egy másik bolygóra hogy a Teremtőt játszuk''.

 

images.jpg

Enlil

 

 

 

     A technológián javítottak, ez alkalommal már génsebészeti eljárást is alkalmaztak, hogy elkerüljék hibrid lények létrejöttét. Így született meg másodszor Ádám.   Anyja egy ősmajom, apja egy Annunaki és szülője Ninharsag, azaz három szülővel rendelkezett.   A leírások alapján Ninharsag nagyon félt hogy valamilyen szörnyet hoz a világra, hisz eddig ilyen komoly génsebészeti eljárást még nem próbáltak ki.   Mivel nem szörnyszülött lett Ádám, így újra a sikeren felbuzdulva Ádám genetikáját használták fel, mert úgy vélték a véletlen sikert nem tudják újra megvalósítani. Az X és Y kromoszómák manipulálásával létrehozták Évát (Ti-Amat).

 

images.jpg

 

 

 

 

Az ember teremtése.

 

      Az elsö emberpár igazából csak 2 embert jelentett és nem párt. Fizikailag hasonlítottak a mai emberre, de szellemileg messzemenőleg nem. Ráadásul fogalmuk sem volt a fajfenntartásról, sem magáról az életről.  Éppen ezért az Annunakiak, (sumérok Isteneik akik lediktálták a történelmet és mindent agyagtáblákba vésettek rovásírással, ezek az agyagtáblák a többszázezer leletek amik ásatások során kerültek napvilágra) Ádámot és Évát maguknál tartották az Édenben (mai Irak területén) és úgy kezelték őket mint valami megszelidített háziállatokat, például meztelenül jártak és így érezték jól magukat.

 

     Enlil nagyon haragudott testvérére, mondván:  ,,Olyan lett Ádám mint bármelyikünk, remélem az élet fájának gyümölcséből nem adtál nekik''.

 

 

 

     Itt egy újabb kis kitérőt kell tennem.   A sumér leírások szerint az Isteneknek volt valami szerük amit rendszeresen fogyasztottak.  Ezt az élet vizének nevezték, azonban nagy titokban tartották és aki csak megpróbált a közelébe férkőzni azt megölték.   Ember az élet vizéből nem ihatott az csak az Istenek kiváltsága volt.   Az élet vizéről rengeteg írás maradt fenn akár a Bibliát akár más kultúrák leírásait vesszük alapul. Kereste az élet vizét Gilgames király, Nagy Sándor és még talán napjainkban is keresik.  De mi is volt valójában ez a szer és miért csak az Istenek kiváltsága volt a birtoklása?

 

 

     A földön az életciklusunkat években határozzuk meg.  Egy év alatt kerüli meg a Föld a Napunkat. Így manapság az átlagéletkor 7o-8o év.   A sumér feljegyzések szerint a 1o. bolygó pályálya olyan hatalmas hogy 3.6oo évenként kerüli meg a Napot.  Ezt a bolygót rendszeresen ábrázolják a pecséthengereken is.   Ez a Nibiru az Annunakik bolygólya és 36oo évente amikor földközelben jár az Istenek megajándékozzák a népeket különféle tudással.   Az Annunakik számára egy év a mi számításunk szerint 36oo évet jelent és ha az átlagéletkor ott is csak 7o-8o év az ő éves ciklusuk alapján, akkor a mi szemünkben ők halhatatlanok.  Gondoljunk csak bele mi történne ha találnánk egy bolygót más naprendszerbe ahol van valamilyen kezdetleges civilizáció, azonban e bolygó keringése a saját napja körül jóval gyorsabb, mondjuk 4 hónap alatt kerüli meg a napját ami nekik egy évet jelent és szintén 7o-8o év az átlagéletkor.   Ez annyit jelent hogy mi az ő szemükben halhatatlanok lennénk ami alapján könnyen Isteneknek hihetnének, hiszen az ő számításaik szerint mi akár 9oo-1.ooo évig is élhetnénk.  Nem beszélve arról ha időnként komoly tudással ajándékoznánk meg őket mint például a földművelés, vagy állattenyésztés tudása.   Az Istenek, hiába voltak ,,Istenek'' a földi tartózkodásuk során ugyan olyan ütemben öregedtek az évszázadok múlásával mint mi emberek.   Ezért volt szükségük egy szerre ami ezt a folyamatok lassítja.   Lassítani ugyan tudták, de mégállítani nem.   A későbbiekben lesz rá példa hogy sokan az ,,Istenek'' közül a Földön haltak meg.    Visszatérve az Édenhez.

 

 

     Szintén a fennmaradt leletek bizonyítják, hogy Enki a tudós aki nagyon hosszú ideig dolgozott azon, hogy sikerüljön egy új fajt létrehoznia foglalkozni kezdett az első emberpárral. Tanította őket az életre, a fajfenntartásra.  Ekkor döbbent rá a két fiatal, hogy többek a háziállatoknál, ekkor már szégyellték meztelenségüket.  Enki túlzottan megszerette az emberpárt és adott nekik az élet vizéből is.

 

 

     Enlil a parancsnok amikor erre rájött száműzette az első emberpárt az édenből.  Ez a kettejük közt kialakult konfliktus Enki és Enlil, később háborúkhoz is vezetett a sumér civilizáció idején.  Azonban a száműzetés után sem hagyja magukra a tudós az emberpárt.  Enki Afrikába viszi őket és végig segít.  Ádám és Éva gyerekeik a Bibliából ismertek, és általában 8oo-9oo évet éltek.

 

 

     Az első igazán intelligens ember Adapa

 

 

images.jpg

 

 

volt, ő Enki egyik földön született fia, anyja egy földön született nő.   Ő annyira okos volt, hogy meg is tanították mindenre az ember eredetével kapcsolatban, sőt megmutatták a Fő ,,Istennek'' Anu-nak aki az Annunakik királya.   Ő el volt ragadtatva és unokájának fogadta, a Nibirun akarta tartani, de be kellett látnia hogy ez nem lehetséges.

 

 

 

     Szintén érdekesség hogy Adapa utazása a sumér leletekben részletesen lé van írva.  A szövegeket értelmezve részletesen elénk tárul mintha egy könyvet olvasnánk az élmény, ahogy látja távolodni a földet és ahogy az zsugorodik. Adapa egyre jobban félt a hangok, zajok miatt is, de az ,,Istenek" adtak neki valamilyen szert amitől megnyugodott.    

 

 

    Egy kis visszatekintés.

 

        A Homo sapiens fejlődése idején a neandervölgyi ősember kipusztul.

 

 

     Az Istenek keveredtek az emberekkel, bár ezt egyik oldalon sem nézték jó szemmel, sem az Istenek sem maguk az emberek.  Az élet meglehetősen szervezetlen volt.   A Vízözön (i.e. 11.ooo) után minden megváltozik, a kevés számú túlélő elfogadja az Istenek irányítását, és 6.5oo év alatt komoly civilizáció alakul ki, a sumér társadalom, mely a mai szintet is elérő szervezettséggel, életvitellel jellemezhető.  A régészeti leletek által igazolt módon 3.6oo évente mindig lökésszerűen, hirtelen fejlődött a társadalom, aztán idővel ez a fejlődés lassult, majd újabb párezer év elteltével újra kapott egy lökést, mintha egy láthatatlan kéz lökött volna az emberiség szekerén.

 

 

     A Biblia és a sumér leírások mind ugyanarról szólnak, hisz a sumér leírások képezik az alapját bármely vallásos, vagy nem vallásos történelemkönyvnek. Legalább is a mai történelemkönyveknek is az kéne képezze az alapját.  Semmilyen más lelet nem maradt fenn mint a sumér, azokból viszont tengernyi, ezek megtekinthetők a világ nagyobb múzeumaiban.  A leletek megfejtése az 1.8oo-as években kezdődött és 1.9oo-ra nagyjából megtörtént az értelmezése.  Igazán jól értelmezni viszont ismeretlen dolgokat csak akkor lehet ha már mi is átéltünk hasonlót.  Ilyen például a Naprendszer leírása, az űrrepülés, a genetika és még sorolhatnánk.   Az Istenek kötelessége volt hogy továbbadják ismereteiket a földi élettel kapcsolatban, így ezt a tudást lediktálták az írnokoknak.   Megvan a történelemkönyv csak el kell olvasni.

 

images.jpg

Eridu, Enki a tudós városa.

 

 

 

 

     I.e. 2.1oo körül a sumér társadalom túljutott a fejlődése csúcsán.  Az élet mely 2.ooo éven át virágzott és kényelmes volt, lassan kezdett kellemetlenné válni.  Az egyik ok a túlnépesedés volt a másik pedig, Enki és Enlil közötti ellenségeskedés ami háborúkhoz vezetett, tőbb generáción át.  A háborúk okozói maguk az Istenek voltak tehát, aminek következtében zűrzavar kezdett eluralkodni a sumér területeken.  Az Enki és Enlil utódok különböző városok felett uralkodtak és mindent megtettek hogy elfoglalják a másik fél területét.   Mindezt tetézte, hogy a sumér területeken kívül vándor népek éltek, akik időnként megtámadták a sumér városokat.   Ezek a külső népek a sumér területekről elvándorolt népek utódai voltak.   Látszólag teljes volt a káosz és az Istenek egyre kevésbé tudták felügyeletük alatt tartani a népet.

 

 

20050225muholdkep.jpg

 

 

   

     Másik komoly probléma az volt, hogy a Sínai Félsziget és környéke az Enlil klán irányítása alatt volt míg Marduk király (vele még találkozhatunk az Egyiptomo civilizáció során) Enki a tudós elsőszülött fia, akkor még Babilon uralkodója, nem fér hozzá semmilyen repülőtérhez.

 

 

     Marduk katonai sikerei miatt, az Enlil utódok kezdték bizonytalanságban érezni magukat, igyekeztek új a sumér területen kívüli városokat elfoglalni, azonban nem sok sikerrel.  A kudarcok arra ösztönözték az Enlil utódokat, hogy a biztonság kedvéért új leszállóhelyet építsenek amikre a mai Peru területén került sor.   Enlil látván hogy vesztésre állnak radikális lépésre szánta el magát, és olyan eseményt tervezett ami hatalmas katasztrófával járhat.   A tervezett eseményt az Istenek is fontosnak tartották ezért a kijelölt esemény előestéjén többen is naplóikba jegyezték saját verziójukat, melyekben magyarázták, igazolták döntésüket.   Úgy tűnik szégyellték hogy ennyi ember halálát tervezik pusztán azért, mert ők egymás közt nem jönnek ki.

 

              I.e.2.o24-ben atomrakétát lőttek ki a Sínai félszigetre a Holt tenger közelébe.

 

 

egycsodaeltunobenaholttenger_1_w800_h500.jpg

  

    Az eseményt teljesen részletesen elmesélik a fennmaradt leírások, a vakító fényt, a gomba alakú felhőt, a teljes pusztulást.  A Sínai félszigeten pontosan a leírásoknak megfelelően jól láthatóak a kráterek, törésvonalak az érintett területen oda nem illő megfeketedett kőzet található mely természetellenesen magas arányban tartalmazza az uránium 235-ös izotópját.

 

 

images.jpg

 

     Egyértelműen bizonyított a természetellenesen magas hőmérséklet jelenléte egykoron, mindemellett a Holt tenger déli részén a romok őrzik a radioaktivitást, illetve a tengerbe folyó vizek magukkal vitték a radioaktív port.   Az Istenek a támadás éjszakáján fejvesztve menekültek kellő távolságban levő városokba.   Ur városból menekült Nannar és Ningal, Enlil és felesége elhagyták a parancsnoki várost Nippurt.   Ninurta és felesége Bau elhagyták Lagasht.   Az Istenek repülve távoztak a városokból és figyelmeztették a lakosságot is a közelgő veszélyre.  Az emberek nem értették a történteket és sokan kételkedtek, hiszen ilyet még nem éltek át.   Az ok amiért más városokból is menekülni kellett az volt hogy a széljárás a radioaktív felhőt a sumér városok felé sodorta.

 

 

 

      Már az 1.8oo-as évektől tudták hogy valami történt i.e. 2o24-ben mert a híres sumér városok hírtelen elnéptelenedtek.  Ráadásul nemcsak az emberek tűntek el, hanem az élet, a háziállatok elpusztultak, a növények szintén megsemmisültek, kő és homok maradt.   A megművelt területek kiszáradtak és évek alatt elsivatagosodtak.  2.ooo éves tündöklés után a sumér tásadalmat elfújta a szél és mindez nem az emberek hibájából történt.

 

     Hét tudós hivatalos kutatásba kezdett, mely éveken át tartott.  Keresték a választ, hogy mikor és mi lehetett az ami olyan radikálisan véget vetett a sumér történelemnek.  A tudósok közös munkájukat 2.ooo áprilisában tették közzé. (Climate Change and the Collapse of the Akkadian Empire, Scientific Jurnal Geology April, 2.ooo).  Kutatásuk során sugár és kémiai elemzéseket végeztek, klímaváltozást elemeztek, műholdas rétegfelvételeket tanulmányoztak.

 

      Arra a következtetésre jutottak, hogy a Holt Tenger környékén egy szokatlanul gyors klímaváltozás történt szinte egyik napról a másikra.  Szokatlan oda nem illő anyagok kerültek ebbe a térségbe, melyek Mezopotámia déli részéről érkeztek a szél által.   Még a szél irányát és erősségét is kiszámolták.   A nevezett területen illetve a Holt Tenger mélyén rengeteg radioaktív anyagot találtak, melyeknél még az odakerülés időpontját is meg tudták határozni és kiderült, hogy a Holt Tenger ettől az időponttól halott, azaz akkor pusztult ki az élet.   Viszont nem tudták megmagyarázni az uránium 235-ös izotóp származási helyét.   A tanulmány lényege:  Ismeretlen esemény történt ezen a területen 4.o25 évvel ezelőtt, írták ezt 2.ooo.ben.  További megállapítás hogy a Holt Tenger szintje váratlanul 1oo métert esett abban az időben egyik napról a másikra.

 

 

     E nagymennyiségű vízveszteség, mely a tenger vízveszteségének kb harmadát jelenti, a só koncentrációjának hírtelen emelkedését okozta, így a Holt Tenger sótartalma tízszer nagyobb mint az átlag tengereké.

 

 

    Az elhagyatott sumér városokba a leírások szerint lassan kezdtek beszivárogni a környék népei.   Az első évtizedben mikor a sugárzás még eléggé erős volt, rejtélyes betegségekről és halálról szólnak a leírások.   Azonban 2oo évvel később már lakott terület volt igaz közben a régi sumér városok fizikailag elpusztultak.

 

     Földszerű bolygót talált nem is túl messze a földtől (20 fényévnyire) egy nemzetközi kutatócsoport.   A bolygó a Mérleg csillagképben található, egy a mi Napunkhoz hasonló nap körül kering (vörös törpe).   A bolygó átmérője földünk másfélszerese, tömege az ötszöröse, a felszíni hőmérséklet pedig 0-40 fok C tartományban ingadozik.

  

     Bár a felszínről nem tudjuk, hogy van-e víz rajta, de ha van, képes azt megtartani, legalábbis a számítások szerint.  A bolygó és saját napja közötti távolság a mi Nap-Föld távolságunk negyede, ennek következménye, hogy egy év ott 13 Földi nap időtartamnak felel meg.   Mivel az ottani nap kisebb, mint a mi Napunk, a kis bolygó-nap távolság miatt lehetséges az élet földi formája a bolygón.  

 

 
Nibiru-Föld, Föld-bolygó analógia

   Egy év a Nibirun, több mint 3450 év a Földön, azaz egy Földi év, az nincs 0,1 nap a Nibirun.

 

   Egy év az új bolygón az 13 Földi nap, azaz egy év a Földön, az 28 év a bolygón.

 

 

   Ha egy Annunaki 120 évet él, akkor az a földön 414.000 év, már súrolja a halhatatlanság határát, legalábbis emberi gondolkodásban.   Egy emberi élet a földön (70 év), az 7 nap a Nibirun.  Ha egy ember 70 évet él a földön, akkor az a bolygón 1.960 év. 70 bolygói év, az a földön 2,5 év.

 

 

     Ha eljutnánk a bolygóra, úgy járnánk, mint az Anunnakik, az első néhány földreszálláskor.   A nagyobb gravitációt nem bírta a hajtóművük, ezért belecsobbantak a tengerbe, visszafelé csak úgy tudtak felszállni, ha itt hagyták fegyvereiket.  Leszállva nehezen járnánk a nagyobb gravitáció miatt, ha a légkör belélegezhető, akkor is csak hasonló, alig hogy felkelne a nap, számunkra azonnal este lenne.   Ha van ott intelligens élet, és mi lennénk a magasabb rendűek, akkor minket istenként tisztelnének, mert szinte halhatatlanok lennénk, illetve ismernénk az űrutazást, a környező csillagokat.   Elmesélnénk a csillagok elhelyezkedését, kialakulásokat, saját elméleteinket a Világegyetemről, ezelről biztosan keveset tudnának.

 

 
     Az eddig használt időmérésünk pontatlan lenne, mert nem elég nagy a felbontása az ottani gyorsabban telő időhöz, új kellene, éppúgy mint mértékegységek, melyek igazodnak a bolygóhoz.  Néhány, a bolygón töltött év alatt az emberi életciklus el kezdene alakulni az ottani bolygóhoz, azaz az ott élő emberek hamarabb öregednének, mint kortársaik a földön, az ott született gyerekek pedig még rövidebb élettel rendelkeznének.  A két faj keveredése csak akkor lenne lehetséges, ha az élet csírája valahol közös lenne, viszont a közös utódok, az ottani rövid élettel rendelkeznének. 
 

  

    Ismerve az emberi jellemet, hamar 2-3 táborra oszlana a kis fős legénység és igyekeznének egymás életét megnehezíteni. Amikor már nem bírnánk uralni a helyzetet, elmenekülnénk, hátrahagyva mindent.  Hogy visszatérnénk?  Ha már egyszer megbuktunk, akkor nem biztos.

  

     Annyit itt még fontosnak tartok megjegyezni, hogy a Nibiru utoljára i.e. 2oo körül járt a Föld közelében, tehát legközelebb 3.4oo táján lesz itt.   A 2o12-es év egyre inkább úgy tűnik, valami másról fog szólni itt a földön az emberiség életében.

 

    Napjainkban csodákat beszélnek a Holt Tenger iszapjából készült kozmetikumokról.   Ez az iszap a múltról beszél és van benne egy kevés a Nibiru bolygóból.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

tisztazzuk

(Tolerancia, 2014.04.01 12:28)

Asszalamu aleykum!


"...Enlil nagyon haragudott testvérére, mondván: ,,Olyan lett Ádám mint bármelyikünk, remélem az élet fájának gyümölcséből nem adtál nekik''-szerzotol.

"... az elet FAJANAK GYUMOLCSEBOL..."


"... Itt egy újabb kis kitérőt kell tennem. A sumér leírások szerint az Isteneknek volt valami szerük amit rendszeresen fogyasztottak. Ezt az élet vizének nevezték, azonban nagy titokban tartották és aki csak megpróbált a közelébe férkőzni azt megölték. Ember az élet vizéből nem ihatott az csak az Istenek kiváltsága volt. ..."-szerzotol.

"...az elet VIZENEK..."

Akkor viz vagy gyumolcs?


"...A Biblia és a sumér leírások mind ugyanarról szólnak, hisz a sumér leírások képezik az alapját bármely vallásos, vagy nem vallásos történelemkönyvnek...."-szerzotol.

Mar az alapokban is elter a Biblia es ezek az allitolagos sumer leirasok!

A Biblia-ban es a Koran-ban viszont megegyezik az, amirol Adam es Eva ugye a tilalom ellenere ettek!
Egy FA volt!


Megj.: "...Azért mert, Ádám az Istennek egy nagyon erős, friss kinézetű közvetlen teremtménye volt. Még véletlenül se hasonlítsuk össze egy mostani átlagember fizikumával, ..."- Peter.

Jol irod!
Adam agyagbol lett teremtve, ugy kb. 40 meter magasra. Eva szinten agyagbol lett teremtve. De az utanuk kovetkezo nemzedek mar Adam es Eva verebol szarmaznak/szarmazunk.
Nem mindegy!kiindulopont

(Tolerancia, 2013.06.16 13:26)

Bekesseg!


Miert elt Adam olyan hosszu eletet, miert zsugorodott ossze napjainkra az emberi elet hossza, kiindulopontot ad ra egy 'aja'/jel a Koranbol:

"..Vajon csodálkoztok, hogy figyelmeztetés érkezett hozzátok az Uratoktól egy közületek való férfi révén: hogy intsen benneteket? Emlékezzetek arra az időre, amikor az Úr Noé népe után azok utódaivá tett meg benneteket a földön és hatalmas testalkattal gyarapított benneteket a teremtmények között! Emlékezzetek Allah jótéteményeire! Talán boldogulni fogtok." 13/69

"...HATALMAS TESTALKATTAL GYARAPITOTT...."

Ha a dinoszauruszok oriasiak voltak, vajon mekkora lehetett az ember annak idejen?


"...A sumér leírások alapján kiderül (ezeket az Istenek diktálták le mint történelmet...."

Ami ugy nez ki nem bizonyithato regeszetileg, hiszen:

"...Az elhagyatott sumér városokba a leírások szerint lassan kezdtek beszivárogni a környék népei. Az első évtizedben mikor a sugárzás még eléggé erős volt, rejtélyes betegségekről és halálról szólnak a leírások. Azonban 2oo évvel később már lakott terület volt igaz közben a régi sumér városok fizikailag elpusztultak...."

"...A REGI SUMER VAROSOK FIZIKAILAG ELPUSZTULTAK."

Egyfajta elkepzelese, verzioja az ember vilagrajottenek, amit a sumer tablakrol leolvastak, kerdes, vajon ki/k irtak?

Azert az Egy Isten gondoskodott rola, hogy az ember ne maradjon tudas nelkul:

"... Elküldtünk továbbá közétek egy közületek való Prófétát (Mohamedet), aki hirdeti nektek a mi jeleinket, megtisztít benneteket, megtanítja nektek az Írást és a Bölcsességet, és megtanítja nektek azt, amiről mindeddig nem volt tudomásotok..."

"...AMIROL MINDEDDIG NEM VOLT TUDOMASOTOK..."Re: kiindulopont

(Péter , 2014.02.13 18:51)

"Miért élt Adám olyan hosszú eletet, miért zsugorodott össze napjainkra az emberi élet hossza, kiindulópontot ad ra egy 'aja'/jel a Koránból:"

Azért mert, Ádám az Istennek egy nagyon erős, friss kinézetű közvetlen teremtménye volt. Még véletlenül se hasonlítsuk össze egy mostani átlagember fizikumával, kinézetével/frissességével. Noé bárkájáról biztos hallottál, na, akkor kezdett el rohamosan csökkenni az életkor, mikor a testvérek "rosszalkodtak" egymással, (500-400-300 évre ment le az életkoruk) Utána már elég távoliak voltak a generációk hogy ne csökkenjen tovább olyan rohamosan (habár "szalagmásolódás" szép lassú gyengülő minőség megmaradt azért utána) hiszen sokan már a 100 évet sem élik meg. Én egyszer álmomban láttam is magam egyébként hogy ugyanezekkel az arcvonásokkal sokkal jobban néztem ki, pedig nem mondanak rondának. Kb. ennyi.

Koran 2/151

(Tolerancia, 2013.06.16 13:31)

Bekesseg!

Koran 2/151:

"... Elküldtünk továbbá közétek egy közületek való Prófétát (Mohamedet), aki hirdeti nektek a mi jeleinket, megtisztít benneteket, megtanítja nektek az Írást és a Bölcsességet, és megtanítja nektek azt, amiről mindeddig nem volt tudomásotok..."

"...AMIROL MINDEDDIG NEM VOLT TUDOMASOTOK..."

mese-mese-meskete :)

(Tolerancia, 2013.06.16 11:41)

Bekesseg!


Nehany apro reszletkerdesem lenne:

"...A Vízözön után megindult drasztikus élettartam rövidülésére két magyarázat született.

Az első magyarázat a genetikus szakemberek magyarázata. Szerintük mivel a Vízözön után annyira minimálisra csökkent a népesség száma hogy hosszú generációkon keresztül rokonok házasodtak ezért aztán jelentősen megerősödtek kihangsúlyozódtak a genetikai hibák, így drasztikusan csökkent a várható élettartam..."

"... A genetikai kutatások fejlődése, a géntérkép elkészítése rámutatott néhány érdekes dologra...... Ezek a kutatások azt is kimutatták, hogy a földi élőlények génállományának egy része közös, illetve hogy az összes ember egy ősanyától származik,..."

A Vizozon utan minimalisra csokk. a nepesseg szama.........

De egyebkent meg mindenki EGY OSANYATOL szarmazik!

Tehat ugyanaz a helyzet allt fenn a Vizozon elott es utan is, igyhat ez a magyarazat kicsit santit.

A masik magyarazat :

"...Másfél millió évvel ezelőtt a homo erectus már két lábra állt, ő volt az első igazán emberszabású...."

Meg mindig ott tartanank 2013-ban, hogy az embernek a majom volt az ose?!!!

"...A sumér leírások alapján kiderül (ezeket az Istenek diktálták le mint történelmet) hogy kb. 45o.ooo évvel ezelőtt a Nibiru bolygó Annunaki nevű lakóinak töredéke megtelepedtek itt a Földön, itteni erőforrásokat keresve, mintegy 3oo fő, létrehozták első településeiket. Ezen települések utódai részben ma is létező városok Irak déli részén. Vezetőik Enki a tudós és Enlil a parancsnok voltak. Mivel nagyon kis létszámú mintegy 3oo fő nem lett volna elég a munkálatokhoz ami az erőforrások kiaknázását jelentette itt a Földön, elkezdtek foglalkozni a ,,primitív munkás'' létrehozásának gondolatával, hiszen szükség volt egy nagyobb létszámú kiszolgáló munkáscsoportra. A földön akkor még nem volt akár még csak annyira intelligens élőlény sem aki primitív munkálatokban segédkezhetett volna...."

Az ember teremteserol a Koran igen erthetoen tudosit. Agyagbol, vizbol, majd verbol......., sot az aldott allapot(9 honap) fejlodesi szakaszairol is tudosit.
Az is kiderult mara, hogy az ember testeben/szervezeteben mindenbol van, amit a Fold kulonbozo szinu, milyensegu talajai tartalmaznak, gondoljunk itt pl. arra, hogy milyen vitamin keszitmenyekkel, etelkiegeszitokkel segitik a beteg embert a jobbulas/gyogyulas utjara. Eloszor a szervezet kapja meg a szuksegest, azutan ha kell, johet a lelki segitseg.